PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Komunikacja społeczna i marketingowa

Drukuj

Specjalność „Komunikacja społeczna i marketingowa” jest dedykowana osobom pragnącym zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej komunikacji, public relations oraz marketingu. Program studiów został zaprojektowany tak, aby przygotować studentów do pracy w dynamicznym i wymagającym środowisku biznesowym, w którym kluczowe znaczenie mają umiejętności skutecznej komunikacji oraz zarządzania wizerunkiem.  Studenci tej specjalności posiadają wiedzę w zakresie podstawowych technik public relations i roli PR w organizacjach, znają strategie budowania i utrzymania pozytywnego wizerunku organizacji oraz potrafią stosować sztuczną inteligencję w analizie i prowadzeniu kampanii marketingowych oraz wdrażać różne techniki zarządzania komunikacją w obliczu kryzysu. Wśród kluczowych kompetencji absolwentów znajduje się twórcze podejście do marketingu i komunikacji, znajomość technik i narzędzi wspierających innowacyjność w kampaniach marketingowych oraz umiejętność zarządzania reputacją organizacji, zastosowania technik i narzędzi budowania marki osobistej. 

Absolwenci specjalności „Komunikacja społeczna i marketingowa” zdobywają wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą im skutecznie zarządzać komunikacją i wizerunkiem organizacji, a także tworzyć kreatywne i efektywne kampanie marketingowe.

Przykładowe przedmioty na tej specjalności:

  • Podstawy wiedzy o komunikowaniu
  • Wstęp do public relations
  • Kreatywność w marketingu
  • Zarządzanie wizerunkiem organizacji
  • Personal branding
  • Narzędzia SI w public relations i marketingu
  • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
  • Język obcy specjalnościowy (angielski, niemiecki)
  • Seminarium
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+