PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Watsu® Basic

Drukuj

 

                Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska i WABA.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla fizjoterapeutów, rehabilitantów, masażystów, specjalistów odnowy biologicznej.

Osoby nie mające medycznego wykształcenia (anatomia, fizjologia) także mogą uczestniczyć w kursach, jednak w przypadku chęci uzyskania uprawnień terapeutycznych muszą uzupełnić wykształcenie. Przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie. Watsu® może być również stosowane na użytek domowy, dlatego zapraszamy do udziału w kursach inne osoby zainteresowane tą terapią. Nie ma określonych wymagań dotyczących wykształcenia kandydatów, najistotniejsze są cechy osobowości: otwartość, empatia, chęć niesienia pomocy innym.

Przeciwwskazaniem do udziału w kursie jest zły stan zdrowia. Osoby cierpiące na lęk przed wodą powinny zgłosić taką informację wcześniej.

CZYM JEST WATSU?

Watsu® to łagodna forma terapii wykonywana przez terapeutę w wodzie o odpowiedniej temperaturze. Łączy w sobie techniki shiatsu, elementy masażu, stretchingu i miękkiej mobilizacji stawów.

Efektem jednoczesnego oddziaływania na ciało właściwości fizycznych wody i masażu, połączonych z odpowiednimi sekwencjami ruchowymi jest osiągnięcie głębokiej relaksacji. Sesję Watsu® przeprowadza się indywidualnie z klientem w ciepłej wodzie, co jest podstawą skuteczności tej metody. Jest to najbardziej rozwinięta forma pracy z ciałem z wykorzystaniem środowiska wodnego.

W Polsce coraz częściej koncepcja ta ma zastosowanie w rehabilitacji, branży SPA, wellness oraz odnowie biologicznej sportowców. To właśnie z Watsu® wywodzą się takie metody jak: Water Dance, Healing Dance, Aquatherics i Jahara Technique.

Kurs jest certyfikowany przez Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA). Certyfikacja ta pozwala na kontynuowanie szkolenia oraz uzyskanie uznawanych na świecie uprawnień terapeutycznych (Watsu Practitioner).

CEL KURSU:

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i technikami Watsu®. Posiadanie wiedzy i praktyki w zakresie bezpiecznego i efektywnego prowadzenia sesji. Skupienie się na jakości relacji z drugą osobą oraz na płynności ruchów podczas wykonywania i łączenia poszczególnych technik. Poznanie podstawowych sekwencji Watsu®


Kurs jest pierwszym modułem profesjonalnego szkolenia Watsu.

Efekty szkolenia

Wiedza

-        posiada wiedzę na temat bodźców fizycznych działających podczas sesji Watsu,

-        posiada ogólną wiedzę na temat właściwości fizycznych wody i zastosowania ich w terapii,

-        zna podstawowe techniki i sekwencje Watsu,

-        posiada wiedzę z zakresu zastosowania i wykorzystania Watsu w terapii,

-        zna wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia sesji Watsu,

-        posiada wiedzę na temat certyfikacji terapeutów Watsu oraz etyki pracy.

Umiejętności

-        potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu właściwości fizycznych wody do efektywnego przeprowadzenia sesji Watsu,

-        potrafi indywidualnie dobierać opaski wypornościowe do osób biorących udział w sesji,

-        potrafi łączyć poszczególne techniki w jedną płynną całość,

-        potrafi skupić się na relacji z drugą osobą podczas sesji Watsu,

-        zna i potrafi zastosować w praktyce zasady bezpieczeństwa prowadzenia terapii w wodzie.

Kompetencje społeczne

-        przestrzega właściwych relacji z klientem, jego rodziną oraz najbliższym otoczeniem i społeczeństwem,

-        jest w stanie nawiązywać kontakty i prawidłowe relacje z osobami biorącymi udział w sesji Watsu,

-        wykorzystuje i promuje międzynarodowe standardy dotyczące hydrokinezyterapii.

RAMOWY PROGRAM:

Zajęcia teoretyczne

 1. Historia Watsu®
 2. Bodźce fizyczne działające podczas sesji Watsu®
 3. Zastosowanie w terapii
 4. Wskazania i przeciwwskazania
 5. Proces certyfikacji terapeutów
 6. Zasady bezpieczeństwa
 7. Etyka pracy

Zajęcia praktyczne

 1. Właściwości fizyczne środowiska wodnego
 2. Prawidłowy dobór i sposoby zakładania floats’ów
 3. Prawidłowe wsparcie ciała unoszącego się na wodzie
 4. Pozycja ciała i praca nóg
 5. Podstawowe sekwencje Watsu®
 6. Płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi technikami

PROWADZĄCY:

mgr Krzysztof Miłkowski – Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer), Instruktor/Terapeuta Watsu (WABA Rec.), Terapeuta Halliwick, Terapeuta Bad Ragaz Ring Method, Dyplomowany Terapeuta PNF, na co dzień pracujący w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli z osobami niepełnosprawnymi, głównie z uszkodzeniami i zaburzeniami neurologicznymi. Od kilkunastu lat zajmuje się usprawnianiem i wspomaganiem rozwoju z wykorzystaniem środowiska wodnego.

maksymalnie 12 uczestników

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16h dydaktycznych (1-2h zajęć teoretycznych i 6-7h zajęć praktycznych w wodzie/dzień)

TERMIN: 17-18.10.2022 r. - REKRUTACJA OTWARTA

MIEJSCE REALIZACJI:

praktyka: Basen Fizjo- Med IIKatowice, ul. Żelazna 1, 

teoria: Fizjo Med IIKatowice, ul. Żelazna 1 sala nr 15

Koszt uczestnictwa: 1000 zł brutto/osobę

 

        Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska i WABA.

Certyfikacja Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA) pozwala na uzyskanie uznawanych na całym Świecie uprawnień terapeutycznych (Watsu Practitioner lub Watsu Provider).

GODZINY REALIZACJI SZKOLENIA:  pon: 9.00- 17.00, wt: 9:00 - 18:00

Poniedziałek

9.00 - 10.00 teoria

10.00 - 13.00 basen

13.00 - 14.00 przerwa

14.00 - 15.00 teoria

15.00 - 17.00 basen

Wtorek

9.00 - 10.00 teoria

10.00 - 13.00 basen

13.00 - 14.00 przerwa.

14.00 - 15.00 teoria

15.00 - 17.00 basen

17.00 - 18.00 zakończenie

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Kursu Watsu Basic oraz uzyskanie statutu Studenta Watsu i wpis do internetowego rejestru waba.edu.

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą dwa stroje kąpielowe, czepek, 2 ręczniki, butelkę lub bidon na wodę, minerały i multiwitaminy lub napój izotoniczny. Okulary pływackie nie są używane podczas zajęć. Jeśli uczestnik nosi szkła kontaktowe musi je wyjąć przed zajęciami w wodzie, może założyć zwykłe okulary z zabezpieczeniem przed spadnięciem, np. gumką. Nie używa się żadnych pianek ocieplających w czasie zajęć w basenie.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+