PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Menedżer ESG

Drukuj

Specjalność „Menedżer ESG (Environmental, Social, Governance)” przygotowuje studentów do zarządzania zrównoważonym rozwojem w organizacjach, łącząc aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze. Program studiów tej na specjalności kładzie nacisk na holistyczne podejście do zarządzania, które uwzględnia potrzeby ekologiczne i społeczne, jednocześnie wspierając odpowiedzialne zarządzanie. Studenci tej specjalności mają wiedzą o kluczowych koncepcjach i zasadach ESG w nowoczesnym biznesie, znają przepisy prawne i standardy dotyczące ochrony środowiska i ich wpływ na działalność organizacji. Posiadają umiejętność minimalizacji wpływu działalności gospodarczej na środowisko, znają techniki i strategie radzenia sobie z konfliktami na tle społecznych i ekologicznym. Kluczowymi kompetencjami na tej specjalności są: zdolność wskazania i analizy dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, korzyści płynących z wdrażania polityki ESG w praktyce, odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialne wytyczenie etycznych i zrównoważonych praktyk zakupowych. 

Absolwent specjalności „Menedżer ESG” potrafi określić wpływ technologii cyfrowych na zrównoważony rozwój, zna i stosuje narzędzia cyfrowe w zarządzaniu ESG. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do pełnienia kluczowych ról w organizacjach, które chcą prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, zgodnie z najnowszymi trendami i wymaganiami rynkowymi.

Przykładowe przedmioty na tej specjalności: 

  • Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju
  • Prawo i standardy środowiskowe
  • Zarządzanie środowiskowe
  • Strategie rozwiązywania konfliktów społecznych i ekologicznych w organizacji
  • Pracodawca społecznie odpowiedzialny – dobre praktyki
  • Zrównoważony łańcuch dostaw
  • Transformacja cyfrowa w organizacji
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+