PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Menedżer wobec wyzwań transformacji cyfrowej

Drukuj

Specjalność ta jest odpowiedzią na potrzeby biznesu, borykającego się z problemami związanymi z funkcjonowaniem w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. To odpowiedni wybór dla wszystkich tych, którzy chcą nieustannie rozwijać kompetencje menedżerskie rekomendowane dla osób zarządzających organizacjami w Gospodarce 4.0, są nastawieni na rozwiązywanie trudnych, złożonych problemów oraz doskonalenie procesów w organizacjach. Stawiają sobie za cel podejmowanie trafnych decyzji.

 

Dlaczego właśnie ta specjalność?

Żyjemy w świecie niezwykle dynamicznych zmian, w świecie tak zwanego Przemysłu 4.0, nazywanego też Gospodarką 4.0, który charakteryzuje się zanikaniem barier na płaszczyźnie człowiek – maszyny, stosowaniem systemów cyber-fizycznych. Wirtualizacja świata, w tym i przemysłu, zmusza nas do zmiany podejścia w kwestii kluczowych kompetencji menedżerów oraz pracowników realizujących procesy biznesowe. Musimy na bieżąco uaktualniać kompetencje „twarde”, związane z zasobem informacji posiadanych przez nas z danej dziedziny, ale musimy również dbać o rozwijanie kompetencji społecznych, osobistych, interpersonalnych. 

W Raporcie „The Future of Jobs”, opublikowanym w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, wskazano najbardziej pożądane umiejętności pracowników przyszłości. Znalazły się wśród nich między innymi kompleksowe rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne, myślenie kreatywne, umiejętność zarządzania ludźmi oraz współpracy z innymi, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, umiejętność wnioskowania i podejmowania decyzji, czy też zorientowanie na usługi. To kompetencje, których nie zastąpi coraz bardziej powszechna automatyzacja. 

Menedżer w Gospodarce 4.0, to osoba, która umiejętnie łączy „twardą” wiedzę specjalistyczną z umiejętnościami „miękkimi”. Potrafi integrować pracę fizyczną z rozwojem technologii oraz informatyzacją procesów. Jest skutecznym przywódcą i mentorem. Podejmuje decyzje opierając się na faktach. Z rozmysłem rozwija jednak myślenie nieszablonowe. Jest też skłonny do podejmowania ryzyka i z chęcią eksperymentuje. 

Na rozwijaniu tychże umiejętności opiera się program zaproponowanej specjalności studiów.  

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent, jako skuteczny przywódca w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, będzie potrafił między innymi:

 • projektować i doskonalić procesy w organizacji, stosując zasady i instrumenty upraszczania, oraz minimalizowania marnotrawstwa,
 • rozwijać kompetencje pracowników, motywować ich do efektywnej pracy oraz „walki” z marnotrawstwem,
 • budować efektywne i twórcze zespoły, oraz nadzorować ich pracę,
 • skuteczniej rozwiązywać złożone problemy w organizacji, 
 • podejmować trafniejsze decyzje menedżerskie, 
 • myśleć krytycznie, argumentacyjnie, rozróżniać fakty od opinii, 
 • myśleć kreatywnie i generować twórcze rozwiązania,
 • zarządzać zmianą oraz ryzykiem,
 • funkcjonować w świecie cyber-fizycznym, dbać o cyberbezpieczeństwo związane z pracą własną oraz pracą podległych pracowników,
 • planować i nadzorować digitalizowanie dokumentów i procesów,
 • zbudować własną, „szytą na miarę” strategię rozwoju menedżerskiego,
 • radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Menedżer wobec wyzwań transformacji cyfrowej (studia I stopnia):

 • Strategie efektywnego uczenia się
 • Filozofia i logika
 • Przywództwo w świecie złożoności i ryzyka
 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • Kompetencje cyfrowe i cyberbezpieczeństwo
 • Doskonalenie i rozwój organizacji
 • Psychologia pozytywna
 • Język obcy specjalnościowy (angielski, niemiecki lub rosyjski)
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+