PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Menedżer turystyki regionalnej

Drukuj

Studia skierowane są głownie do osób chcących zdobyć nowy rodzaj wiedzy, czasem alternatywnej, otworzyć nowe kierunki rozwoju i zaistnieć na polu kreacji usług odpowiadających na potrzeby innowacyjnego sposoby działania na regionalnym rynku zmodyfikowanych potrzeb konsumenckich.

Celem specjalności Menedżer turystyki regionalnej jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką, merytoryczną i praktyczną wiedzą w zakresie organizacji i zarządzania turystyki regionalnej ukierunkowanej na nowe potrzeby regionalnej branży turystycznej. W trakcie studiów student zdobędzie niezbędną wiedzę dotyczącą: planowania i zarządzania regionalnym produktem turystycznym, specyfiką i znaczeniem dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych jak również organizacji i zarządzania regionalną infrastrukturą 

W ramach przedmiotów realizowanych na tej specjalności student zapozna się z takimi zagadnieniami jak: prawne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, analiza regionalnych rynków turystycznych (nie tylko krajowych ale i międzynarodowych), elementy zarządzania regionalną infrastrukturą turystyczną, czy też planowanie, organizacja i sprzedaż usług.

 

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

  • Regionalny rynek turystyczny
  • Zarządzanie regionalnym produktem turystycznym
  • Regionalny produkt kulinarny
  • Podstawy rewitalizacja przestrzeni kulturowej
  • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju turystyki w woj. śląskim
  • Społeczne aspekty rozwoju turystyki regionalnej
  • Marketing regionalnego produktu turystycznego

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Menedżer turystyki regionalnej zdobędą merytoryczne i praktyczne przygotowanie do zarządzania firmami działającymi w sektorze regionalnej turystyki a także prowadzenia działalności w zakresie organizacji turystyki i wypoczynku opartej o walory przyrodnicze i kulturowe regionu.

Absolwenci po tej specjalności znajdą pracę jako: menedżer ds. organizacji i zarządzania regionalnym produktem turystycznym, specjalista ds. zarządzania i obsługi ruchu turystycznego, menedżer obiektów regionalnej infrastruktury turystycznej, menedżer regionalnego produktu turystycznego, specjalista ds. promocji turystyki i rekreacji w regionie, pracownik firm prowadzących działalność na rzecz regionalnej branży turystycznej. 

Tak więc absolwent specjalności Menedżer turystyki regionalnej znajdzie zatrudnienia nie tylko w instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanych z organizacją i zarządzaniem turystyką w regionie, ale również prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych zarządzających usługami w zakresie szeroko rozumianej turystyki i rekreacji regionalnej.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+