PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Praktyki studenckie

Drukuj

I.             Praktyka asystencka
II.            Wakacyjna praktyka z kinezyterapii
III.           Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (I)
IV.           Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna (I)
 V.           Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (II)
VI.           Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna (II)
VII.          Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna (III)

 

Baza:

GWSH dysponuje szeroką bazą podmiotów leczniczych (ponad 350 ośrodków), w których studenci realizują praktyki. Są to: m.in.:

 • kliniki i szpitale uniwersytetów medycznych
 • szpitale wojewódzkie i uzdrowiskowe,
 • szpitale specjalistyczne i powiatowe,
 • sanatoria i uzdrowiska prowadzące fizjoterapię w różnych schorzeniach,
 • publiczne i niepubliczne ośrodki rehabilitacyjne
 • szkoły specjalne (także dla osób głęboko upośledzonych),
 • szkołach z oddziałami integracyjnymi
 • centra edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjne,
 • ośrodki hipoterapeutyczne,
 • hospicja,
 • kluby sportowe,
 • zakłady sprzętu ortopedycznego,
 • centa medycyny sportowej.

Praktyki studenckie na kierunku Fizjoterapia realizowane są w placówkach na terenie województwa śląskiego oraz w wielu innych rejonach Polski, co pozwala studentowi wybrać najdogodniejsze miejsce odbywania praktyki. W ten sposób uczelnia zapewnia atrakcyjność i dogodność studiowania i praktykowania przyszłego zawodu. Ponadto uczelnia utrzymuje stały kontakt z opiekunami praktyk - wykwalifikowanymi fizjoterapeutami, lekarzami ze specjalnością, którzy dzięki prowadzeniu studentów na praktykach realizują proces kształcenia oraz biorą udział w ocenianiu uzyskanych przez studentów efektów kształcenia.

 Praktyki są dostępne i dogodne do realizacji przez studenta ze względu na:

 • długi czas otwarcia ośrodków leczniczych (część jest czynna do 21.00)
 • możliwość praktykowania w soboty i w niedziele
 • możliwość telefonicznych uzgodnień z ośrodkami, np. 
  - Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu
  - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach
 • Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
 • Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
 • Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój - Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
 • Integracyjny Klub Sportowy "JEŹDŹCY" - Rugby na wózkach
 • Uczelnia organizuje dni wolne od zajęć podczas odbywania poszczególnych praktyk
 • Uczelnia pomaga w organizacji praktyk studenckich

Rozpoczynając studia, student dostaje m. in. dziennik praktyk studenckich. Dziennik zawiera obserwacje oraz opis podjętych i wykonywanych czynności w trakcie realizacji praktyki. Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika w sposób rzetelny, wypełniając starannie i czytelnie rubryki "dziennego przebiegu praktyki".

Zgodnie z procedurą uczelnia umożliwia zwolnienie z poszczególnych praktyk techników fizjoterapeutów, masażystów, a także techników pokrewnych zawodów medycznych. Prodziekan kierunku Fizjoterapia ma możliwość uznania praktyki w części lub w całości za zrealizowaną przez studenta. 

Uczelnia zapewnia także możliwość podjęcia i realizacji praktyki za granicą w koordynacji z Biurem Współpracy z Zagranicą. W tym celu zostały między innymi przygotowane ankiety oraz programy praktyk w różnych językach dla weryfikacji placówki pod względem konkretnego rodzaju praktyki. 

Wybrane opinie i referencje o studentach GWSH

".Jurajskie Centrum Medyczne bardzo chętnie przyjmuje na zajęcia praktyczne studentów GWSH, a co za tym idzie absolwenci GWSH są mile widziani u nas jako przyszli pracownicy." - JCM Jurajskie Centrum Medyczne

 • "Studenci GWSH w Katowicach w czasie trwania praktyk wykazywali duże zainteresowanie problemami fizjoterapii. Cechowała ich duża kultura osobista i zdyscyplinowanie. Nawiązywali bardzo dobry kontakt z pacjentami oraz z pracownikami i personelem Działu Rehabilitacji." - Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
 • "Absolwenci Uczelni są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu fizjoterapeuty, dlatego też zdecydowana większość naszych pracowników to absolwenci GWSH w Katowicach." - Kobra Sp. z o.o.
 • "Studenci wykazują dużą swobodę i łatwość nawiązywania współpracy z personelem fizjoterapeutycznym jak również dobry, swobodny i przyjazny kontakt z pacjentem." - Fundacja Elektrowni Rybnik
 • "Obserwacje studentów GWSH w przekroju wielu innych szkół wskazują na ich bardzo dobre przygotowanie teoretyczne. Wysoka jakość kształcenia przekłada się na umiejętności praktyczne, które następnie są rozwijane w toku praktyk szpitalnych." - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
 • "Bardzo chętnie i z przyjemnością będziemy przyjmować Waszych studentów na praktykach." - Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
 • "Studenci dali się poznać jako osoby ambitne, chętne do poszerzania wiedzy teoretycznej o umiejętności praktyczne co przy wykazanej pracowitości dobrze rokuje na przyszłość." - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Górnośląskie Centrum Medyczne
 • "Studenci charakteryzują się w pracy kreatywnością i otwartością na problemy naszych pacjentów, reprezentując postawy zawodowe i terapeutyczne godne naśladowania." - Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+