PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Biznes międzynarodowy

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE 
POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia (magisterskie
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Biznes Międzynarodowy

 

Charakterystyka specjalnośći
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów przygotowanych merytorycznie i praktycznie do zarządzania firmą na rynku międzynarodowym. Studenci wybierający tę specjalność poznają zasady funkcjonowania współczesnego rynku międzynarodowego oraz z zachodzącymi na nim procesami. internacjonalizacyjni i globalizacyjni. Zapoznają się w szczególności z organizacyjnymi, zarządczymi, prawnymi, psychospołecznymi oraz marketingowymi aspektami działania przedsiębiorstw na tym rynku.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci AG otrzymujący tytuł magistra w specjalności Biznes Międzynarodowy przygotowani są merytorycznie i praktycznie do pracy zarówno w różnego typu przedsiębiorstwach zagranicznych działących w Polsce, jak też w przedsiębiorstwach krajowych działających za granicą. Nabyte wykształcenie stwarza im również możliwość pracy w korporacjach międzynarodowych. Przykładowymi stanowiskami, na których absolwenci AG specjalności Biznes Międzynarodowy mogą podjąć zatrudnienie, są: kierownik międzynarodowego zespołu menedżerów, specjalista ds. zarządzania korporacyjnego, negocjator ds. handlu zagranicznego, kierownik działu współpracy z zagranicą.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Zarządzanie

 • Ekonomia (makro i problemy globalne)
 • Prawo cywilne
 • Etyka w zarządzaniu
 • Statystyka (matematyczna)
 • Zarządzanie strategiczne
 • Prawo handlowe
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Negocjacje  

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Biznes Międzynarodowy (studia II stopnia)

 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
 • Psychospołeczne aspekty zarządzania
 • Międzynarodowe projekty inwestycyjne (wg. standardów światowych)
 • Zarządzanie menedżerskie
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Logistyka międzynarodowa
 • Promocja firmy na rynku międzynarodowym
 • Język obcy specjalizacyjny (j.angielski lub j.niemiecki) - fakultet
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+