Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Praktyki zawodowe

Drukuj

Na praktyki zawodowe przygotowujące do zawody Fizjoterapeuty, składają się:

 • Kliniczna wdrożeniowa 
 • Kinezyterapia 
 • Fizykoterapia
 • Fizjoterapia kliniczna

Odbywają się one w ponad 290 ośrodkach leczniczych, z którymi Uczelnia zawarła bezterminowe porozumienia, m.in. w:

 • szkołach specjalnych (także dla osób głęboko upośledzonych),
 • centrach edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
 • ośrodkach hipoterapeutycznych,
 • hospicjach,
 • klubach sportowych,
 • sanatoriach,
 • uzdrowiskach,
 • zakładach sprzętu ortopedycznego.

 

Studenckie praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia realizowane są w zakładach leczniczych z którymi Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa podjęła współpracę w zakresie studenckich praktyk zawodowych co pozwala studentowi wybrać dogodne dla niego miejsce odbywania praktyki. W ten sposób uczelnia zapewnia atrakcyjność i dogodność studiowania. Ponadto Uczelnia utrzymuje bliski kontakt z ponad 300 opiekunami praktyk - wykwalifikowanymi fizjoterapeutami, lekarzami ze specjalnością.

 • Dolnośląskie - 3
 • Małopolskie - 22
 • Opolskie - 5
 • Podkarpackie - 10
 • Śląskie - 239
 • Świętokrzyskie - 5
 • Zachodiopomorskie - 3
 • Łódzkie - 4

 

Praktyki są dostępne i dogodne do realizacji przez studenta ze względu na:

 • długi okres otwarcia ośrodków leczniczych (część jest czynna do 21.00),
 • możliwość praktykowania także w soboty i w niedziele,
 • możliwość telefonicznych uzgodnień z ośrodkami, np. 
  - Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach-Ligocie,
  - Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu, 
  - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty", 
  - Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój - Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
 • Uczelnia organizuje dni wolne od zajęć podczas odbywania poszczególnych praktyk,

Dobrze zorganizowana praktyka gwarantuje studentom wakacje - Uczelnia pomaga w organizacji praktyki zawodowej!

Student w pakiecie startowym otrzymuje dziennik studenckich praktyk zawodowych. Dziennik powinien zawierać obserwacje oraz opis podjętych i wykonywanych czynności w trakcie realizacji praktyki. Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika w sposób rzetelny, wypełniając starannie i czytelnie rubryki "dziennego przebiegu praktyki".

Zgodnie z procedurą uczelnia zwalnia z poszczególnych praktyk techników fizjoterapeutów, a także techników pokrewnych zawodów medycznych, tj. Dziekan ma możliwość uznania praktyki w części lub w całości za zrealizowaną przez Studenta. 

Uczelnia zapewnia także możliwość podjęcia i realizacji praktyki za granicą w koordynacji z Działem Współpracy z Zagranicą w tym celu zostały między innymi przygotowane ankiety w różnych językach dla weryfikacji placówki pod względem konkretnego rodzaju praktyki. Zapraszamy!

 

Wybrane opinie i referencje o studentach GWSH obdywających praktyki w zakładach leczniczych:

 • "...Jurajskie Centrum Medyczne bardzo chętnie przyjmuje na zajęcia praktyczne studentów GWSH, a co za tym idzie absolwenci GWSH są mile widziani u nas jako przyszli pracownicy." - JCM Jurajskie Centrum Medyczne

 • "Studenci GWSH w Katowicach w czasie trwania praktyk wykazywali duże zainteresowanie problemami fizjoterapii. Cechowała ich duża kultura osobista i zdyscyplinowanie. Nawiązywali bardzo dobry kontakt z pacjentami oraz z pracownikami i personelem Działu Rehabilitacji." - Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

 • "...absolwenci Uczelni są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu fizjoterapeuty, dlatego też zdecydowana większość naszych pracowników to absolwenci GWSH w Katowicach." - Kobra Sp. z o.o.

 • "Studenci wykazują dużą swobodę i łatwość nawiązywania współpracy z personelem fizjoterapeutycznym jak również dobry, swobodny i przyjazny kontakt z pacjentem." - Fundacja Elektrowni Rybnik

 • "Obserwacje studentów GWSH w przekroju wielu innych szkół wskazują na ich bardzo dobre przygotowanie teoretyczne. Wysoka jakość kształcenia przekłada się na umiejętności praktyczne, które następnie są rozwijane w toku praktyk szpitalnych." - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

 • "...bardzo chętnie i z przyjemnością będziemy przyjmować Waszych studentów na praktykach..." - Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

 • "Studenci … dali się poznać jako osoby ambitne, chętne do poszerzania wiedzy teoretycznej o umiejętności praktyczne co przy wykazanej pracowitości dobrze rokuje na przyzsłość." - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Górnośląskie Centrum Medyczne

 • "Studenci … charakteryzują się w pracy kreatywnością i otwartością na problemy naszych pacjentów, reprezentując postawy zawodowe i terapeutyczne godne naśladowania." - Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+