PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Organizacja Przyjazna Seniorom

Drukuj

DLACZEGO ORGANIZACJA PRZYJAZNA SENIOROM

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przystosowania firm i urzędów do zmian demograficznych, które już są faktem. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną w zakresie najistotniejszych aspektów procesów starzenia się człowieka oraz konsekwencji dla społeczeństwa zmian demograficznych. Aspekt medyczny pozwoli zrozumieć w jakim zakresie ograniczeniu ulegają możliwości psycho-fizyczne człowieka w procesie, co jak praktyka wskazuje ma kluczowe znaczenie w postrzeganiu seniorów często niestety jako balastu, zamiast cennego aktywa. W części praktycznej studenci nauczą się rozpoznawać potrzeby zmian organizacyjnych zarówno w firmach, jak i w urzędach w zakresie dopasowania sposobów obsługi klientów (interesantów) do potrzeb osób starszych. Zajęcia prowadzone przez teoretyków jak i praktyków pozwolą na zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów z którymi w związku ze zmianami demograficznymi spotykają się przedsiębiorcy i urzędnicy. Jak zdobyć nowych klientów? Jak utrzymać sprzedaż i rentowność firmy pomimo teoretycznie kurczącej się liczebnie grupy klientów? Jak komunikować się z seniorami? W jaki sposób wykorzystać wiedzę i umiejętności seniorów? W jak sposób wspierać seniorów liderów? Dodatkowo słuchacze nauczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej. Szczególnie cenne będzie skonfrontowanie poglądów ze strony przedsiębiorców i urzędników.

 

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwami, obsługą klientów i marketingiem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej oraz pracowników urzędów, aktywistów organizacji pozarządowych i społecznych. Opracowany program został stworzony, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych zarówno w małych, jak i w dużych przedsiębiorstwach, którzy dostrzegają zmiany demograficzne i chcą wieloaspektowo i praktycznie sprostać wyzwaniom rynku, dla urzędników mających kontakt z dowolnymi aspektami polityki senioralnej oraz dla aktywistów organizacji pozarządowych wspierających seniorów, przedsiębiorców i działających na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej. Celem nadrzędnym jest przejście z etapu diagnozowania problemu demograficznego do konkretnych działań przedsiębiorców i urzędników.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

NASI WYKŁADOWCY: 

dr Urszula Marcinkowska

Socjolog, trener-praktyk. Obroniła doktorat z socjologii na Uniwersytecie Jagielońskim. Od 2004 roku pracuje w edukacji dorosłych i młodzieży, przeprowadziła ponad 100 wykładów w ramach kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Uczestniczka kilkunastu konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych. Współorganizatorka czterech konferencji naukowo-szkoleniowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, na podstawie prowadzonych przez siebie badań. Współpracowała z samorządami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz firmami medycznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami.

 

dr Paweł Lejman 

Ekonomista i menedżer. Prowadzi zajęcia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych podmiotów z wielu branż i w różnych składach właścicielskich. Specjalista w zakresie zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz dostosowywania ich pracy do warunków rynku lokalnego. Specjalizuje się w controllingowym podejściu do zarządzania oraz modelowaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. Wydawca i redaktor portali internetowych przeznaczonych dla osób 50+. Organizator szkoleń i warsztatów dla seniorów - liderów oraz osób, które pracują z osobami starszymi. Pracuje na rzecz Fundacji Vicinitas, działającej na rzecz rozwoju biznesu ukierunkowanego na seniorów

 

Ryszard Parka

Politolog, dziennikarz radiowy, prasowy i internetowy, przez lata specjalizujący się w tematyce Seniorów, organizator cyklicznych paneli dyskusyjnych emeryci-ZUS w okresie reformy emerytalnej 1999 roku. Redaktor specjalnego dodatku dla Seniorów w Trybunie Śląskiej. Współpracował ze śląską Policją przy adresowanym do Seniorów programie „Bezpieczna Przystań”. Obecnie specjalista do spraw komunikacji, mediów społecznościowych oraz producent wideo.

 

Sławomir Kurek 

 

mec.Paweł Wierzbicki 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (188 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł 3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 425 zł

Powyższa cena obowiązuje w przypadku rejestracji online dokonanej do 30 września.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Iwona Zub - tel. (32) 3570 583, e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+