Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów kadrowo-płacowych oraz pozostałych osób chcących pogłębiac swoją wiedzę z zakresu prawa pracy.

CEL SZKOLENIA:

  • Zapoznanie się z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, praktyką stosowania przepisów oraz doniosłego orzecznictwa SN
  • Wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych, analizy przypadków, bezpośrednie odpowiedzi na pytania
  • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dzięki pracy na przykładach, kazusach, aktach prawnych poznają aktualne uregulowania prawne w praktyce.

PROGRAM:
1. Ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy
2. Zasady i tryb tworzenia regulaminu Funduszu i rola związków zawodowych
3. Zmiana regulaminu Funduszu
4. Tworzenie Funduszu i jego istota
5. Problem pracowników emerytów
6. Zasady gospodarowania Funduszem - kryteria socjalne
7. Komisja socjalna – zasady tworzenia, uprawnienia, upoważnienia
8. Rola związków zawodowych
9. Osoby objęte  działalnością socjalną (krąg osób uprawnionych, zatrudnieni współmałżonkowie a świadczenia z Funduszu)
10. Informacja o sytuacji socjalnej pracowników – pozyskiwanie informacji, stosowna dokumentacja (w kontekście stanowiska GIODO i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o dochodach, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów)
11. Ochrona danych osobowych w kontekście gospodarowania Funduszem
12. Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele (świadczenia związane z wypoczynkiem, „wczasy pod gruszą”, imprezy  integracyjne, bilety, karnety, pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi)
13. Problem finansowania z Funduszu imprez o charakterze masowym (poczęstunki, festyny itp.)  w świetle rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska Ministerstwa Finansów i praktyki organów podatkowych
14. Brak różnicowania świadczeń a konsekwencje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne
15. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a wydatkowanie świadczeń z Funduszu ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w imprezie masowej
16. Problem  kart podarunkowych finansowanych z Funduszu oraz bonów towarowych i biletów
17. Świadczenia socjalne a egzekucja komornicza
18. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy
19. Niedopuszczalne postanowienia regulaminów - przykłady

PROWADZACY:

Tomasz Kędra  - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

 

 

CZAS TRWANIA 1 dzień, 5 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 21.11.2016, godz. 15.30-19.30

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT SZKOLENIA: 190 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+