PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Menedżer hotelarstwa i obiektów turystycznych

Drukuj

Profesjonalna kadra zarządzająca obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi – tego potrzebuje rynek i takie studia my chcemy zaproponować Tobie. Specjalność ta obejmuje najnowsze trendy i osiągnięcia w kierowaniu przedsiębiorstwami hotelarskimi i gastronomicznymi z wykorzystaniem innowacyjnych i projakościowych metod zarządzania i – co istotne – także organizowania. Jeśli zdecydujesz się na te studia, będziesz mógł zdobyć szeroką wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, zasobami ludzkimi, finansów, badań rynku, socjologii czasu wolnego, a także innowacyjnego podejścia do produktu turystycznego i jego sprzedaży z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Specjalność jest tak zaprojektowana, by uwzględniać interdyscyplinarne przedmioty z zakresu promocji produktów turystycznych, nowoczesnych metod aktywizacji sprzedaży oraz niezwykle przydatne managerom prawo, finanse i komunikację. Wybierając tę specjalność będziesz miał, obok ćwiczeń i wykładów, praktyczne zajęcia w obiektach hotelarsko-gastronomicznych, będziesz rozwiązywał studia przypadków i rozwijał się na warsztatach i podczas praktyk zagranicznych.

 

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Menedżer hotelarstwa i obiektów turystycznych

  • Przepisy prawne w hotelarstwie i gastronomii
  • Turystyka biznesowa w hotelarstwie i gastronomii
  • Produkty gastronomii regionalnej
  • Standardy jakości w hotelarstwie
  • Hotel ekologiczny
  • Zarządzanie w biznesie hotelarskim i gastronomicznym
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki lub rosyjski)
  • Proseminarium
  • Seminarium magisterskie

 

Studia i co dalej? Twoje perspektywy zawodowe
Jako absolwent AG po specjalności Hotelarstwo, dzięki znajomości najnowszych tendencji rozwojowych na rynku hotelarskim i gastronomicznym oraz potrzeb różnych segmentów turystyki krajowej i zagranicznej, będziesz merytorycznie i praktycznie przygotowany do zarządzania zarówno obiektami zakwaterowania, hotelarskimi i gastronomicznymi jak i centrami handlowo-usługowymi w gospodarce turystycznej. Będziesz miał również kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w organizacjach pozarządowych, których sfera działalności obejmuje szeroko rozumianą turystykę, hotelarstwo i gastronomię.

Przykładowymi stanowiskami, na których pracują absolwenci specjalności Menedżer hotelarstwa i obiektów turystycznych, są: menedżer hotelu, kierownik recepcji, kierownik centrum usługowo-handlowego, specjalista ds. organizacji imprez okolicznościowych i konferencji. Pamiętaj też, że z takim kierunkowym doświadczeniem będziesz mógł rozejrzeć się za pracą również jako osoba zarządzająca obiektami konferencyjnymi, sportowymi i gastronomicznymi.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+