Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Akademia Rozwoju Osobistego

Drukuj

DLACZEGO AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO?

Żyjemy w świecie galopującego postępu technicznego, technologicznego, szybko zmieniającego się otoczenia. Wymagającego od nas umiejętności szybkiego dostosowania się, podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju kompetencji osobistych. Priorytetowe staje się efektywne i skuteczne osiąganie celów. Zachowanie spokoju i łatwość porozumiewania, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach są w tych warunkach coraz trudniejsze, ale niezwykle ważne i  poszukiwane. Takie cechy można wyszkolić/nabyć. Wraz z postępem wiedzy, otwartością, rozwojem świadomości takie możliwości wzrastają.

DLA KOGO?

Program studiów w szczególności kierowany jest do kobiet, które chcą:

 • skuteczniej realizować swoje marzenia,
 • określić i na nowo zbudować swoją tożsamość (zawodową, osobistą),
 • „zaprojektować” siebie od nowa,
 • poprawić swój wizerunek i stworzyć markę osobistą,
 • lepiej nauczyć się zarządzań zmianą życiową,
 • skutecznie komunikować się z ludźmi,
 • osiągać więcej bez zbędnego stresu i z poczuciem własnej wartości,
 • lepiej zarządzać sobą i swoim życiem,
 • zacząć dostrzegać szanse tam gdzie dotychczas widziały problemy;

Realizacja programu pomoże szczególnie:

 • kadrze zarządzającej każdego szczebla,
 • przyszłym menedżerkom,
 • podejmującym kluczowe decyzje życiowe i zawodowe
 • kobietom, których praca wymaga kontaktów z ludźmi, lub zarządzania ludźmi,
 • poszukującym swoich talentów i mocnych stron,
 • potrzebującym umiejętności interpersonalnych, motywacji i systematyczności w realizacji swojego rozwoju, swoich celów zawodowych i zamierzeń życiowych,
 • aktywnie zarządzającym swoją karierą zawodową, pragnącym poszerzyć zakres swoich kompetencji.

JAKIE CELE MOŻEMY OSIĄGNĄĆ?

Podczas zajęć w formie warsztatowej z wykorzystaniem różnych metod m.in. coachingu grupowego, aktywnie budujemy praktyczne umiejętności: od stawiania sobie poprawnie sformułowanych celów, poprzez zarządzanie emocjami i stresem, budowanie asertywności, zarządzanie sobą w czasie, aż do aktywnego budowania odporności i zdrowia. Doskonalimy skuteczną komunikację umożliwiającą relacje wygrana/wygrana (win/win), pomaganie ludziom bez narzucania się i stanie się przywódcą, który motywuje a nie wyręcza. Jak nie dać się zdominować oraz jak konflikt przemieniać we współpracę. Jak korzystać ze wszystkich swoich zmysłów.

Duża ilość odpowiednio dobranych zajęć ćwiczeniowych ułatwia sprawne nabycie umiejętności, które będziesz mogła zastosować w życiu na zasadzie „kopiuj i wklej”.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Program studiów został zaprojektowany w sposób umożliwiający jego Absolwentkom zaprojektowanie swojego życia zawodowego i osobistego, w taki sposób, by zmaksymalizować wszystkie swoje atuty i kompetencje - mieć silną bazę do dalszego rozwoju. Jako Absolwentka tego programu będziesz umiała:

 • ustalać realne cele, motywować się do ich realizacji,
 • poznasz swoje mocne i słabe strony,
 • nauczysz się jak wzmacniać te mocne,
 • poznasz i rozwiniesz swój potencjał osobisty,
 • zbudujesz swoją tożsamość w różnych aspektach i rolach społecznych jakie pełnisz w życiu,
 • poznasz skuteczną formę komunikacji, która pozwoli Ci zbudować rozwojowe relacje z Twoim bliskim, klientami i współpracownikami,
 • nauczysz się budować współpracę z ludźmi w modelu wygrana/wygrana (win/win),
 • zdobędziesz umiejętności zarządzania swoimi emocjami oraz stresem nawet w trudnych sytuacjach,
 • nabędziesz praktycznych umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi,
 • będziesz potrafiła budować swoją odporność i kreować zdrowe życie,
 • będziesz potrafiła zaprojektować swój wizerunek,
 • dowiesz się jak kreować i budować „swoją markę”, żeby była rozpoznawalna i spełniała Twoje potrzeby,
 • nabędziesz kompetencji umożliwiającymi zarządzanie finansami,
 • staniesz się świadomym parterem w życiu i biznesie - aktywna, pewna siebie i przedsiębiorcza.

W ramach jednego kompleksowego programu Akademii Rozwoju Osobistego.

Powyższe obszary wiedzy będą doskonalone poprzez realizację programu w formie warsztatowej z wykorzystaniem różnych modeli nauczania.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Autorski program studiów, wykorzystujący najnowszą wiedzę i światowe modele działania.
 • Mało teorii, dużo praktyki i ćwiczeń.
 • W ramach kierunku absolwenci zyskają 3 sesje indywidualne mentorskie/doradcze z wybranymi przez siebie prowadzącymi oraz specjalne zniżki na dodatkowe sesje (do 3 sesji w cenie 200 zł każda), które pozwolą na bardziej efektywne wdrożenie w życie realizowanych zagadnień.
 • Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, w co najmniej 90% zajęć (niektóre zajęcia wymagać będą 100% obecności).

DODATKOWE CERTYFIKATY

Uczestnik po ukończeniu kierunku otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz międzynarodowy certyfikat Transforming Communication™.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wykładowcy to praktycy, trenerzy, coachowie i konsultanci z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i trenerskim w różnych obszarach oraz kadra naukowa wyższych uczelni.

Agnieszka Szotek

Dyplomowany coach, coach prowokatywny, trener biznesu i Transforming Communication™, Praktyk NLP IANLP, joginka śmiechu, facylitator FreshBiz™, konsultant i mentor biznesu, tłumacz. Zajmuje się coachingiem głównie biznesowym i kadry menedżerskiej, stosując różne podejścia i techniki. Prowadzi warsztaty z przedsiębiorczości (w tym wykorzystując grę FreshBiz – niezwykle skuteczne narzędzie zmiany paradygmatu myślenia biznesowego), zarządzania emocjami, zarządzania stresem, zarządzania sobą w czasie, zarządzania finansami oraz skutecznej komunikacji.

Jako konsultant specjalizowała się m.in. w kompleksowej wycenie i analizie przedsiębiorstw oraz ich elementów (wartości niematerialnych i prawnych, patentów, wynalazków, środków technicznych itp.), opracowywała due dilligence, business plany i programy prywatyzacyjne, naprawcze i  restrukturyzacyjne. Zajmując się restrukturyzacją przedsiębiorstw, wielokrotnie zauważała, że zanim nastąpi rzeczywista zmiana ekonomiczno-organizacyjna musi nastąpić również zmiana na poziomie strategii, przekonań, zachowań, nawyków i planowania oraz sposobu myślenia biznesowego. A tutaj właśnie sprawdzają się różne formy coachingu. Stąd rozwój w kierunku skutecznych metod pracy nad zmianą, a w szczególności coachingu prowokatywnego. Efektywność w realizacji zmiany i celów oraz szybkość, z jaką zadziewa się proces wraz z ogromną życzliwością do ludzi to niezwykłe atuty podejścia prowokatywnego.

Jako coach i trener uczy się od najlepszych uznanych trenerów światowych i polskich jak Richard Bolstad, Jorgen Rasmussen, Jaap Hollander, Lucas Derks, Andrew Austin, Tomasz Kowalik, Ida Dymowska i wielu innych.

 

Beata Stępniak-Furkałowska

Trenerka, coach w  Meritum Consulting, absolwentka Wydziału Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, Praktyk, Mistrz i Trener Sztuki Neuro Lingwistycznego Programowania; certyfikowany trener biznesu. Pracowała na stanowisku kierownika projektów w firmie AC Nielesen Polska oraz na stanowisku trenera wewnętrznego i specjalisty ds. rozwoju kadr w firmie Kamis-Przyprawy. 

Posiada 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i projektów doradczych dla klientów różnych branż. Prowadzi treningi i konsultacje związane z szeroko rozumianym rozwojem osobistym.

Ze szkoleń, prowadzonych przez nią skorzystały m.in. takie firmy, jak: Akme,  Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o, Bayer CropScience, BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., Kredyt Bank S.A.; Novartis Poland Sp. z o.o, PZU S.A., Tchibo Coffee Service Polska Sp z o.o., Telefonika Kable SA., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Valeant S.A.(ICN Polfa Rzeszów), Web Inn SA (Sygnity SA). Autorka licznych publikacji i artykułów. Min.: „Mity na temat asertywności” -  Kontrolerinfo, styczeń 2016, „Work-Life Balance – utopia czy realna możliwość”, „Zarządzanie priorytetami i Work-Life Balance” – Marketing w Praktyce, Transforming Communication – droga do porozumienia i pokojowego rozwiązywania konfliktów – Zdrowie Menedżera – nr 10, październik 2015, „Work-life balance. Wersja  2.0” –  Zdrowie Menedżera, nr 11, listopad 2015, „Menedżer inteligentny emocjonalnie- czy to się opłaca?”, „Asertywność: moje-Twoje”

 

Jacek Furkałowski

Właściciel firmy Meritum Consulting. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył  Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Opolskim, absolwent programu Transforming CommunicationTM. Posiada praktyczne dziesięcioletnie doświadczenie pracy w sektorze bankowym, w tym pięć lat doświadczenia na stanowisku kierownika placówki bankowej. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Stosuje podejście transforming communications (komunikacji transformującej), której celem jest uzyskanie porozumienia. Opiera się na praktycznych przykładach, zaczerpniętych ze swojej pracy na różnych szczeblach. Jest wykładowcą Akademii Krakowskiej i Sopockiej Szkoły Wyższej.

Z jego usług korzystali tacy klienci, jak: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o, Bayer CropScience, BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., Berendsen Poland, Castorama, Faurecja, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, HRK S.A., Gino Rossi S.A., Hewlett-Packard, , Novartis Poland Sp. z o.o, PZU S.A., PCPR Ostrów Mazowiecka, Pekao S.A., PKO BP S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,  SSI Schaefer Sp .z o.o, Tchibo Coffee Service Polska Sp z o.o., Telefonika Kable S.A., Urząd Miasta w Grudziądzu, Valeant S.A., Sygnity S.A.

 


 

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3800 zł płatne w ośmiu ratach po 475 zł

Czesne dla absolwentów: 3800 zł 3610 zł (-5%) płatne w ośmiu ratach po 451,25 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2018

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.


 REJESTRACJA NA STUDIA

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+