PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Akademia Górnośląska uznana za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce, kształcącą na kierunku „Turystyka i rekreacja”. - szczegóły

Menedżer turystyki prozdrowotnej

Drukuj

Coraz większa społeczna świadomość prozdrowotna skłania wielu ludzi do łączenia swej aktywności wypoczynkowej i rekreacyjnej z elementami poprawiającymi ich kondycję fizyczną i psychiczną. Celem tej specjalności jest zatem wykształcenie absolwentów, którzy wykorzystując swoją wiedzę zarówno praktyczną jak teoretyczną, staną się kompetentnymi menadżerami w branży szeroko rozumianej turystyki prozdrowotnej. W trakcie studiów student zdobędzie wiedze dotyczącą planowania i zarządzania turystyką medyczną oraz obiektami infrastruktury uzdrowiskowej, specyfiką i znaczeniem ośrodków Spa i Wellness w turystyce prozdrowotnej oraz beauty jak również walorami terapeutycznymi tzw. turystyki otwartej. 

W ramach przedmiotów realizowanych na tej specjalności student zapozna się z takimi zagadnieniami jak: podstawy prawne turystyki prozdrowotnej, analiza rynków tejże turystyki, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, elementy zarządzania obiektami turystyki prozdrowotnej (obiekty uzdrowiskowe i rehabilitacyjne, obiekty Spa i Wellness, kluby fitness itp.) czy też planowanie i sprzedaż usług.

 

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

  • Turystyka uzdrowiskowa
  • Wybrane elementy turystyki beauty
  • Międzynarodowa turystyka medyczna
  • Podstawy dietetyki w turystyce prozdrowotnej
  • Terapeutyczne znaczenie turystyki

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Menedżer turystyki prozdrowotnej zdobędą merytoryczne i praktyczne przygotowanie do zarządzania firmami działającymi w sektorze turystyki prozdrowotnej a także prowadzenia działalności w zakresie organizacji turystyki i wypoczynku z wykorzystaniem elementów prozdrowotnych i terapeutycznych. 

Absolwenci po tej specjalności znajdą pracę jako: specjaliści ds. organizacji i obsługi działu usług prozdrowotnych w obiektach hotelowych, menedżerowie obiektów spa i wellness, organizator i menedżer turystyki beauty, specjalista ds. promocji turystyki prozdrowotnej, specjalista ds. turystyki i rekreacji w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, menedżer, pracownik firm prowadzących działalność uzdrowiskową i około medyczną. 

Jak widać sfera zatrudnienia to nie tylko instytucje administracji rządowej i samorządowej związane z sektorem usług prozdrowotnych, ale również przedsiębiorstwa prywatne organizujące i prowadzące usługi w zakresie szeroko rozumianej turystyki i rekreacji prozdrowotnej oraz turystyki otwartej.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Akademia Górnośląska uznana za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce, kształcącą na kierunku „Turystyka i rekreacja”. - szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+