PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zwinne zarządzanie projektami - Agile

Drukuj

PROGRAM STUDIÓW – ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – AGILE (160h)

 

 

Zjazd 1 (16h)

 

Historyczne aspekty zarządzania projektami

- Pierwsze duże przedsięwzięcia

- Skutki rewolucji przemysłowej i informatycznej

- Gantt oraz PERT

- Różnica między zagadnieniami skomplikowanymi a złożonymi

- Stosowanie podejść klasycznych do zagadnień złożonych

 

Psychologiczne aspekty podejść klasycznych

- Wielkość zespołów

- Przełączanie kontekstu, efekt Zeigarnik

- Siła woli a właściwa priorytetyzacja zadań

- Stres w pracy i jego efekty

 

Zjazd 2 (16h)

 

Metodyki zwinne

- Historia

- Manifest Agile

- Zasady manifestu Agile

- Praktyczne zastosowanie i adaptacja

 

Framework Scrum

- Podejście predykcyjne a empiryczne

- Zespół produkcyjny

- Role wspierające – Właściciel Produktu, Mistrz Scruma

- Organizacja pracy zespołu

- Szacowanie wielkości zadań

 

Zjazd 3 (16h)

 

Gra symulacyjna Lego Scrum 

- Określanie zakresu projektu

- Wyznaczenie faz projektu

- Iteracyjne dostarczanie produktu

- Odbiór projektu oraz zamknięcie gry

 

Budowanie zespołu zwinnego

- Model dedykowany a współdzielony

- Fazy rozwoju zespołu

- Uproszczony model osobowości wg Junga

- Wzmacnianie tożsamości zespołu

 

Zjazd 4 (16h)

 

Zarządzanie zespołem zwinnym

- Model motywacji wg Daniela Pinka

- „Złoty krąg” Simona Sineka

- Wartości Scrum i Agile

- Autonomia w kontekście rozwiązywania problemów złożonych

- Najczęściej popełniane błędy

 

Przywództwo w Agile

- Przywódca a menedżer

- 4 modele zarządzania ludźmi

- Cechy osobowości przywódcy

- Przywództwo służebne

- Najważniejsze cele i zadania

 

Zjazd 5 (16h)

 

Zarządzanie przepływem zadań

- Gra symulacyjna FlowLab

 

Seminarium

 

Zjazd 6 (16h)

 

Metryki w Agile

- Prędkość zespołu

- Wykresy burn-up oraz burn-down 

- Cumulative Flow Diagram

- Lead Time

- Interpretacja

 

Dbałość o jakość produktu

- Specjalizacje w zespole

- Ukryty model kaskadowy

- Dług techniczny oraz technologiczny

- Zarządzanie długiem

 

Zjazd 7 (16h)

 

Skalowanie zwinności

- Problemy

- Frameworki SAFe, LeSS, Nexus

- Praktyczna organizacja pracy

- Zagadnienia techniczne

- Praca z zespołami rozproszonymi

 

Transformacja Agile

- Podstawowe wyzwania

- Sposoby przeprowadzania

- Przeszkody kulturowe i organizacyjne

- Zarządzanie oczekiwaniami

 

Zjazd 8 (16h)

 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu Professional Scrum Master I

 

Zjazd 9 (16h)

 

Rola Właściciela Produktu

- Zarządzanie wartością a zarządzanie zakresem

- Specjalistyczne metryki

- Zarządzenie interesariuszami

- Technika mapowania wartości

 

Modele dojrzałości Agile (2h)

- 5 warstw zwinności

 

Modele organizacji zwinnej (6h)

- Macierzowy

- Dedykowane zespoły

- Model Spotify

- Model turkusowy

- Dobór właściwego modelu

 

Zjazd 10 (16h)

 

Praktyczne zastosowanie Agile w dowolnym aspekcie

- Zwinność poza IT

- Agile jako filozofia

- Trello, JIRA, Wunderlist, Excel – przykłady narzędzi dla każdego

- Warsztat – Wypracowanie podejść do wdrożenia

 

Seminarium

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+