Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA” powstało w marcu 2014 roku.

Jest organizacją studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką prawa oraz administracji. KNPiA działa przy Katedrze Prawa i Administracji kierowanej przez prof. dr hab. Andrzej Bisztygę, pomysłodawcę Koła.

W latach 2014-2017 opiekunami Koła byli: dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Tomasz Moll. Obecnie - od 2018 roku opiekunami są: dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Daniel Wojtczak.

 

Naszym celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz administracji, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz wymiana poglądów naukowych studentów. Z racji na dwojaką naturę naszego Koła, dyskusje na spotkaniach są bardzo burzliwe a czasami nawet zaskakujące.

Nasze formy działania:

  • regularne spotkania członków Koła (raz w miesiącu)
  • prace naukowe członków Koła
  • współpraca z Działem Współpracy z Zagranicą GWSH
  • współpraca z Biurem Karier
  • organizowanie spotkań naukowych, debat
  • udział w konferencjach naukowych
  • publikowanie prac Członków Koła w biuletynach
  • współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi
  • samokształcenie się członków Koła
  • inne działania związane z realizacją celów Koła

 

W skład Zarządu KNPiA wchodzą:  

Prezes:
Wojciech Magierowski

wojciech.magierowski@gwsh.pl

Wiceprezes: 
Maciej Rosa

Sekretarz:
Weronika Zielińska

Skarbnik:
Monika Gałońska

 

Wybrane wydarzenia, organizowane w ramach działalności Koła Naukowego „IUSTITIA”:

 

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+