PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

logo unwto

AG - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Informacja i informatyka w turystyce

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: TURYSTYKA I REKREACJA 
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (licencjackie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Informacja i informatyka w turystyce

 

Charakterystyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi informacyjno - informatycznej w turystyce. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej dziedziny. Program studiów przygotowuje absolwentów do korzystania z najnowocześniejszych systemów informacji i rezerwacji w turystyce oraz systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu hotelem. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak: studium przypadku, zajęcia warsztatowe, opracowywanie konkretnych projektów oraz  praktyczne operowanie komputerowymi programami informacyjno - rezerwacyjnymi pozwalającymi na uzyskanie wymaganych certyfikatów uznawanych w kraju i zagranicą. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w kraju i zagranicą.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci AG, studiów I stopnia, specjalności Informacja i informatyka w turystyce są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wczasowych, rekreacyjnych, a także instytucjach i organizacjach turystycznych, gdzie wiedza z zakresu informatyki jest obecnie niezbędna. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci tej specjalności mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds.  promocji i informacji, specjalista ds. sprzedaży poprzez Internet,  specjalista ds. obsługi baz danych, specjalista ds. obsługi informatycznych programów informacyjnych i rezerwacyjnych, specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania procesów i przedsięwzięć w turystyce. Absolwenci AG specjalności Informacja i informatyka w turystyce, mogą również w ramach własnej działalności gospodarczej, otwierać innowacyjne firmy dla obsługi rynku turystycznego.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Turystyka i Rekreacja 

 • Podstawy turystyki
 • Podstawy rekreacji
 • Przepisy prawne w turystyce i rekreacji
 • Geografia turystyczna  i krajoznawstwo
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • Organizacja usług turystycznych
 • Hotelarstwo
 • Pilotaż wycieczek
 • Programowanie imprez turystycznych
 • Systemy turystyczne
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Historia architektury i sztuki
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Fizjologia człowieka
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Ekonomia
 • Psychologia 
 • Podstawy marketingu
 • Technologie informacyjne (z elementami informatyki w turystyce i hotelarstwie)
 • Podstawy finansów
 • Wprowadzenie do przedsiębiorczości / Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy rachunkowości
 • Organizacja i zarządzanie
 • Język obcy (angielski lub niemiecki)
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Informacja i informatyka w turystyce

 • Zachowanie konsumentów na rynku turystycznym
 • Zasoby turystyczne w Internecie
 • Jakość w przemyśle turystycznym
 • Systemy informacji i rezerwacji w turystyce
 • Systemy komputerowe z zarządzaniu hotelem
 • E - Biznes w turystyce
 • Komunikacja w turystyce
 • Obsługa klienta w turystyce
 • Przedmioty specjalnościowe do wyboru
 • Finansowanie projektów turystycznych
 • Etykieta w turystyce
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
 • Język angielski specjalizacyjny
 • Zajęcia praktyczne - ćwiczenia terenowe, wycieczki merytoryczne, objazdy turystyczne, targi turystyczne, obozownictwo lub wycieczkowanie - 10 dni /fakultet/
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

logo unwto

AG - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+