Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Według Rankingu Szkół Wyższych 2020, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Menedżer hotelarstwa i obiektów turystycznych

Drukuj

Profesjonalna kadra zarządzająca obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi – tego potrzebuje rynek i takie studia my chcemy zaproponować Tobie. Specjalność ta obejmuje najnowsze trendy i osiągnięcia w kierowaniu przedsiębiorstwami hotelarskimi i gastronomicznymi z wykorzystaniem innowacyjnych i projakościowych metod zarządzania i – co istotne – także organizowania. Jeśli zdecydujesz się na te studia, będziesz mógł zdobyć szeroką wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, zasobami ludzkimi, finansów, badań rynku, socjologii czasu wolnego, a także innowacyjnego podejścia do produktu turystycznego i jego sprzedaży z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Specjalność jest tak zaprojektowana, by uwzględniać interdyscyplinarne przedmioty z zakresu promocji produktów turystycznych, nowoczesnych metod aktywizacji sprzedaży oraz niezwykle przydatne managerom prawo, finanse i komunikację. Wybierając tę specjalność będziesz miał, obok ćwiczeń i wykładów, praktyczne zajęcia w obiektach hotelarsko-gastronomicznych, będziesz rozwiązywał studia przypadków i rozwijał się na warsztatach i podczas praktyk zagranicznych.

 

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Menedżer hotelarstwa i obiektów turystycznych

  • Przepisy prawne w hotelarstwie i gastronomii
  • Turystyka biznesowa w hotelarstwie i gastronomii
  • Produkty gastronomii regionalnej
  • Standardy jakości w hotelarstwie
  • Hotel ekologiczny
  • Zarządzanie w biznesie hotelarskim i gastronomicznym
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki lub rosyjski)
  • Proseminarium
  • Seminarium magisterskie

 

Studia i co dalej? Twoje perspektywy zawodowe
Jako absolwent GWSH po specjalności Hotelarstwo, dzięki znajomości najnowszych tendencji rozwojowych na rynku hotelarskim i gastronomicznym oraz potrzeb różnych segmentów turystyki krajowej i zagranicznej, będziesz merytorycznie i praktycznie przygotowany do zarządzania zarówno obiektami zakwaterowania, hotelarskimi i gastronomicznymi jak i centrami handlowo-usługowymi w gospodarce turystycznej. Będziesz miał również kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w organizacjach pozarządowych, których sfera działalności obejmuje szeroko rozumianą turystykę, hotelarstwo i gastronomię.

Przykładowymi stanowiskami, na których pracują absolwenci specjalności Menedżer hotelarstwa i obiektów turystycznych, są: menedżer hotelu, kierownik recepcji, kierownik centrum usługowo-handlowego, specjalista ds. organizacji imprez okolicznościowych i konferencji. Pamiętaj też, że z takim kierunkowym doświadczeniem będziesz mógł rozejrzeć się za pracą również jako osoba zarządzająca obiektami konferencyjnymi, sportowymi i gastronomicznymi.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Według Rankingu Szkół Wyższych 2020, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+