Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Informatyka prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Akademia Nowych Technologii

szczegóły

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa podpisała z firmą KGM Beratungs GmbH, umowę dotyczącą dostosowania systemu kształcenia przyszłych absolwentów GWSH kierunku Informatyka do wymagań zagranicznych rynków pracy, a szczególnie rynku niemieckiego. szczegóły

GWSH przystąpiła do programu

szczegóły

Powołanie Rady Konsultacyjnej ds. kierunku studiów Informatyka

szczegóły

Informatyka śledcza w biznesie

Drukuj

Głównym celem tej specjalności przygotowanie Cię do zawodu informatyk śledczy w zastosowaniach biznesowych, w ramach procesu incident response. Rolą informatyka w takim procesie jest zgromadzenie, zabezpieczenie i ew. analiza informacji w kontekście wyjaśnienia źródła i przyczyn incydentu oraz ewentualne przygotowanie dowodów elektronicznych do postepowania przed sądem.

Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa informacji, w aspekcie zaawansowanych zagrożeń świata informacyjnego, jest obecnie bardzo ważnym zagadnieniem we wszystkich organizacjach. Odpowiednie przygotowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), oprócz prewencji, wymaga sprawnego mechanizmu zarządzania incydentem, którego celem jest zapobieganie kompromitacji (wyciek danych, niedostępność zasobu, miana treści informacji) oraz poprawa funkcjonowania tego systemu (nauka z incydentu). Takie podejście wynika bezpośrednio z cyklu zarządzania bezpieczeństwem wg PN-ISO/IEC 27001:2014 ora związanej z nią normy ISO/IEC 27035:2011.

Informatyka śledcza pełni tu ważną rolę związaną z faktem, iż wyjaśnienie incydentu bardzo często wymaga przeprowadzenia analiz dotyczących zdarzeń bezpieczeństwa, związanych np. z analizą malware, analizą powłamaniową czy też analizą nośników należących do pracowników organizacji.

 

Pamiętaj, że GWSH posiada status Microsoft Imagine Academy, dzięki czemu jako nasz student możesz w ramach zajęć zdobyć certyfikaty Microsoftu w wybranych umiejętnościach!

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Informatyka śledcza w biznesie

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Podstawy informatyki śledczej; zabezpieczanie, odzyskiwanie i analiza danych
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
 • Dostęp do informacji a ochrona danych
 • Elementy prawa karnego w teleinformatyce
 • Audyt informatyczny oraz legalność oprogramowania
 • Podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożenia
 • Analiza kryminalna oraz gromadzenie i wykorzystanie informacji kryminalnych
 • Kryptografia z elementami hakingu
 • Zabezpieczenia systemów informatycznych
 • Projektowanie polityki bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania ciągłością działania
 • Administrowanie sieciami komputerowymi- monitoring systemów sieciowych u zadań administracyjnych
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacji. Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa informacji w Security Operations Center
 • Techniki włamań oraz metody zabezpieczeń urządzeń mobilnych
 • Elementy wywiadu oraz kontrwywiadu informacyjnego
 • Socjotechnika w teleinformatyce z elementami NLP
 • Projekt (indywidualny lub zespołowy)
 • Warsztaty praktyczne
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej? Twoje perspektywy zawodowe
Jako absolwent specjalności Informatyka śledcza w biznesie będziesz bardzo dobrze przygotowany dopracy w firmach informatycznych, kancelariach prawnych, firmach konsultingowych, a także w innych organizacjach zgłaszających potrzeby na specjalistów do pracy związanej z odzyskiwaniem danych, poszukiwaniem i analizą danych elektronicznych, a także bezpieczeństwa informacyjnego, zachowania ciągłości działania oraz audytu informatycznego. To odpowiedzialne stanowiska, wymagające dużej precyzji działania i sporej wiedzy i doświadczenia – na szczęście program skonstruowaliśmy tak, żebyś już kończąc studia miał wystarczające umiejętności, by samodzielnie realizować wiele zadań. Z powodzeniem możesz również szukać zatrudnienia w organach ścigania i administracji publicznej.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+