PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Finanse i rachunkowość w biznesie

Drukuj

Księgowa lub księgowy potrzebni są w każdej firmie, nawet najmniejszej. Osoba zajmująca się zawodowo finansami ma obowiązek nieustannego uaktualniania swojej wiedzy i kompetencji nie tylko ze względu na rynkowe zmiany i rosnące wymagania pracodawców – często modyfikowane prawo finansowe sprawia, że wbrew stereotypom księgowy to zawód dla ludzi elastycznych. W ramach tej specjalności zdobędziesz wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa a przede wszystkicm uwarunkowań mających wpływ na jego sytuację finansową jak i perspektywy rozwoju.

Zaznajomimy Cię z metodami oceny inwestycji rzeczowych i finansowych, nauczymy zarządzania aktywami i pasywami przedsiębiorstwa. Tym, co jest szczególnie warte podkreślenia, to specjalistyczne, praktyczne podejście do nowoczesnych usług finansowych w aspekcie weryfikowania, wdrażania i analizowania różnych innowacji, co ma szczególne znaczenie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. W programie studiów znajdą się także przedmioty związane z funkcjonowaniem rynków finansowych, strategiami finansowo-ekonomicznymi przedsiębiorstw i stosowaniem technik planowania i budżetowania finansowego. Całość Twoich kompetencji po studiach w GWSH dopełniają umiejętności ujmowania i prezentowania w sprawozdaniach finansowych szeregu złożonych problemów gospodarczych.

 

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Finanse i Rachunkowość w Biznesie (studia II stopnia)

  • Podstawy audytu wewnętrznego
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Rewizja finansowa
  • Wycena przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa
  • Biznes plan przedsiębiorstwa
  • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki)
  • Proseminarium
  • Seminarium magisterskie
  • Warsztaty praktyczne

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Po studiach będziesz przygotowany do przeprowadzenia analiz sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw, kalkulacji kosztów i wyników finansowych, ewidencji i rozliczania operacji gospodarczych, a także podejmowania samodzielnych decyzji menedżerskich. Będziesz znał zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i rewizji sprawozdań finansowych oraz organizacji pracy działów finansowo-księgowych. Twoje wykształcenie będzie miało charakter interdyscyplinarny, co powoli Ci na znalezienie ofert pracy w większości przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym.

Lista przykładowych stanowisk: http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/ksiegowosc-audyt-podatki

Możesz podjąć pracę jako asystent i księgowi w biurach rachunkowych, w jednostkach gospodarczych oraz spółkach konsultingowych zajmujących się doradztwem podatkowym i inwestycyjnym. Ciekawym stanowiskiem pracy, na które będziesz mógł aplikować, jest też na przykład analityk finansowy w dziale controlingu lub w banku. Osobnym tematem są stanowiska w instytucjach publicznych – również tam możesz z powodzeniem szukać zatrudnienia. Twoje kompetencje przydadzą Ci się w stosownych wydziałach urzędów gmin czy powiatów, urzędach skarbowych a nawet Ministerstwie Finansów. To także naturalna droga do podjęcia wyzwania i rozpoczęcia pracy za granicą, na przykład w instytucjach unijnych. Swoją kandydaturę możesz zgłosić w Europejskim Urzędzie Doboru Kadr.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+