PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kryzys i interwencja kryzysowa w medycynie transplantacyjnej

Drukuj

 

 

 

Partnerem studiów jest Psychoedukacja w Medycynie, wiodąca w kraju firma specjalizująca się w propagowaniu wiedzy z zakresu medycyny transplantacyjnej.

Projekt „Twoja decyzja ratuje życie” jest jednym z lepiej rozpoznawalnych kampanii na rzecz propagowanie wiedzy ….

 

DLACZEGO KRYZYS I INTERWENCJA KRYZYSOWA W MEDYCYNIE TRANSPLANTACYJNEJ?

Transplantologia jest dziedziną, w której brakuję profesjonalnej pomocy psychologicznej dla pacjentów przed, po i w trakcie transplantacji. Ogrom problemów, kryzysów i traum, przez które przechodzą pacjenci i ich rodziny, skłoniła nas do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom i zaprosić do studiowania tego właśnie kierunku

 

DLA KOGO SĄ STUDIA Z INTERWENCJI KRYZYSOWEJ?

Jeśli jesteś psychologiem i pracujesz z pacjentami w szpitalach, jeśli jesteś lekarzem, pielęgniarką, ukończyłeś studia medyczne, studia z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, pielęgniarstwa, to właśnie kierunek dla Ciebie. Kryzys i interwencje kryzysowe w medycynie transplantacyjnej to kierunek dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania kryzysów. Studia adresowane są do: personelu medycznego, psychologów, socjologów i absolwentów s pokrewnych kierunków.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Zajęcia prowadzą specjaliści medycyny transplantacyjnej, psychologii klinicznej, psychologii kryzysu i socjologii zdrowia. Nauczymy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach pracy z pacjentem przed, w trakcie i po transplantacji. Aby pomóc innym, powinniśmy najpierw umieć zrozumieć siebie, poznać swoje emocje, skonfrontować się z sobą.

Oferujemy warsztaty, ćwiczenie, konwersatorium, również spotkanie z pacjentami przed i po transplantacji.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Warsztaty, seminaria i wykłady prowadzone są wyłącznie przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę, między innymi, z zakresu interwencji kryzysowej, komunikacji interpersonalnej, psychologii klinicznej, socjologii oraz medycyny transplantacyjnej. Nabędą praktyczne umiejętności komunikacji w sytuacji kryzysu, zarządzania kryzysem, rozwiązywania kryzysów, prowadzenia mediacji…  

 

DODATKOWE KORZYŚCI

Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia praktyki w zakresie interwencji kryzysowej.

Dyplom nie daje uprawnień psychologa.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

 

Aleksandra Tomaszek

Pedagog, interwent kryzysowy, koordynator transplantacyjny. Ukończyła Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a także Wydziału Psychologii, że specjalnością psychologii klinicznej, Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Obecnie pracuje na stanowisku regionalnego koordynatora do spraw transplantacji w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, jest również wykładowcą akademickim i asystentem w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dodatkowo, prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej i kształtowania umiejętności społecznych w Centrum Szkoleniowym „Nova”.

Po ukończeniu Studium Medycznego w 2000 roku, rozpoczęła pracę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej. Od tego czasu ustawicznie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu medycyny transplantacyjnej i psychologii interwencyjnej. W trakcie pracy ukończyła studia podyplomowe - psychologia kryzysu - na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kurs z dziedziny Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Podyplomowe Studia Koordynatorów Transplantacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2014 roku była uczestnikiem stażu w Klinika transplantacji chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) w Pradze.

Należy do grona ekspertów prowadzących program opieki nad żywym dawcą nerki.  Aktywnie angażuje się w program przeszczepiania nerek od żywych dawców, propagowanie idei dawstwa wśród nefrologów, dializoterapeutów, psychologów, socjologów, pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i ich rodzin. Jej udziałem jest również doprowadzenie do pierwszego w Polsce przeszczepienia krzyżowego (luty 2015) i łańcuchowego (czerwiec 2015) nerek osób niespokrewnionych.

 

Dr med. Jolanta Gozdowska

 
Specjalistka nefrologii i transplantologii klinicznej, Adiunkt w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus w Warszawie. Sprawuje opiekę nad pacjentami przed w trakcie i po przeszczepieniu nerki, również zajmuję się kwalifikacja medyczna potencjalnych dawców nerek. Jest autorem wielu publikacji, sprawuję stanowisko wykładowcy akademickiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Należy do grona ekspertów prowadzących program opieki nad żywym dawcą nerki.

W 2013 roku otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za wdrożenie i realizację programu przeszczepień nerek od dawcy żywego a także wprowadzenie pilotażowego programu promocyjno-edukacyjnego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. W 2015 roku została laureatem nagrody VII edycji konkursu Wybitne Innowacje w Polskiej Ochronie Zdrowia „Złoty Skalpel 2015” przyznanej za łańcuchowe przeszczepienie nerek. Jest autorem i współautorem publikacji pełnotekstowych w indeksowanych czasopismach oraz doniesień zjazdowych, współuczestniczy w wielu projektach naukowych.

 

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Jest specjalistą psychologiem klinicznym, Kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Interesuje się zagadnieniami relacji i komunikacji interpersonalnej pomiędzy pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz zastosowaniem psychologii w praktyce medycznej, w tym strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach związanych z chorobą i leczeniem. Pracuje z pacjentami przewlekle ciężko chorymi, z zespołem transplantacyjnym oraz OIT. Współtworzyła model i standardy opieki psychologicznej nad dziećmi przewlekle chorymi w Polsce, który nie tylko zyskał uznanie lekarzy i psychologów pracujących w ochronie zdrowia, ale także towarzystwa naukowego, w postaci nadania honorowego tytułu Konsultanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii, medycyny i pielęgniarstwa oraz aktywnie uczestniczy w kształceniu podyplomowym psychologów, jako wykładowca, kierownik staży i kierownik specjalizacji. Bierze udział w opracowaniu programu podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej. Była członkiem Komisji Egzaminacyjnej CEM. Dwukrotnie odebrała dyplom i podziękowanie od Ministra Zdrowia jako kierownik specjalizacji za przygotowanie i prowadzenie najlepszych specjalizujących się. Jest także laureatką nagrody Ministra Zdrowia za redakcję podręcznika dla studentów medycyny "Psychologia w praktyce medycznej" oraz autorką ponad 100 innych publikacji.
 

Katarzyna Kowal

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta. Od 2013 roku pełni funkcję członka Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz socjologii ciała ludzkiego. Autorka książki „Między altruizmem a egoizmem. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przeszczepów rodzinnych” oraz wielu artykułów naukowych i projektów badawczych z pogranicza socjologii, medycyny i etyki. Od kilkunastu lat prowadzi własne badania empiryczne nad zagadnieniem transplantacji narządów, wśród których szczególne miejsce zajmuje problem żywego dawstwa narządów oraz transplantacje kończyn i twarzy.
 

Aleksandra Skwara

Psycholog, trener (poziom 5 EQF – starszy trener, posiada rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), certyfikowany coach ICC, psychoterapeuta. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Jest w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii w podejściu zintegrowanym: systemowo-psychodynamicznym. Doświadczony mediator sądowy i pozasądowy. Mediacjami zajmuje się od 1999 roku. Jest wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach. Prowadzi mediacje karne, rodzinne, cywilne. Wspiera organizacje w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych. Absolwentka wielu szkoleń z zakresu mediacji - w 2000 roku ukończyła podyplomowe studia Negocjacje i mediacje w SWPS, ukończyła dwuletnie szkolenie dla mediatorów rodzinnych zgodne ze standardami Europejskiego Forum Mediacji Rodzinnych. Mediacji uczyła się między innymi od Christophera Moore (USA), Lisy Parkinson (Wielka Brytania), Constanzy Marzotto (Włochy) czy Daniela Bustelo (Hiszpania).
 

Liliana Krzywicka

mgr psychologii, socjologii, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany superwizor w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek i przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce przemocy w bliskich związkach, kryzysu-interwencji kryzysowej, traumy i zaburzeń więzi. Brała udział w tworzeniu wojewódzkiej procedury wsparcia i pomocy psychologicznej w sytuacjach katastrof i wypadków masowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami po wydarzeniach traumatycznych, w tym w sytuacji traum masowych.
 

Mariusz Kowal

Jest psychologiem ze specjalnością psychologia kliniczna. Oznacza to, że jego wyborem zawodowym jest pomaganie ludziom. Stany lękowe, nastroje depresyjne, kryzysy życiowe to główne obszary problemów, w których skutecznie udziela pomocy przychodzącym osobom. Wcześniej pracował z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Doświadczenie praktyczne zdobywał w Akademickim Centrum Psychoterapii Rozwoju SWPS w Warszawie oraz w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Uczestniczył w warsztatach "Przekraczanie Perspektywy Egocentrycznej - Idee Psychologii Transpersonalnej" prowadzonych przez psychologa i psychoterapeutę Wojciecha Eichelberarge.
 

Piotr Mosak

Psycholog – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W pracy terapeutycznej zajmuje się przede wszystkim terapią indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapią rodzin i związków. Prowadzi grupy psychoedukacyjne, warsztaty i grupy wsparcia. Wzywany jest do trudnych spraw: – praca z dziećmi w szoku powypadkowym – ofiar tragedii np. komunikacyjnych – szkolenia i warsztaty dla osób zwalnianych z pracy – szkolenia i warsztaty dla osób zwalniających innych z pracy

Zajmował się badaniami społecznymi, tworząc sieć ankieterów na terenie Warszawy oraz prowadząc badania ankietowe, sondażowe, przygotowując również tzw. „fokusy”. Często wraca do psychologii społecznej i biznesu prowadząc ewaluację i badania jakościowe. Coraz częściej prowadzi szkolenia i warsztaty dla biznesu z tematów psychologii biznesu tworząc autorskie programy, często na indywidualne zlecenia klientów.

Obecnie rozwija firmę „psycholog.com.pl”. Wdraża wiele nowych pomysłów wspomagania zdrowia psychofizycznego poprzez wszelkie dostępne formy pomocy i narzędzia wspierające zdrowie człowieka. W nowo stworzonym Centrum Zdrowia Poziomy zaprasza do współpracy najlepszych. Nie stroni od nowinek. Cały czas prowadzi pomoc internetową służącą wszystkim potrzebującym takiej pomocy. Szkoli się intensywnie, rozwija i doskonali swoje umiejętności nie tylko psychologa „pomagacza”, ale i psychologa biznesu.

 

prof. dr hab. Wiesław Lucjan Nowiński

Naukowiec pracujący w Singapurze w Agency for Science, Technology and Research, jest profesorem w dziedzinie nauk technicznych. Jest autorem komputerowej mapy mózgu i laureatem wielu prestiżowych światowych nagród, w tym III edycji konkursu „Wybitny Polak” i autorem wielu patentów.

Otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym m.in. dwukrotnie Magna cum Laude (uznawaną za „Radiologicznego Oskara”) przyznawaną przez Radiological Society of North America. W 2010 został nominowany do Azjatyckiej Nagrody Innowacyjności. W 2012 został wyróżniony nagrodą III edycji konkursu Wybitny Polak. W 2013 otrzymał tytuł „Pioniera Medycyny” od Society for Brain Mapping and Therapeutics (USA). W 2014 został nominowany do ścisłej trójki laureatów w kategorii „Całokształt twórczości” Europejskiego Wynalazcy Roku – konkursie organizowanym przez Europejski Urząd Patentowy. Od grudnia 2015 jest naukowcem warszawskiego UKSW.

Jest kawalerem Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za „zasługi w rozwijaniu polsko-singapurskiej współpracy.

 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (208 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

  • soboty: 9.00 - 17.00 
  • niedziele: 9.00 - 17.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł: (-10%) 2700,00 zł płatne w ośmiu ratach po 337,50 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 3000 zł: (-15%) 2550,00 zł płatne w ośmiu ratach po 318,75 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 marca 2023 roku.

 

Najniższa obowiązująca cena w ostatnich 30-dniach:

Czesne: 3000 zł: (-15%) 2550,00 zł płatne w ośmiu ratach po 318,75 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 3000 zł: (-20%) 2400,00 zł płatne w ośmiu ratach po 300 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: marzec/kwiecień 2023

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

Iwona Zub - e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+