Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Program kształcenia

Drukuj

GWSH kładzie duży nacisk na praktyczne, a jednocześnie specjalistyczne nauczanie zawodu fizjoterapeuty, zgodne z najnowszymi wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na podstawie regulacji prawnych, a także zgodnie z oczekiwaniami Światowej Konfederacji Fizjoterapii.

Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów - uznawany w krajach UE - potwierdzający zdobytą przez Studenta wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Praktyki zawodowe, podczas których student kształtuje i szlifuje swoje umiejętności, odbywają się wyłącznie w najlepszych, certyfikowanych, patronackich ośrodkach rehabilitacyjnych na Śląsku lub w kraju.

Studenci kierunku Fizjoterapia kształcą się także w zakresie rehabilitacji (m.in. podczas zajęć na wózkach inwalidzkich).

Biorą również udział w ćwiczeniach specjalnych np. używanie przyrządów thera-band na basenie.

Studenci uczą się wykorzystywania zajęć fitness dla potrzeb fizjoterapii z przyrządami thera-band.

Zainteresowanym GWSH zapewnia praktyki z zakresu hipoterapii dzieci neurologicznych oraz zajęcia z kształcenia umiejętności ruchowych.

Na uczelni odbywają się także nieodpłatne wykłady monograficzne, prowadzone przez wykładowców, trenerów, instruktorów, wiodących metod fizjoterapeutycznych z kraju i zagranicy.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+