PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Watsu® Basic

Drukuj

Watsu® Basic (akredytowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska i WABA)

CZYM JEST WATSU?

Watsu® to łagodna forma terapii wykonywana przez terapeutę w wodzie o odpowiedniej temperaturze. Łączy w sobie techniki shiatsu, elementy masażu, stretchingu i miękkiej mobilizacji stawów.

Efektem jednoczesnego oddziaływania na ciało właściwości fizycznych wody i masażu, połączonych z odpowiednimi sekwencjami ruchowymi jest osiągnięcie głębokiej relaksacji. Sesję Watsu® przeprowadza się indywidualnie z klientem w ciepłej wodzie, co jest podstawą skuteczności tej metody. Jest to najbardziej rozwinięta forma pracy z ciałem z wykorzystaniem środowiska wodnego.

W Polsce coraz częściej koncepcja ta ma zastosowanie w rehabilitacji, branży SPA, wellness oraz odnowie biologicznej sportowców. To właśnie z Watsu® wywodzą się takie metody jak: Water Dance, Healing Dance, Aquatherics i Jahara Technique.

Kurs jest certyfikowany przez Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA). Certyfikacja ta pozwala na kontynuowanie szkolenia oraz uzyskanie uznawanych na świecie uprawnień terapeutycznych (Watsu Practitioner).

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla fizjoterapeutów, rehabilitantów, masażystów, specjalistów odnowy biologicznej.

Osoby nie mające medycznego wykształcenia (anatomia, fizjologia) także mogą uczestniczyć w kursach, jednak w przypadku chęci uzyskania uprawnień terapeutycznych muszą uzupełnić wykształcenie. Przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie. Watsu® może być również stosowane na użytek domowy, dlatego zapraszamy do udziału w kursach inne osoby zainteresowane tą terapią. Nie ma określonych wymagań dotyczących wykształcenia kandydatów, najistotniejsze są cechy osobowości: otwartość, empatia, chęć niesienia pomocy innym.

Przeciwwskazaniem do udziału w kursie jest zły stan zdrowia. Osoby cierpiące na lęk przed wodą powinny zgłosić taką informację wcześniej.

CEL SZKOLENIA:

zapoznanie się z podstawowymi zasadami i technikami Watsu®. Posiadanie wiedzy i praktyki w zakresie bezpiecznego i efektywnego prowadzenia sesji. Skupienie się na jakości relacji z drugą osobą oraz na płynności ruchów podczas wykonywania i łączenia poszczególnych technik. Poznanie podstawowych sekwencji Watsu®

Kurs jest pierwszym modułem profesjonalnego szkolenia Watsu.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • posiada wiedzę na temat bodźców fizycznych działających podczas sesji Watsu,
 • posiada ogólną wiedzę na temat właściwości fizycznych wody i zastosowania ich w terapii,
 • zna podstawowe techniki i sekwencje Watsu,
 • posiada wiedzę z zakresu zastosowania i wykorzystania Watsu w terapii,
 • zna wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia sesji Watsu,
 • posiada wiedzę na temat certyfikacji terapeutów Watsu oraz etyki pracy.

Umiejętności:

 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu właściwości fizycznych wody do efektywnego przeprowadzenia sesji Watsu,
 • potrafi indywidualnie dobierać opaski wypornościowe do osób biorących udział w sesji,
 • potrafi łączyć poszczególne techniki w jedną płynną całość,
 • potrafi skupić się na relacji z drugą osobą podczas sesji Watsu,
 • zna i potrafi zastosować w praktyce zasady bezpieczeństwa prowadzenia terapii w wodzie.

Kompetencje społeczne:

 • przestrzega właściwych relacji z klientem, jego rodziną oraz najbliższym otoczeniem i społeczeństwem,
 • jest w stanie nawiązywać kontakty i prawidłowe relacje z osobami biorącymi udział w sesji Watsu,
 • wykorzystuje i promuje międzynarodowe standardy dotyczące hydrokinezyterapii.

PROGRAM:

Zajęcia teoretyczne

 1. Historia Watsu®
 2. Bodźce fizyczne działające podczas sesji Watsu®
 3. Zastosowanie w terapii
 4. Wskazania i przeciwwskazania
 5. Proces certyfikacji terapeutów
 6. Zasady bezpieczeństwa
 7. Etyka pracy

Zajęcia praktyczne 

 1. Właściwości fizyczne środowiska wodnego
 2. Prawidłowy dobór i sposoby zakładania floats’ów
 3. Prawidłowe wsparcie ciała unoszącego się na wodzie
 4. Pozycja ciała i praca nóg
 5. Podstawowe sekwencje Watsu®
 6. Płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi technikami

               Kurs posiada akredytację Stowarzyszenia Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska i WABA.

Certyfikacja Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA) pozwala na uzyskanie uznawanych na całym świecie uprawnień terapeutycznych (Watsu Practitioner lub Watsu Provider).


 KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA:

mgr Krzysztof Miłkowski – wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer), Instruktor/Terapeuta Watsu (WABA Rec.), Terapeuta Halliwick, Terapeuta Bad Ragaz Ring Method, Dyplomowany Terapeuta PNF, na co dzień pracujący w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli z osobami niepełnosprawnymi, głównie z uszkodzeniami i zaburzeniami neurologicznymi. Od kilkunastu lat zajmuje się usprawnianiem i wspomaganiem rozwoju z wykorzystaniem środowiska wodnego.


CZAS TRWANIA: 2 dni, 16h dydaktycznych (1-2h zajęć teoretycznych i 6-7h zajęć praktycznych w wodzie/ dzień)

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE:  12 osób 


KATOWICE TERMIN: 21-22 października 2024 r.  rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: pon: 09:30- 20:00, wt: 09:30 - 19:00

I dzień PONIEDZIAŁEK

09.30-12.45 - teoria

13.00-16.00 - basen

16.00-17.00 - przerwa

17.00-20.00 - basen

 

II dzień  WTOREK

09.30-12.45 - teoria

13.00-16.00 - basen

16.00-17.00 - przerwa

17.00-18.00 - basen

18.00-19.00 - podsumowanie i zakończenie


MIEJSCE REALIZACJI: Spodek Katowice, 

Aleja W. Korfantego 35
40-005 Katowice

Dojazd i parking | Spodek Katowice - hala widowiskowo-sportowa

TEORIA - sala Spodek

PRAKTYKA - basen Spodek


CENA: 1390 zł

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, międzynarodowy Certyfikat ukończenia kursu Watsu Basic oraz uzyskanie statutu Studenta Watsu i wpis do internetowego rejestru waba.edu.

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą dwa stroje kąpielowe, czepek, 2 ręczniki, butelkę lub bidon na wodę, minerały i multiwitaminy lub napój izotoniczny. Okulary pływackie nie są używane podczas zajęć. Jeśli uczestnik nosi szkła kontaktowe musi je wyjąć przed zajęciami w wodzie, może założyć zwykłe okulary z zabezpieczeniem przed spadnięciem, np. gumką. Nie używa się żadnych pianek ocieplających w czasie zajęć w basenie.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+