PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kompetencje Menedżera w Gospodarce 4.0

Drukuj

Świat zmienia się każdego dnia. Jak za nim nadążyć? Nie wystarczy już umiejętnie zarządzać zmianą i reagować na jej skutki. Potrzeba czegoś więcej. Biznes potrzebuje menedżerów zwinnych, sprytnych, twórczych, ale jednocześnie opierających swoje decyzje na „twardej” wiedzy i faktach. Przywódców, mentorów, którzy doskonale komunikują się z zespołami. Potrafią integrować pracę fizyczną z rozwojem technologii oraz informatyzacją procesów. Specjalność ta jest odpowiedzią na potrzeby wymagającej Gospodarki 4.0.

 

Dlaczego właśnie ta specjalność?

Nie musimy się zmieniać, przetrwanie przecież nie jest obowiązkowe, jak mawiał Deming. Chyba, że chcemy przetrwać, chcemy się rozwijać, skutecznie rozwiązywać problemy, podejmować trafne decyzje. Wyzwania związane z transformacją cyfrową i dynamicznie zmieniającym się otoczeniem stawiają menedżerów przed trudnym zadaniem. Wymagają od nich elastyczności, sprawczości, mądrości, podejmowania ryzykownych działań, a jednocześnie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Pakiet „twardej” wiedzy specjalistycznej musi być nieustannie rozwijany. Dużą wagę przykłada się do uzdolnień, systemów wartości, ukształtowanych postaw  czy stylu działania menedżerów. 

Zmienność, złożoność oraz niejednoznaczność, w połączeniu z wirtualizacją świata, w tym i przemysłu, zmusza nas do zmiany podejścia w kwestii kluczowych kompetencji menedżerów oraz pracowników realizujących procesy biznesowe w świecie cyber-fizycznym. By dobrze przystosować się do zmian konieczna jest nie tylko elastyczność, umiejętność eksperymentowania, twórczość, ale i umiejętność upraszczania, eliminowania nadmiaru, myślenie krytyczne, argumentacyjne, logiczne, zarządzanie wiedzą, informacją, sprawne działanie, skuteczne rozwiązywanie złożonych problemów. To tylko wybrane kompetencje menedżera Gospodarki 4.0. W Raporcie „The Future of Jobs”, opublikowanym w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, obok wspomnianych, znajdują się również: rozwijanie inteligencji emocjonalnej, umiejętność wnioskowania czy też zorientowanie na usługi. Są to kompetencje, których nie zastąpi coraz bardziej powszechna automatyzacja. 

Program zaproponowanej specjalności studiów nastawiony jest na rozwijanie kompetencji ważnych z punktu widzenia zmieniającego się świata.  

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent, jako skuteczny przywódca w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, będzie potrafił między innymi:

 • stosować podejście agile (zwinne, elastyczne, interakcyjne) do zarządzania projektami, 
 • projektować oraz doskonalić procesy w organizacji, stosując zasady i instrumenty holizmu, upraszczania, oraz minimalizowania marnotrawstwa,
 • rozwijać kompetencje pracowników, motywować ich do efektywnej pracy oraz „walki” z marnotrawstwem, oraz rozwijać talenty
 • budować efektywne i twórcze zespoły, oraz nadzorować ich pracę,
 • skuteczniej rozwiązywać złożone problemy w organizacji, 
 • podejmować trafniejsze decyzje menedżerskie, 
 • myśleć krytycznie, argumentacyjnie, rozróżniać fakty od opinii, 
 • myśleć kreatywnie i generować twórcze rozwiązania,
 • funkcjonować w świecie cyber-fizycznym, planować i nadzorować digitalizowanie dokumentów i procesów,
 • prowadzić spotkania i dyskusje, oraz w sposób prosty i czytelny prezentować wyniki swojej pracy,
 • stosować w praktyce zarządzanie wizualne,
 • myśleć prośrodowiskowo, budować kulturę dbania o środowisko przyrodnicze i niemarnotrawienia zasobów naturalnych.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Kompetencje Menedżera w Gospodarce 4.0 (studia II stopnia)

 • Zwinne zarządzanie projektami (agile)
 • Instrumenty wspierające podejmowanie decyzji menedżerskich
 • Myślenie krytyczne i kreatywne
 • Digitalizacja procesu komunikacji
 • Rozwój zasobów ludzkich w Gospodarce 4.0
 • Warsztaty z efektywnego prowadzenia spotkań, debat, dyskusji oraz zarządzania wizualnego
 • Narzędzia doskonalenie organizacji
 • Eko-menedżer – myślenie prośrodowiskowe
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+