PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Informatyka prowadzony przez Akademię Górnośląską otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

AG przystąpiła do programu

szczegóły

Informatyka śledcza w biznesie

Drukuj

Głównym celem tej specjalności przygotowanie Cię do zawodu informatyk śledczy w zastosowaniach biznesowych, w ramach procesu incident response. Rolą informatyka w takim procesie jest zgromadzenie, zabezpieczenie i ew. analiza informacji w kontekście wyjaśnienia źródła i przyczyn incydentu oraz ewentualne przygotowanie dowodów elektronicznych do postepowania przed sądem.

Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa informacji, w aspekcie zaawansowanych zagrożeń świata informacyjnego, jest obecnie bardzo ważnym zagadnieniem we wszystkich organizacjach. Odpowiednie przygotowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), oprócz prewencji, wymaga sprawnego mechanizmu zarządzania incydentem, którego celem jest zapobieganie kompromitacji (wyciek danych, niedostępność zasobu, miana treści informacji) oraz poprawa funkcjonowania tego systemu (nauka z incydentu). Takie podejście wynika bezpośrednio z cyklu zarządzania bezpieczeństwem wg PN-ISO/IEC 27001:2014 ora związanej z nią normy ISO/IEC 27035:2011.

Informatyka śledcza pełni tu ważną rolę związaną z faktem, iż wyjaśnienie incydentu bardzo często wymaga przeprowadzenia analiz dotyczących zdarzeń bezpieczeństwa, związanych np. z analizą malware, analizą powłamaniową czy też analizą nośników należących do pracowników organizacji.

 

Pamiętaj, że AG posiada status Microsoft Imagine Academy, dzięki czemu jako nasz student możesz w ramach zajęć zdobyć certyfikaty Microsoftu w wybranych umiejętnościach!

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Informatyka śledcza w biznesie

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Podstawy informatyki śledczej; zabezpieczanie, odzyskiwanie i analiza danych
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
 • Dostęp do informacji a ochrona danych
 • Elementy prawa karnego w teleinformatyce
 • Audyt informatyczny oraz legalność oprogramowania
 • Podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożenia
 • Analiza kryminalna oraz gromadzenie i wykorzystanie informacji kryminalnych
 • Kryptografia z elementami hakingu
 • Zabezpieczenia systemów informatycznych
 • Projektowanie polityki bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania ciągłością działania
 • Administrowanie sieciami komputerowymi- monitoring systemów sieciowych u zadań administracyjnych
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacji. Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa informacji w Security Operations Center
 • Techniki włamań oraz metody zabezpieczeń urządzeń mobilnych
 • Elementy wywiadu oraz kontrwywiadu informacyjnego
 • Socjotechnika w teleinformatyce z elementami NLP
 • Projekt (indywidualny lub zespołowy)
 • Warsztaty praktyczne
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej? Twoje perspektywy zawodowe
Jako absolwent specjalności Informatyka śledcza w biznesie będziesz bardzo dobrze przygotowany dopracy w firmach informatycznych, kancelariach prawnych, firmach konsultingowych, a także w innych organizacjach zgłaszających potrzeby na specjalistów do pracy związanej z odzyskiwaniem danych, poszukiwaniem i analizą danych elektronicznych, a także bezpieczeństwa informacyjnego, zachowania ciągłości działania oraz audytu informatycznego. To odpowiedzialne stanowiska, wymagające dużej precyzji działania i sporej wiedzy i doświadczenia – na szczęście program skonstruowaliśmy tak, żebyś już kończąc studia miał wystarczające umiejętności, by samodzielnie realizować wiele zadań. Z powodzeniem możesz również szukać zatrudnienia w organach ścigania i administracji publicznej.

Kierunek studiów Informatyka prowadzony przez Akademię Górnośląską otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

AG przystąpiła do programu

szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+