PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Finanse przedsiębiorstwa

Drukuj

Specjalność Finanse przedsiębiorstwa przygotowuje do podejmowania samodzielnych decyzji finansowych i oceny ich konsekwencji w przedsiębiorstwie. Pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowo zarządzać płynnością finansową, dokonywać wyborów właściwych źródeł finansowania działalności gospodarczej, przedsięwzięć czy inwestycji, umiejętnie kształtować relacje z bankiem, oceniać efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych i wykorzystywać szanse jakie dają transakcje na rynku kapitałowym. 

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Finanse przedsiębiorstwa (studia I stopnia)

  • Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw i ich optymalizacja
  • Powiązania przedsiębiorstwa z bankiem
  • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
  • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa
  • Metody oceny opłacalności inwestycji
  • Finansowe powiązania w grupach kapitałowych
  • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
  • Proseminarium
  • Seminarium dyplomowe
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

AG współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+