PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Zapytania ofertowe

Drukuj

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na zakup sprzętu do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (termin składania wycen: 12 kwietnia 2019 r.)

 


 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na zakup sprzętu do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (termin składania wycen: 8 lutego 2019 r.)

 


 

Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu – „Centrum Symulacji Medycznych” - 0066/3/RB/2018

  • Zapytanie ofertowe na Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu – Centrum Symulacji Medycznych”. - do pobrania
  • Załączniki do zapytania ofertowego na „Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu – Centrum Symulacji Medycznych”. - do pobrania
  • Rysunki nr 1-4 do załącznika nr 8 - do pobrania

 


 

Ponowne zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest: „Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu – „Centrum Symulacji Medycznych” - 0066/2/RB/2018

  • Zapytanie ofertowe na Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu – Centrum Symulacji Medycznych”. - do pobrania
  • Załączniki do zapytania ofertowego na „Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu – Centrum Symulacji Medycznych”. - do pobrania

 


 

Zapytanie ofertowe na Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu – „Centrum Symulacji Medycznych”:

  • Zapytanie ofertowe na Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu – Centrum Symulacji Medycznych”. - do pobrania
  • Załączniki do zapytania ofertowego na „Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu – Centrum Symulacji Medycznych”. - do pobrania

 


  

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z Partnerem - firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska z siedzibą w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty na realizację certyfikowanych kursów zawodowych w standardach VCC lub MC w ramach projektu pn. "GWSH - szansą na przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 - Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

- Zapytanie ofertowe
- Zał. 1a i 1b - Specyfikacja
- Zał. 2 - Arkusz ofertowy
- Zał. 3 - Wzór umowy z Wykonawcą

- Protokół z udzielonego zamówienia

 


 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z Partnerem - firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska z siedzibą w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty na realizację kursu „Przedsiębiorczość z elementami zarządzania projektami w technice distance learning” w ramach projektu pn. "GWSH - szansą na przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 - Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

- Zapytanie ofertowe
- Zał. 1 - Specyfikacja
- Zał. 2 - Arkusz ofertowy
- Zał. 3 - Wzór umowy z Wykonawcą

Uwaga! Ze względu na konieczność doprecyzowania zapisów treści zapytania ofertowego (w związku z otrzymanymi pytaniami potencjalnych Wykonawców), termin składania ofert wydłużono do dnia 05.05.2016 r. Pytania Oferentów oraz odpowiedzi doprecyzowujące zostaną opublikowane w dniu 29.04.2016 r.

- Pytania i odpowiedzi 29.04.2016

Ze względu na kwestie organizacyjne protokół z wyboru oferty zostanie opublikowany w dniu jutrzejszym tj. 10.05.2016 r.

- Protokół z udzielonego zamówienia
- Zał. 1 - Karta oceny ofert - zestawienie punktów

 


 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z Partnerem - firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska z siedzibą w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty na realizację licencjonowanych warsztatów „Change your mind (CYM) – Creative Project – zadania praktyczne dla studentów” z wykorzystaniem kompletu kart CYM w ramach projektu pn. "GWSH - szansą na przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 - Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

- Zapytanie ofertowe
- Zał. 1a i 1b - Specyfikacja
- Zał. 2 - Arkusz ofertowy
- Zał. 3 - Wzór umowy z Wykonawcą

Uwaga! Ze względu na korektę treści zapytania ofertowego, wydłużono termin składania ofert do 28.04.2016 r. do godz. 15:00.

Protokół z wyboru oferty zostanie opublikowany w dniu 05.05.2016 r.

- Protokół z udzielonego zamówienia

 


  

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z Partnerem - firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska z siedzibą w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty na realizację certyfikowanego kursu coachingu opartego o standardy i kodeks etyczny International Coach Federation (ICF) oraz podejście eklektyczne Ministry of Coaching (MC) w ramach projektu pn. "GWSH - szansą na przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 - Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

- Zapytanie ofertowe
Zał. 1a i 1b - Specyfikacja
- Zał. 2 - Arkusz ofertowy
- Zał. 3 - Wzór umowy z Wykonawcą

Uwaga! Ze względu na korektę treści zapytania ofertowego, wydłużono termin składania ofert do 28.04.2016 r. do godz. 15:00.

Protokół z wyboru ofert zostanie opublikowany w dniu 05.05.2016 r.

- Protokół z udzielonego zamówienia
- Zał. 1 - Karta oceny ofert - zestawienie punktów

 


 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na „Zakup dalmierzy dla uczestników projektu „Uczelnia na miarę potrzeb - program rozwojowy GWSH w Katowicach” na kierunku Gospodarka Przestrzenna” w ramach projektu pn. „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Zapytanie ofertowe
- Zał. 1 - Arkusz ofertowy
- Zał. 2 - Oświadczenie
- Zał. 3 - Wzór umowy
- Zał. 4 - Specyfikacja dalmierza

 


 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza do złożenia oferty w zakresie "realizacji  warsztatów praktycznych z zakresu obsługi oprogramowania typu GIS” w ramach projektu pn. „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Zapytanie ofertowe
- Arkusz ofertowy
- Wzór umowy

- Protokół z udzielonego zapytania

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+