PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Informatyka prowadzony przez Akademię Górnośląską otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

AG przystąpiła do programu

szczegóły

Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE 
POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia (magisterskie
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania

 

Charakterystyka specjalności
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
- analizy i projektowania systemów informatycznych zarządzania oraz systemów sztucznej inteligencji
- projektowania, wyboru i wdrażania systemów informatycznych zarządzania
- zarządzania technologią informacji i infrastrukturą informatyczna w firmie
- tworzenia systemów informatycznych wykorzystujących dane zgromadzone w bazach danych i hurtowniach danych
- rozwoju lokalnych sieci komputerowych oraz o zasięgu światowym, ze szczególnym uwzględnieniem internetu (e-commerce, e-business, e-marketing, e-service, e-distribution, e-learning, e-logistics), a także infrastruktury informacyjnej w organizacjach wirtualnych.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci AG otrzymujący tytuł magistra w specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania i Administracji Publicznej są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy na stanowiskach: analityk logiki biznesowej, analityk systemów informacyjnych, programista i projektant systemów informatycznych oraz systemów sztucznej inteligencji, a takżewebmaster/webdesigner, administrator danych i sieci informatycznych oraz integrator technologii informatycznych.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Zarządzanie 

 • Ekonomia (makro i problemy globalne)
 • Prawo cywilne
 • Etyka w zarządzaniu
 • Statystyka (matematyczna)
 • Zarządzanie strategiczne
 • Prawo handlowe
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Negocjacje  

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania (studia II stopnia)

 • Strategia informatyzacji firmy i zarządzania wiedzą
 • Systemy wspomagania decyzji i systemy ekspertowe
 • Projektowanie procesów biznesowych
 • Administracja w bazach dancyh ORACLE, SQL Server
 • Agenci oprogramowania i ich zastosowanie w zarządzaniu
 • Język obcy specjalizacyjny (angielski lub niemiecki) - fakultet
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
Kierunek studiów Informatyka prowadzony przez Akademię Górnośląską otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

AG przystąpiła do programu

szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+