PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Organizacja Przyjazna Seniorom

Drukuj

DLACZEGO ORGANIZACJA PRZYJAZNA SENIOROM

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przystosowania firm i urzędów do zmian demograficznych, które już są faktem. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną w zakresie najistotniejszych aspektów procesów starzenia się człowieka oraz konsekwencji dla społeczeństwa zmian demograficznych. Aspekt medyczny pozwoli zrozumieć w jakim zakresie ograniczeniu ulegają możliwości psycho-fizyczne człowieka w procesie, co jak praktyka wskazuje ma kluczowe znaczenie w postrzeganiu seniorów często niestety jako balastu, zamiast cennego aktywa. W części praktycznej studenci nauczą się rozpoznawać potrzeby zmian organizacyjnych zarówno w firmach, jak i w urzędach w zakresie dopasowania sposobów obsługi klientów (interesantów) do potrzeb osób starszych. Zajęcia prowadzone przez teoretyków jak i praktyków pozwolą na zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów z którymi w związku ze zmianami demograficznymi spotykają się przedsiębiorcy i urzędnicy. Jak zdobyć nowych klientów? Jak utrzymać sprzedaż i rentowność firmy pomimo teoretycznie kurczącej się liczebnie grupy klientów? Jak komunikować się z seniorami? W jaki sposób wykorzystać wiedzę i umiejętności seniorów? W jak sposób wspierać seniorów liderów? Dodatkowo słuchacze nauczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej. Szczególnie cenne będzie skonfrontowanie poglądów ze strony przedsiębiorców i urzędników.

 

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwami, obsługą klientów i marketingiem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej oraz pracowników urzędów, aktywistów organizacji pozarządowych i społecznych. Opracowany program został stworzony, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych zarówno w małych, jak i w dużych przedsiębiorstwach, którzy dostrzegają zmiany demograficzne i chcą wieloaspektowo i praktycznie sprostać wyzwaniom rynku, dla urzędników mających kontakt z dowolnymi aspektami polityki senioralnej oraz dla aktywistów organizacji pozarządowych wspierających seniorów, przedsiębiorców i działających na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej. Celem nadrzędnym jest przejście z etapu diagnozowania problemu demograficznego do konkretnych działań przedsiębiorców i urzędników.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

NASI WYKŁADOWCY: 

dr Urszula Marcinkowska

Socjolog, trener-praktyk. Obroniła doktorat z socjologii na Uniwersytecie Jagielońskim. Od 2004 roku pracuje w edukacji dorosłych i młodzieży, przeprowadziła ponad 100 wykładów w ramach kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Uczestniczka kilkunastu konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych. Współorganizatorka czterech konferencji naukowo-szkoleniowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, na podstawie prowadzonych przez siebie badań. Współpracowała z samorządami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz firmami medycznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami.

 

dr Paweł Lejman 

Ekonomista i menedżer. Prowadzi zajęcia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych podmiotów z wielu branż i w różnych składach właścicielskich. Specjalista w zakresie zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz dostosowywania ich pracy do warunków rynku lokalnego. Specjalizuje się w controllingowym podejściu do zarządzania oraz modelowaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. Wydawca i redaktor portali internetowych przeznaczonych dla osób 50+. Organizator szkoleń i warsztatów dla seniorów - liderów oraz osób, które pracują z osobami starszymi. Pracuje na rzecz Fundacji Vicinitas, działającej na rzecz rozwoju biznesu ukierunkowanego na seniorów

 

Ryszard Parka

Politolog, dziennikarz radiowy, prasowy i internetowy, przez lata specjalizujący się w tematyce Seniorów, organizator cyklicznych paneli dyskusyjnych emeryci-ZUS w okresie reformy emerytalnej 1999 roku. Redaktor specjalnego dodatku dla Seniorów w Trybunie Śląskiej. Współpracował ze śląską Policją przy adresowanym do Seniorów programie „Bezpieczna Przystań”. Obecnie specjalista do spraw komunikacji, mediów społecznościowych oraz producent wideo.

 

Sławomir Kurek 

 

mec.Paweł Wierzbicki 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (188 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł 3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 425 zł

Powyższa cena obowiązuje w przypadku rejestracji online dokonanej do 30 września.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Iwona Zub - tel. (32) 3570 583, e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+