PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Architektura krajobrazu i rewitalizacja środowiska

Drukuj

W ramach specjalności Architektura krajobrazu i rewitalizacja środowiska na studiach magisterskich pogłębisz ogólną wiedzę z nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczących zasad funkcjonowania i problemów, z którymi spotykają się przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Ten nowoczesny program uzupełniają informacje z zakresu zarządzania ochroną i kształtowaniem środowiska, planowania przestrzennego i rewitalizacji.

W trakcie studiów poznasz też warunki, metody i urządzenia niezbędne dla zgodnego z krajobrazem tworzenia nowych elementów struktury przestrzennej – będą to między innymi uwarunkowania prawne dotyczące ochrony środowiska. Uwzględniliśmy zarówno polskie, jak i międzynarodowe przepisy, dzięki czemu rynek, na którym możesz z powodzeniem szukać pracy, znacząco się powiększa. Naszym celem jest nauczenie Cię kształtowania przestrzeni i krajobrazu, przywracania właściwych cech danemu środowisku, wprowadzania nowych wartości, opracowywania planów i koncepcji mających na celu unikanie i minimalizowanie szkód powstających w krajobrazie oraz opracowywania koncepcji projektowych rewitalizacji i rekultywacji (zarówno przyrodniczej, kulturowej i społecznej) terenów zdegradowanych i poprzemysłowych.

 

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Architektura krajobrazu i rewitalizacja środowiska (studia II stopnia)

 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Podstawy sozologii
 • Planowanie przestrzenne w architekturze krajobrazu
 • Podstawy kształtowania i ochrony krajobrazu
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Źródła finansowania projektów prośrodowiskowych
 • Wybrane zagadnienia rewitalizacji społecznej
 • Rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
 • Rewitalizacja obszarów nadrzecznych
 • Zarządzanie jakością środowiska
 • Specjalizacyjne zajęcia terenowe
 • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki)
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Jako absolwent specjalności Architektura krajobrazu i rewitalizacja środowiska będziesz przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, czyli np. w przedsiębiorstwach branży ochrony i kształtowania środowiska

Pracę znajdziesz w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne oraz dokumenty strategiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, jak również w firmach zajmujących się przywracaniem wartości użytkowych terenom przekształconym i zdegradowanym działalnością człowieka. Możesz z powodzeniem aplikować na różne stanowiska w biurach projektów, instytucjach naukowych i placówkach edukacyjnych, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych oraz w firmach realizujących usługi w zakresie architektury krajobrazu i rewitalizacji.

Jeśli interesuje Cię ta specjalność, polecamy lekturę wortalu dla architektów krajobrazu – profesjonalistów i amatorów z pasją: http://sztuka-krajobrazu.pl/ 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+