PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zależność struktury i funkcji w terapii osteopatycznej i fizjoterapeutycznej w terapii małego dziecka

Drukuj

ZALEŻNOŚĆ STRUKTURY I FUNKCJI W TERAPII OSTEOPATYCZNEJ I FIZJOTERAPEUTYCZNEJ W TERAPII MAŁEGO DZIECKA

 

Wymagania kwalifikacyjne:

szkolenie przeznaczone jest dla certyfikowanych fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), absolwentów i studentów osteopatii.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest analiza anatomicznych i fizjologicznych zaburzeń od narodzin, które mogą mieć wpływ na rozwój noworodka i niemowlęcia. Celem głównym jest znalezienie przyczyny dysfunkcji i dobranie odpowiednich technik terapeutycznych, aby usprawnić jak najszybszą adaptację i rozwój małego dziecka.

 

EFEKTY SZKOLENIA:

 Wiedza:

Uczestnik posiada wiedzę anatomiczną i fizjologiczną zaburzeń u dzieci, jakie są podłoża i przyczyny powstawania dysfunkcji, rozróżnienie strukturalnych i funkcjonalnych dolegliwości u noworodków i niemowląt.

 

 Umiejętności:

Uczestnik potrafi prawidłowo znaleźć przyczynę dysfunkcji u dzieci.

Uczestnik umie przeprowadzić diagnozę u dzieci.

Potrafi dobrać odpowiednio techniki terapeutyczne.

 

Kompetencje społeczne:

Potrafi wyjaśnić rodzicom przyczynę powstawania zaburzeń u dzieci.

Potrafi przekazać odpowiednie zalecenia, które mają na celu wspomóc terapię.

Potrafi dobrać odpowiedni dobór ćwiczeń i nauczyć rodziców ich wykonywania w domu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Wpływ na dysfunkcje u noworodków i niemowląt

Różnice w terapii strukturalnej i funkcjonalnej na układ mięśniowo-powięziowy

Dysfunkcje w obrębie czaszki- praca manualna

Dysfunkcje w obrębie układu pokarmowego- praca manualna

Dysfunkcje układu mięśniowo-szkieletowego- praca manualna

Badanie diagnostyczne noworodka i niemowlęcia


 KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

Mgr Anna Skomro – mgr fizjoterapii, Osteopata, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności joga.

Ukończyła studia fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od początku swojej kariery zawodowej jej praca była nakierowana na dzieci i niemowlęta. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte na oddziale neonatologii i patologii wcześniaka i noworodka oraz w Ośrodkach Wczesnej Interwencji. Aktualnie prowadzi swój gabinet Fiz- osteo Anna Skomro w Rzeszowie.

Jest również wykładowcą na kierunku Integracja Sensoryczna. Prowadziła badania naukowe i badała jakość życia matek z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Dodatkowo, edukuje przyszłych rodziców na zajęciach w szkole rodzenia. Jest w trakcie kształcenia w zakresie osteopatii pediatrycznej w niemieckiej szkole OSD.

Ukończone kursy i szkolenia: Osteopatia – 4 letnie studia, Osteopatia w Pediatrii – moduł zaawansowany, Podejście, Osteopatyczne w Pediatrii, Osteopatia w Pediatrii i Neonatologii, NDT-Bobath, Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych, integracja Sensoryczna i inne z dziedziny  fizjoterapii w pediatrii


 CZAS TRWANIA: 2 dni, 20 h szkoleniowych

TERMIN: 10-11.02.2024 r. - odwołany, kolejny termin w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09:00 - 18:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 1400 zł

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: wygodny strój sportowy, praca w parach, do dyspozycji stoły rehabilitacyjne, kozetki, lub materace, lalki bobath

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+