Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Koło Naukowe Kosmetologii „Cosmetology, Cosmetic and Science Association” - szczegóły

W czasie trwania studiów na Wydziale Medycznym GWSH niezbędne jest posiadanie odzieży dostosowanej do charakteru wykonywanych zajęć praktycznych. - szczegóły

Kosmetologia - studia I stopnia (licencjackie)

Drukuj

Studia I stopnia (licencjackich) na kierunku Kosmetologia w GWSH gwarantują zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na wykonywanie zabiegów kosmetycznych, m.in. zabiegów pielęgnacyjnych, regeneracyjnych, zabiegów opóźniających procesy starzenia. Kształcimy wysokiej klasy specjalistów potrafiących ściśle współpracować  z  lekarzem  dermatologiem oraz lekarzem medycyny estetycznej.Ukończenie studiów I stopnia stanowi podstawę do dalszego kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Kształcenie na kierunku Kosmetologia, studia I stopnia, obejmuje także zagadnienia z zakresu: 

 • estetyki,
 • promocji zdrowia,
 • fizjoterapii i masażu,
 • chemii kosmetyków,
 • receptur kosmetycznych,
 • organizacji gabinetu kosmetycznego
 • zarządzania i marketingu w kosmetologii
 • etyki zawodowej

 

Co nas wyróżnia? 

Atutem studiów na kierunku Kosmetologia w GWSH jest ponadstandardowa ilość godzin praktycznych dzięki czemu nasi absolwenci są doskonale przygotowani do pracy. Zdobyta wiedza pozwala im również na samodzielne organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.Uczelnia posiada własne zaplecze laboratoryjne oraz pracownie kosmetyczne, w których prowadzone są ćwiczenia przez kadrę specjalistów czynnych zawodowo. 

 

Moduły specjalizacyjne

W zależności od zainteresowań, studenci na studiach I stopnia mogą wybrać spośród trzech modułów: 

 • Makijaż artystyczny i telewizyjny
 • Makijaż permanentny 
 • Kosmetologia Anty Aging 

 

Dlaczego GWSH? 

Absolwenci GWSH, studiów I stopnia, kierunku Kosmetologia są merytorycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu kosmetologa w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. W oparciu o przygotowanie ogólne i zdobytą wiedzę praktyczną mogą zajmować stanowiska kierownicze, specjalistyczne oraz pomocnicze w salonach piękności, profesjonalnych gabinetach kosmetycznych, klubach fitness ,ośrodkach promocji zdrowia i higieny osobistej, w firmach produkujących i dystrybuujących kosmetyki. 

Program studiów w GWSH obejmuje także zagadnienia z zarządzania, które przygotowują naszych studentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w oparciu o uzyskaną na studiach wiedzę, otwierać i prowadzić prywatne gabinety kosmetyczne.

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA I STOPNIA 

Przedmioty kształcenia ogólnego: 

 • Anatomia
 • Histologia
 • Biologia z genetyką
 • Chemia kosmetyczna
 • Higiena
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Biofizyka
 • Fizjologia z elementami patofizjologii
 • Mikrobiologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Dermatologia
 • Podstawy fizjoterapii i masażu
 • Innowacje w kosmetologii
 • Farmakologia
 • Biochemia
 • Wizaż i estetyka
 • Podstawy alergologii
 • Podstawy receptury kosmetycznej i ziołolecznictwo
 • Prawo w ochronie zdrowia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot społeczny
 • Przedmiot humanistyczny
 • Kosmetologia upiększająca
 • Immunologia
 • Toksykologia w kosmetologii
 • Medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej
 • Język angielski lub niemiecki
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Etyka zawodu kosmetologa
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium
 • Egzamin dyplomowy

Obowiązkowe praktyki zawodowe

 • Praktyka wdrożeniowa w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej
 • Praktyka kosmetologiczna w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej

 

Przedmioty dla modułu specjalnościowego - Makijaż artystyczny i telewizyjny: 

 • Makijaż telewizyjny i fotograficzny
 • Nowoczesne techniki w makijażu
 • Makijaż artystyczny
 • Efekty specjalne w makijażu

 

Przedmioty dla modułu specjalnościowego - Makijaż permanentny:

 • Podstawy pigmentacji
 • Pigmentacja upiększająca
 • Kolorymetria
 • Pigmentacja brwi

 

Przedmioty dla modułu specjalnościowego – Kosmetologia Anty Aging:

 • Nowoczesne techniki apartaturowe
 • Techniki manualne Anty Aging
 • Substancje aktywne w kosmetologii
 • Kosmetologia Anty Aging 
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+