PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

Drukuj

Analitycy rynku pracy prognozują, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych oraz jakość, trwałość i stabilność warunków pracy stanowi ogromne wyzwanie w zakresie gospodarowania potencjałem organizacyjnym przedsiębiorstw – czujesz, że możesz być w tym dobry? Spróbuj!

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia I stopnia)

 • Prawna ochrona pracy w Polsce - regulacje prawne z zakresu BHP
 • Zadania i uprawnienia służby BHP
 • Systemy zarządzania BHP w organizacjach
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy oraz ocena zagrożeń
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska
 • Wypadki w pracy, choroby zawodowe i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki)
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

BHP dzisiaj wymaga coraz doskonalszych rozwiązań, niezwykle istotna jest konieczność sprawnego funkcjonowania służb BHP w zakładzie pracy – wiedzę o tym, jak je zorganizować dostarcza Ci właśnie ta specjalność. Działy zarządzające bezpieczeństwem pracy powinny eliminować lub ograniczać do minimum ryzyko szkodliwego oddziaływania otoczenia na pracowników, ale także zachęcać ich samych do uważnego podejścia do kwestii związanych z ochroną warunków pracy, tworząc coraz doskonalsze i bezpieczniejsze środowisko pracy.

Pracę po ukończeniu tej specjalności możesz znaleźć w większości dużych firm, ponieważ mają one obowiązek stałego przestrzegania i monitorowania zasad BHP – największymi branżami pod kątem możliwości zatrudnienia w tym obszarze są te, w który istnieje wysokie ryzyko wypadków przy pracy – np. w sektorze budowlanym, produkcji czy automotive. Jako specjalista ds. BHP możesz także pracować w firmach oferujących swoje usługi w zakresie bezpieczeństwa procesów lub prowadzić własną firmę i samodzielnie poszukiwać lub szkolić klientów.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+