PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Technologia informacyjna i informatyka w szkole

Drukuj

DLACZEGO TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA W SZKOLE?
Ponieważ każdy z nas ceni sobie bezpieczeństwo i rozwój. Nowe wyzwania, które stoją przed szkolnictwem powodują, że nauczyciele szukają sposobów na zabezpieczenie swoich dochodów - jednym z nich jest właśnie wybranie nowej specjalizacji, dzięki której będziesz mógł poszrzyć swoje dotychczasowe możliwości podjęcia pracy. To szansa nie tylko na dodatkowy zarobek, ale także na rozwój w życiu zawodowym i poszerzenie własnym horyzontów.

 

DLA KOGO?
Dla nauczycieli wszystkich typów szkół oraz osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela, chcących mieć uprawnienia do prowadzenia zajęć z Informatyki oraz Technologii Informacyjnych.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?
Najistotniejszymi efektami tych studiów są poszerzenie własnej wiedzy w obszarach nowoczesnych technologii i informatyki oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia dodatkowych przedmiotów w zgodzie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dz. U. nr 50 poz. 400 z późniejszymi zmianami).

 

DODATKOWE ATUTY
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, np. poprzez warsztaty, treningi z wykorzystaniem programów komputerów oraz analizę przypadków. Zajęcia prowadzimy w pracowniach komputerowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.

 

Aby zapoznać się z programem studiów, kliknij tutaj

 

 


CZAS TRWANIA

3 semestry (350 godz. wykładów w tym 150 godz. praktyk zawodowych)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł 

Czesne: 3000 zł płatne w dwunastu ratach po 250 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%) płatne w dwunastu ratach po 237,50 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: roma.weglarska@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 


 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem. Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony. W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+