PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Praktyki studenckie

Drukuj
 1. Praktyka asystencka

 2. Wakacyjna praktyka z kinezyterapii

 3. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (I)

 4. Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna (I)

 5. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (II)

 6. Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna (II)

 7. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna (III)

 

Baza:

AG dysponuje szeroką bazą podmiotów leczniczych (ponad 350 ośrodków), w których studenci realizują praktyki. Są to: m.in.:

 • kliniki i szpitale uniwersytetów medycznych

 • szpitale wojewódzkie i uzdrowiskowe,

 • szpitale specjalistyczne i powiatowe,

 • sanatoria i uzdrowiska prowadzące fizjoterapię w różnych schorzeniach,

 • publiczne i niepubliczne ośrodki rehabilitacyjne

 • szkoły specjalne (także dla osób głęboko upośledzonych),

 • szkołach z oddziałami integracyjnymi

 • centra edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjne,

 • ośrodki hipoterapeutyczne,

 • hospicja,

 • kluby sportowe,

 • zakłady sprzętu ortopedycznego,

 • centra medycyny sportowej.

Praktyki studenckie na kierunku Fizjoterapia realizowane są w placówkach na terenie województwa śląskiego oraz w wielu innych rejonach Polski, co pozwala studentowi wybrać najdogodniejsze miejsce odbywania praktyki. W ten sposób uczelnia zapewnia atrakcyjność i dogodność studiowania i praktykowania przyszłego zawodu. Ponadto uczelnia utrzymuje stały kontakt z opiekunami praktyk - wykwalifikowanymi fizjoterapeutami, lekarzami ze specjalnością, którzy dzięki prowadzeniu studentów na praktykach realizują proces kształcenia oraz biorą udział w ocenianiu uzyskanych przez studentów efektów kształcenia.

 Praktyki są dostępne i dogodne do realizacji przez studenta ze względu na:

 • długi czas otwarcia ośrodków leczniczych (część jest czynna do 21.00)

 • możliwość praktykowania w soboty i w niedziele

 • możliwość telefonicznych uzgodnień z ośrodkami m.in.

- Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach

- ZSM w Chorzowie (Szpital dla Dorosłych oraz Szpital dla Dzieci)

- Szpital w Świętochłowicach Sp. z o.o.

- Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach

- Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

- Integracyjny Klub Sportowy "JEŹDŹCY" - Rugby na wózkach

- MEGREZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

- Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

- Szpital Św. Elżbiety w Katowicach

- Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

- Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój - Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny

- Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

 

Uczelnia organizuje dni wolne od zajęć podczas odbywania poszczególnych praktyk

Uczelnia pomaga w organizacji praktyk studenckich

Rozpoczynając studia, student dostaje m. in. dziennik praktyk studenckich. Dziennik zawiera obserwacje oraz opis podjętych i wykonywanych czynności w trakcie realizacji praktyki. Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika w sposób rzetelny, wypełniając starannie i czytelnie rubryki "dziennego przebiegu praktyki".

Zgodnie z procedurą uczelnia umożliwia zwolnienie z poszczególnych praktyk techników fizjoterapeutów, masażystów, a także techników pokrewnych zawodów medycznych. Prodziekan kierunku Fizjoterapia ma możliwość uznania praktyki w części lub w całości za zrealizowaną przez studenta. 

Uczelnia zapewnia także możliwość podjęcia i realizacji praktyki za granicą w koordynacji z Biurem Współpracy z Zagranicą. W tym celu zostały między innymi przygotowane ankiety oraz programy praktyk w różnych językach dla weryfikacji placówki pod względem konkretnego rodzaju praktyki. 

Wybrane opinie i referencje o studentach AG

 • ".Jurajskie Centrum Medyczne bardzo chętnie przyjmuje na zajęcia praktyczne studentów GWSH, a co za tym idzie absolwenci GWSH są mile widziani u nas jako przyszli pracownicy." - JCM Jurajskie Centrum Medyczne

 • "Studenci GWSH w Katowicach w czasie trwania praktyk wykazywali duże zainteresowanie problemami fizjoterapii. Cechowała ich duża kultura osobista i zdyscyplinowanie. Nawiązywali bardzo dobry kontakt z pacjentami oraz z pracownikami i personelem Działu Rehabilitacji." - Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

 • "Absolwenci Uczelni są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu fizjoterapeuty, dlatego też zdecydowana większość naszych pracowników to absolwenci GWSH w Katowicach." - Kobra Sp. z o.o.

 • "Studenci wykazują dużą swobodę i łatwość nawiązywania współpracy z personelem fizjoterapeutycznym jak również dobry, swobodny i przyjazny kontakt z pacjentem." - Fundacja Elektrowni Rybnik

 • "Obserwacje studentów GWSH w przekroju wielu innych szkół wskazują na ich bardzo dobre przygotowanie teoretyczne. Wysoka jakość kształcenia przekłada się na umiejętności praktyczne, które następnie są rozwijane w toku praktyk szpitalnych." - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

 • "Bardzo chętnie i z przyjemnością będziemy przyjmować Waszych studentów na praktykach." - Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

 • "Studenci dali się poznać jako osoby ambitne, chętne do poszerzania wiedzy teoretycznej o umiejętności praktyczne co przy wykazanej pracowitości dobrze rokuje na przyszłość." - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Górnośląskie Centrum Medyczne

 • "Studenci charakteryzują się w pracy kreatywnością i otwartością na problemy naszych pacjentów, reprezentując postawy zawodowe i terapeutyczne godne naśladowania." - Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+