PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Psychokorekcja zaburzeń zachowania - Nysa

Drukuj

Co z tym nastolatkiem? Psychokorekcja zaburzeń zachowania.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli szkół i przedszkoli oraz wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych, a także innych osób zainteresowanych rozwojem kompetencji wychowawczych.

OPIS KIERUNKU:

W programie studiów podyplomowych zostały wykorzystane najnowsze doświadczenia w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom wypracowane przez Aleksandrę Karasowską – autorkę książki Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Mogą stać się one refleksją nad własnymi modelami myślenia o tych dzieciach i działaniami na ich rzecz, a jednocześnie mogą przyczynić się do poszerzenia umiejętności budowania systemowych rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami zachowania i podejmowania prób ich eliminowania z pożytkiem dla dzieci i pracujących z nimi nauczycieli/wychowawców.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy  o wpływie czynników środowiskowych na zachowania oraz pogłębienie wiedzy na temat nauczania i wychowania dzieci o zaburzonym rozwoju psychospołecznym w szkole lub w placówkach opieki. Dzieci przejawiające zaburzenia zachowania są dla nas wyzwaniem. Pokonanie trudności, jakich doświadczamy  w pracy z nimi, może nas wiele nauczyć. Każdy nauczyciel czy wychowawca, poprzez swoje reakcje, może przyczynić się do korygowania zaburzonych zachowań lub do ich wzmacniania. Może tez w istotny sposób wpływać na procesy zachodzące w grupie, której uczestnikami są takie dzieci. Program studiów oraz prezentowane podejście do problematyki zaburzonych zachowań, jak i procesów zachodzących pomiędzy dzieckiem – rodziną – instytucją/szkołą, może być inspiracją do dalszych działań i poszukiwań zgodnie ze słowami Marii Montessori, iż w życiu dziecka trzeba wytworzyć tyle dobra, aby wyparło zło. Nie jest bowiem naszym celem prezentowanie gotowych rozwiązań, ponieważ takich nie ma, ale nauczenie umiejętnego analizowania sytuacji i budowania strategii, które prowadzą do korygowania zaburzonych zachowań.

STRUKTURA PROGRAMU:

 •          Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.
 •          Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu. Rodzina dotknięta problemem alkoholowym, przemocą, ubóstwem. Diagnoza rodziny i planowanie pomocy.
 •          Dziecko z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii korygującej.
 •          Praca z grupą i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
 •          Umiejętności wychowawcze w pracy z dzieckiem.
 •          Metoda projektu w socjoterapii.
 •          Praca z dzieckiem w kontakcie indywidualnym.
 •          Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 •          Zmiana jest możliwa. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (SFA).
 •          Terapia behawioralna w psychokorekcji zaburzeń zachowania.
 •          Pedagogika zabawy. Rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego, poszerzanie świata doznań.
 •          Terapia zajęciowa z elementami arteterapii.

 

 CZAS TRWANIA

3 semestry - 350 godzin w tym 150 godzin praktyk

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

Czesne: 3000 zł 2850 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 356,25zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2700 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 337,50 zł

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 30 września 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 października 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+