PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

Administracja i Obrót Nieruchomościami

Drukuj

Wybierając tę specjalność otrzymasz specjalistyczne wykształcenie obejmujące szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą związaną z zasadami funkcjonowania rynku nieruchomości, jak również wiedzę i umiejętności z zakresu administrowania nieruchomościami. W trakcie zajęć zapoznasz się z prawno-ekonomiczną problematyką planowania oraz zagospodarowania przestrzennego, a także z zagadnieniami prawa budowlanego, geodezji i gospodarki nieruchomościami. Nabędziesz umiejętności pozwalające na działania zarówno w sektorze publicznym, jak też w sektorze prywatnym, związanym z zarządzaniem nieruchomościami i prowadzeniem procesów inwestycji budowlanych.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Administracja i Obrót Nieruchomościami (studia I stopnia)

 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy prawa w nieruchomościach
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Podstawy budownictwa i prawa budowlanego
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i instytucjonalnymi
 • Techniki zarządzania nieruchomościami
 • Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomościami
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej?

Po pierwsze - masz doskonałe podstawy do tego, żeby dzięki kompleksowemu opanowaniu szeregu zagadnień związanych z problematyką nieruchomości wzbogaconych dodatkowo znajomością języka obcego zajmować się planowaniem i rozwojem przestrzennym, gospodarką lokalową, geodezją czy budownictwem.

Po drugie – jeśli wybierzesz pracę etatową, dysponujesz świetnym przygotowaniem do pracy, na stanowiskach związanym z takimi zawodami jak: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik nieruchomości, zarządca nieruchomości (po uprzednim spełnieniu wymogów zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami), specjalista ds. zagospodarowania i planowania przestrzennego.

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+