PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zasady leczenia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

Drukuj

                                                       szkolenie warsztatowe 

                              Zasady leczenia cukrzycy za pomocą osobistej pompy insulinowej - NOWOŚĆ

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Szkolenie skierowane jest do personelu medycznego ratowników medycznych, pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, położników, studentów kierunków medycznych i innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zasad leczenia cukrzycy za pomocą osobistej pompy insulinowej.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nauczenie zasad leczenia cukrzycy za pomocą osobistej pompy insulinowej

PROGRAM:

Treści realizowane podczas warsztatów:

 1. Ostre powikłania cukrzycy wynikające ze specyfiki leczenia osobistą pompą insulinową.
 2. Powikłania miejscowe leczenia osobistą pompą insulinową.
 3. Zapobieganie powikłaniom terapii osobistą pompą insulinową i ich leczenie.
 4. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia osobistą pompą insulinową. 
 5. Zasady ustalania przepływu podstawowego insuliny.
 6. Zasady ustalania bolusów do posiłkowych. Rodzaje bolusów.
 7. Przygotowanie pacjenta do podłączenia osobistej pompy insulinowej. 
 8. Edukacja pacjenta leczonego osobistą pompą insulinową.
 9. Problemy techniczne podczas terapii osobistą pompą insulinową.
 10. Systemy ciągłego monitorowania glikemii - praktyczne aspekty stosowania systemów ciągłego monitorowania glikemii.  

Treści realizowane podczas zajęć praktycznych:

 1. Podstawowe i szczegółowe zasady systemu baza/bolus.
  • Demonstracja pomp insulinowych, znaczenie poszczególnych elementów pompy. Obsługa pompy insulinowej.
  • Programowanie kalkulatora bolusów. Aktywna insulina. Wrażliwość na insulinę.
  • Przygotowanie osobistej pompy insulinowej do użytku. Zakładanie zestawów infuzyjnych.
 2. Omówienie miejsc wkłucia oraz stosowanych cewników podskórnych.
  • Zapoznanie się z dostępnymi systemami CGM oraz zasadami ich działania, zakładania
   i kalibrowania.
  • Sczytywanie danych z pompy insulinowej i systemu ciągłego monitorowania glikemii.
  • Zapoznanie się i wykorzystanie programów do analizy danych uzyskanych z pompy
   i ciągłego monitorowania glikemii.

Forma szkolenia:

Wykład, instruktaż, pokaz, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem osobistej pompy insulinowej


KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

mgr Marzena Gorzka - magister pielęgniarstwa. Pielęgniarka oddziałowa na oddziale internistycznym w Szpitalu Miejskim w Tychach. Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Edukator cukrzycy. Certyfikowany trener osobistej pompy insulinowej. Pielęgniarka diabetologiczna. Na co dzień, zajmuje się obowiązkami pielęgniarki oddziałowej oraz edukacją diabetologiczną i przygotowaniem pacjentów z DM typu 2 do samokontroli w ich środowisku zamieszkania. Posiada duże doświadczenie również w cukrzycy typu 1 - certyfikowanym trener pomp insulinowych.

mgr Monika Dolecka - absolwentka Akademii Górnośląskiej na kierunku Pielęgniarstwo oraz Zarządzanie w ochronie zdrowia. Specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego, magister pielęgniarstwa, nauczyciel akademicki w AG w Katowicach. Doświadczenie 40 letnie - jako pacjent z cukrzycą typu 1. 


CZAS TRWANIA: 1 dzień, 6 godzin zegarowych 


ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: max. 15 osób

TERMIN: w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI: 08:30 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI:  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych Akademii Górnośląskiej, ul. Harcerzy Września 5, 40-659 Katowice


CENA: 300 zł brutto/ osobę/  cena promocyjna

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGI ORGANIZACYJNE: 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+