PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Warsztaty kompetencji interpersonalnych

Drukuj

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, praktyków biznesu chcących rozwijać swoje kompetencje.

CEL SZKOLENIA:

 • Uświadomienie Uczestnikom roli jaką kompetencje społeczne odgrywają w dzisiejszym świecie
 • Podjęcie przez Uczestników aktywności pozwalającej rozwijać sój potencjał
 • Przedstawienie metod zarządzania sobą w czasie i realizacji celów
 • Doskonalenie procesów komunikacji interpersonalnej

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak skutecznie zwiększyć swoją efektywność w codziennych działaniach
 • Jakie umiejętności są im potrzebne, aby skutecznie realizować swoje cele prywatne i biznesowe
 • Jaką rolę pełnią w grupie/zespole

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Efektywnego zarządzania sobą w czasie
 • Budowania precyzyjnych i jasnych komunikatów
 • Skutecznego współdziałania w grupie i zespole

PROGRAM:

Spotkanie 1. Efektywność osobista      20.03.2021 - odwołane

 1. Temperament
  • Autoanaliza cech temperamentu wg Hipokratesa-Galena
  • Introwersja i ekstrawersja wg Carla Gustava Junga
 2. Moje mocne i słabe strony
 3. Definiowanie celów długo i krótkoterminowych
  • Metoda SMART i SMARTER

Spotkanie 2. Komunikacja interpersonalna     21.03.2021  - odwołane

 1. Komunikacja jako narzędzie pracy
  • Model procesu komunikacji
  • Typy odbiorców
  • Precyzyjny komunikat
  • Fakty i opinie
  • Różnice w pojmowaniu
  • Teoria Schulza Von Thuna
 2. Ton głosu
 3. Komunikacja niewerbalna
  • Gesty i mimika
  • Postawa
 4. Efektywna komunikacja w zespole
  • Ludzie i kultura organizacyjna
  • Potrzeby – wzajemne zrozumienie
  • Konfrontacja przekonań
  • Asertywność
  • Rola i znaczenie informacji zwrotnej

Spotkanie 3. Umiejętność pracy w grupie  17.04.2021  - odwołane

 1. Człowiek a organizacja
  • Badanie cech osobowości
  • Badanie roli w zespole
 2. Techniki motywowania pracowników – jak zainspirować pracowników do wykonania zadania, jak wynagrodzić ich za to i jak zapobiec wypaleniu zawodowemu
  • Konstruowanie celów a motywacja
  • Motywatory pozytywne/negatywne
  • Style kierowania a efektywność pracowników
  • Kwestionariusz stylów kierowania
 3. Konflikt w zespole – czyli jak rozpoznać, reagować i zapobiegać negatywnym skutkom występowania konfliktu.
  • Czym jest konflikt w organizacji
  • Konsekwencje konfliktów
  • Jak wykorzystać konflikt dla dobra organizacji

Spotkanie 4. Warsztat asertywności 18.04.2021  - odwołane

 1. Asertywność
  • Asertywna autoprezentacja
  • Umiejętność wyrażania swoich potrzeb i opinii.
  • Różnice pomiędzy asertywnością, kłamstwem, agresją, uległością, manipulacją
 2. Asertywna komunikacja
  • Sztuka mówienia NIE
  • Asertywna postawa
  • Techniki asertywne
 3. Zachowania asertywne
  • Świadomość siebie
  • Mapa asertywności
  • Konfrontacja przekonań
  • Wyrażanie krytyki i pochwał
 4. Asertywność w zespole
  • Stawianie granic
  • Informacja zwrotna

Spotkanie 5. Automotywacja i zarządzanie sobą w czasie  15.05.2021

 1. Metoda Trzos
  • Zasada Pareto
  • Ustalanie celów długo i krótkoterminowych
  • Zapoznanie z metodyką SMART
 2. Macierz Eisenhowera
  • Jak określić ważność i pilność spraw do zrobienia
  • Prawo Parkinsona
 3. Metoda Pomodoro
  • Krzywa wydajności – samoorganizacja i dyscyplina w zarządzaniu sobą w czasie
  • Poczta elektroniczna
  • Komputer
  • Telefon
 4. Aplikacje i programy pomocne w kontroli swojego czasu
  • Rozszerzenia do przeglądarek internetowych
  • Aplikacje na smartfony
  • Programy poprawiające koncentrację

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Maciej Westerowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie i marketing. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy w branży handlowo – usługowej, kilkuletnie doświadczenie w koordynacji sprzedaży i marketingu firmy produkcyjnej, certyfikowany coach metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling.  Ukończył kursy coachingu wg standardów ICF i zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem metod coachingowych, członek zarządu i instruktor Polskiego Klubu Alpejskiego, przewodnik górski, organizator eventów, pokazów autorskich, wystaw i festiwali. Współtwórca cyklicznych darmowych warsztatów marketingowych „Interaktywne Czwartki”.


CZAS TRWANIA:
5 dni, 25h szkoleniowych (każde spotkanie po 5h szkoleniowych)

                                       (możliwość organizacji szkolenia zamkniętego dla Instytucji)

                                           Maksymalana ilość uczestników - 12 osób

 

TERMIN:  I spotkanie 20.03.2021r. - odwołane , II spotkanie 21.03.2021r, - odwołane  III spotkanie 17.04.2021r  - odwołane, IV spotkanie 18.04.2021 r - odwołane,

 

V spotknie 15.05.2021r. - rekrutacja otwarta

             

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 nr3

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09:00 - 13:00 

KOSZT UCZESTNICTWA: 180 zł każdy warsztat  

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat uczestnictwa

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696-721-366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+