Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Logistyka procesów magazynowych

Drukuj

Współcześnie procesy logistyczne cechuje wysoka dynamika zmian. Wymusza to ciągły rozwój przedsiębiorstw i poszukiwanie coraz doskonalszych i bardziej innowacyjnych sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Gospodarka magazynowa gra istotną rolę w funkcjonowaniu organizacji produkcyjnych i branży TSL, magazyny natomiast stają się integralną częścią łańcucha logistycznego.

W obszar zarządzania logistycznego i gospodarki magazynowej wpisuje się wiele działań, a wśród nich przyjmowanie oraz realizacja zamówień, prognozowanie oczekiwań rynku, zaopatrzenie i transport oraz zbieranie i przetwarzanie danych. Jakość jest jednym z najważniejszych obszarów, o który należy zadbać w logistyce i procesach magazynowych.

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Logistyka procesów magazynowych (studia I stopnia inżynierskie)

 • Systemy informacyjne w logistyce przedsiębiorstw
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem sektora TSL
 • Zarządzanie i sterowanie zapasami
 • Infrastruktura magazynowa
 • Finanse przedsiębiorstwa logistycznego
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Technologia magazynowania
 • Systemy informatyczne w procesach magazynowych
 • Środki transportu wewnętrznego
 • Organizacja prac magazynowych
 • Projektowanie magazynów
 • Dokumentacja w magazynowaniu
 • Negocjacje w biznesie
 • Centra logistyczne
 • Controlling w logistyce
 • Marketing usług logistycznych
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Do Twoich obowiązków jako osoby zajmującej się procesami magazynowi będzie należało m.in. prowadzenie analiz efektywności procesów logistycznych i magazynowych, projektowanie nowych rozwiązań i usprawnień mających na celu poprawę efektywności tych procesów, wdrażanie działań usprawniających oraz pomiar efektów tych wdrożeń, a także wprowadzanie nowych operacji logistycznych czy zarządzanie magazynem pod względem finansowym, budżetowym oraz jakości usług.

Wśród stanowisk, o które będziesz mógł się ubiegać z wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas studiów są między innymi: kierownik magazynu, inżynier procesu, specjalista ds. procesów magazynowych, specjalista ds. logistyki wyrobów gotowych, specjalista ds. logistyki magazynowej,  specjalista ds. zakupów.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+