PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Rekrutacja na studia rozpoczynające się w październiku 2024 r. jest prowadzona od 15 maja do 30 września. Jednak już teraz możesz zagwarantować sobie pierwszeństwo.

Logistyka - studia I stopnia (strona w budowie RSO)

Drukuj

Logistyka jest kierunkiem studiów przygotowującym kadrę odpowiedzialną za proces planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientem. 

Specjaliści z zakresu logistyki zajmują się zarządzaniem magazynami, zaopatrzeniem, planowaniem produkcji oraz transportem i komunikacją. Pełny zakres obowiązków jest ściśle uzależniony od branży, w której działa przedsiębiorstwo. 

Logistyka w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest kierunkiem wywodzącym się z wieloletnich doświadczeń w zakresie kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie. Włączenie Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach w struktury AG i prowadzonego tam kierunku Logistyka pozwoliło na rozwinięcie oferty kształcenia o ten kierunek o profilu praktycznym. Obecnie AG kształci studentów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich, 7 semestrów) oraz drugiego stopnia (magisterskich, 4 semestry). 

 

Logistyka studia inżynierskie (studia I stopnia) o profilu praktycznym
są dostępne jako
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3,5 roku (7 semestrów)

 

W programie studiów pierwszego stopnia na AG połączono specjalistyczną wiedzę inżynierską, techniczną z umiejętnościami i wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Po studiach I stopnia na kierunku Logistyka w AG student uzyskuje tytułu inżyniera. W zależności od zainteresowań można studiować jedną z poniższych specjalności:

Logistyka transportu, gdzie główne realizowane przedmioty to: 

 • Środki transportu
 • Systemy logistyczne w transporcie
 • Ekonomika transportu
 • Technologia transportu
 • Prawo transportowe
 • Automatyzacja i robotyzacja w transporcie
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Organizacja transportu międzynarodowego
 • Dokumentacja w transporcie i spedycji

Logistyka procesów magazynowych, gdzie główne realizowane przedmioty to: 

 • Zarządzanie i sterowanie zapasami
 • Infrastruktura magazynowa
 • Technologia magazynowania
 • Systemy informatyczne w procesach magazynowych
 • Środki transportu wewnętrznego
 • Organizacja prac magazynowych
 • Projektowanie magazynów
 • Dokumentacja w magazynowaniu

 

Perspektywy zawodowe 

Kończąc studia na AG na specjalności:

 • Logistyka transportu absolwent będzie mógł się ubiegać o stanowiska: specjalista 
  ds. transporu, specjalista ds. spedycji, koordynator kierowców, specjalista ds. monitorowania sieci LNH czy specjalista ds. parku maszynowego
 • Logistyka procesów magazynowych absolwent będzie mógł się ubiegać o stanowiska: kierownik magazynu, inżynier procesu, specjalista ds. procesów magazynowych, specjalista ds. logistyki wyrobów gotowych, specjalista ds. logistyki magazynowej,  specjalista ds. zakupów.

 

Jak logistykę oceniają studenci? Sprawdź!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+