Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Studia dzienne za 100 zł miesięcznie przez pierwszy semestr dla rozpoczynających naukę w GWSH.

Kontakt z Biurem Obsługi Studentów GWSH

Studia dzienne za 100 zł miesięcznie

Drukuj

Rozpoczęcie studiów stacjonarnych (dziennych) to doskonała okazja do bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu akademickim Uczelni. To zajęcia w przyjaznej atmosferze, działalność w samorządzie studenckim, aktywność w kołach naukowych i wykorzystanie pełnych możliwości jakie oferuje życie studenckie.

Studia w trybie dziennym i dodatkowa aktywność - poza samą nauką - mają bardzo duże znaczenie w późniejszym odnalezieniu się na rynku pracy. Takie doświadczenia są zdecydowanym atutem i dlatego projekt „Studiuję na 100%” stwarza warunki do wykorzystania całego swojego potencjału podczas studiów.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa przy wsparciu organizacji partnerskich uruchomiła specjalny program dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych – licencjackich, inżynierskich oraz jednolitych magisterskich, w ramach którego opłata za studia w pierwszym semestrze na jednym z dowolnych kierunków wynosi jedynie 100 zł miesięcznie.

Kierunki studiów objęte projektem:

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+