PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Audyt, Compliance i rachunkowość przedsiębiorstwa

Drukuj

 

Nabór na kierunek zostanie otwarty w I połowie maja.

 

Zapraszamy

 

DLACZEGO AUDYT COMPLIANCE I RACHUNKOWOŚĆ?

Najnowsze wymagania branży oraz standardy prawne, regulacyjne i nadzorcze z zakresu realizacji kontroli wewnętrznej, audytu i compliance - to podstawa naszego programu. Całość została spięta kontekstem rachunkowości finansowej oraz jej dobrymi praktykami, przekazywanymi przez specjalistów-praktyków.

W trakcie szkolenia przedstawione zostanie, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosowanie różnorodnych instrumentów do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance.

 

CZYM JEST COMPLIANCE?

Compliance wyłonił się z audytu oraz kontrolingu i pełni względem nich funkcję wsparcia. Compliance (z ang.  "zgodność") to zespół procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowanie ryzyka natury prawnej - jest więc bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście zmieniających się przepisów prawnych, wymogi, jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance, wciąż rosną. 

Odpowiedzialność za stworzenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej spoczywa na Zarządzie. Audytorzy wewnętrzni są odpowiedzialni za zbadanie i ocenę adekwatności i efektywności działań podjętych przez Zarząd w celu wypełnienia tego zadania.

Za zapobieganie oszustwom również odpowiedzialny jest Zarząd. Zapobieganie składa się z działań zniechęcających do popełnienia oszustwa oraz ograniczenia strat w przypadku jego popełnienia. Głównym mechanizmem zapobiegania oszustwom jest kontrola.

 

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla:

  • członków Zarządu, Rady Nadzorczej, kadry kierowniczej,
  • pracowników działów księgowości, compliance,
  • audytorów wewnętrznych, pracowników kontroli wewnętrznej,
  • osób odpowiedzialnych za ryzyko braku zgodności,
  • pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (w tym bezpieczeństwo informacji),
  • pracowników komórek ds. ryzyka, pracowników odpowiedzialnych
    za sprawozdawczość zarządczą,
  • osób pragnących rozpocząć pracę w dziale ryzyka lub compliance, w szczególności z wykształceniem ekonomicznym lub prawniczym.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji pracownika komórki kontroli wewnętrznej lub audytora wewnętrznego, specjalistę ds. compliance w przedsiębiorstwie lub instytucji  nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, jednocześnie przygotowując absolwenta w zakresie niezbędnym do wypełnienia wymagań nadzorczych stojących przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą. 

Po ukończeniu studiów, absolwenci będą posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia istotnych elementów funkcjonowania instytucji nadzorowanej przez KNF, takich jak ład wewnętrzny, system zarządzania, system zarządzania ryzykiem, system kontroli wewnętrznej, rachunkowość finansowa zgodna ze standardami rachunkowości.  Absolwenci będą ponadto w stanie zaplanować i przeprowadzić kontrolę wewnętrzną lub audyt wewnętrzny, przegląd compliance wybranego obszaru działania przedsiębiorstwa, zgodnie z  najlepszymi praktykami, a także uznaną metodyką, normami etycznymi i standardami jakości audytu. Dotyczy to również kontroli bezpieczeństwa systemów IT objętych wymaganiami Rekomendacji "D" KNF.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Studia zostały skrojone  specjalnie pod potrzeby stanowisk dla specjalistów, których ciągle jeszcze brakuje na Polskim rynku.

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Mariusz Wilkus

Praktyk bankowiec, specjalista z zakresu rachunkowości, zarządzania, audytu i kontroli wewnętrznej, compliance  oraz Zasad Ładu Korporacyjnego, wykładowca m.in.:  Wyższej Szkoły  Bankowej w Poznaniu, Szkoły Bankowej w Sandomierzu, specjalizacja: audyt i kontrola wewnętrzna, compliance oraz ład korporacyjny, biegły sądowy z zakresu bankowości przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Były pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Pion Inspekcji Banków (licencja audytora zakończona egzaminem państwowym), kierujący zespołem inspekcyjnym w bankach, specjalizacja: audyt i kontrola wewnętrzna, przed zatrudnieniem w UKNF pracownik Getin Banku S.A. Współpracownik, trener instytucji edukacyjnych i szkoleniowych banków w całej Polsce, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem.

 

Mariusz Rutke

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w obszarze: rachunkowości, controllingu i bankowości w podmiotach sektora przemysłowego oraz w centrali jednego z wiodących w Polsce banków. Jest również właścicielem firmy specjalizującej się w rozwiązaniach biznesowych dotyczących automatyzacji procesów finansowych. Doświadczony trener i wykładowca. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz kursy i szkolenia w instytucjach szkoleniowych. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe na kierunku Podatki.

 

Piotr Nycz

Absolwent matematyki finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał udział w szkoleniach CTI w Londynie. W okresie studiów specjalizował się w tematach wyceny instrumentów pochodnych metodami miar martyngałowych. Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego za pracę z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Specjalista w zakresie budowy i walidacji modeli matematycznych i statystycznych. Zdobywał doświadczenie w wydziale rozwoju metod zarządzania ryzykiem kredytowym w PKO BP S.A. oraz w Deutsche Bank PBC S.A., gdzie ukończył „Talent Management Program”. Posiada doświadczenie między innymi w zakresie oceny systemów franczyzowych, ryzyka koncentracji, budowy modeli ratingowych i quasiratingowych oraz przeprowadzania analiz na potrzeby ich walidacji. Budował i rozwijał modele na potrzeby przeprowadzania testów warunków skrajnych dla produktów kredytowych oraz transakcji pochodnych oraz sporządzał mapy ryzyka kredytowego dla sektorów gospodarki narodowej. Prowadzi szkolenia w sektorze banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz kas oszczędnościowo kredytowych.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW, KLIKNIJ TUTAJ

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (176 godziny)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł 3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 425 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 28 lutego 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 marca 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+