PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Warsztaty kompetencji interpersonalnych

Drukuj

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, praktyków biznesu chcących rozwijać swoje kompetencje.

CEL SZKOLENIA:

 • Uświadomienie Uczestnikom roli jaką kompetencje społeczne odgrywają w dzisiejszym świecie
 • Podjęcie przez Uczestników aktywności pozwalającej rozwijać sój potencjał
 • Przedstawienie metod zarządzania sobą w czasie i realizacji celów
 • Doskonalenie procesów komunikacji interpersonalnej

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak skutecznie zwiększyć swoją efektywność w codziennych działaniach
 • Jakie umiejętności są im potrzebne, aby skutecznie realizować swoje cele prywatne i biznesowe
 • Jaką rolę pełnią w grupie/zespole

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Efektywnego zarządzania sobą w czasie
 • Budowania precyzyjnych i jasnych komunikatów
 • Skutecznego współdziałania w grupie i zespole

PROGRAM:

Spotkanie 1. Efektywność osobista 

 1. Temperament
  • Autoanaliza cech temperamentu wg Hipokratesa-Galena
  • Introwersja i ekstrawersja wg Carla Gustava Junga
 2. Moje mocne i słabe strony
 3. Definiowanie celów długo i krótkoterminowych
  • Metoda SMART i SMARTER

Spotkanie 2. Komunikacja interpersonalna

 1. Komunikacja jako narzędzie pracy
  • Model procesu komunikacji
  • Typy odbiorców
  • Precyzyjny komunikat
  • Fakty i opinie
  • Różnice w pojmowaniu
  • Teoria Schulza Von Thuna
 2. Ton głosu
 3. Komunikacja niewerbalna
  • Gesty i mimika
  • Postawa
 4. Efektywna komunikacja w zespole
  • Ludzie i kultura organizacyjna
  • Potrzeby – wzajemne zrozumienie
  • Konfrontacja przekonań
  • Asertywność
  • Rola i znaczenie informacji zwrotnej

Spotkanie 3. Umiejętność pracy w grupie

 1. Człowiek a organizacja
  • Badanie cech osobowości
  • Badanie roli w zespole
 2. Techniki motywowania pracowników – jak zainspirować pracowników do wykonania zadania, jak wynagrodzić ich za to i jak zapobiec wypaleniu zawodowemu
  • Konstruowanie celów a motywacja
  • Motywatory pozytywne/negatywne
  • Style kierowania a efektywność pracowników
  • Kwestionariusz stylów kierowania
 3. Konflikt w zespole – czyli jak rozpoznać, reagować i zapobiegać negatywnym skutkom występowania konfliktu.
  • Czym jest konflikt w organizacji
  • Konsekwencje konfliktów
  • Jak wykorzystać konflikt dla dobra organizacji

Spotkanie 4. Warsztat asertywności

 1. Asertywność
  • Asertywna autoprezentacja
  • Umiejętność wyrażania swoich potrzeb i opinii.
  • Różnice pomiędzy asertywnością, kłamstwem, agresją, uległością, manipulacją
 2. Asertywna komunikacja
  • Sztuka mówienia NIE
  • Asertywna postawa
  • Techniki asertywne
 3. Zachowania asertywne
  • Świadomość siebie
  • Mapa asertywności
  • Konfrontacja przekonań
  • Wyrażanie krytyki i pochwał
 4. Asertywność w zespole
  • Stawianie granic
  • Informacja zwrotna

Spotkanie 5. Automotywacja i zarządzanie sobą w czasie

 1. Metoda Trzos
  • Zasada Pareto
  • Ustalanie celów długo i krótkoterminowych
  • Zapoznanie z metodyką SMART
 2. Macierz Eisenhowera
  • Jak określić ważność i pilność spraw do zrobienia
  • Prawo Parkinsona
 3. Metoda Pomodoro
  • Krzywa wydajności – samoorganizacja i dyscyplina w zarządzaniu sobą w czasie
  • Poczta elektroniczna
  • Komputer
  • Telefon
 4. Aplikacje i programy pomocne w kontroli swojego czasu
  • Rozszerzenia do przeglądarek internetowych
  • Aplikacje na smartfony
  • Programy poprawiające koncentrację

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Maciej Westerowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie i marketing. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy w branży handlowo – usługowej, kilkuletnie doświadczenie w koordynacji sprzedaży i marketingu firmy produkcyjnej, certyfikowany coach metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling.  Ukończył kursy coachingu wg standardów ICF i zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem metod coachingowych, członek zarządu i instruktor Polskiego Klubu Alpejskiego, przewodnik górski, organizator eventów, pokazów autorskich, wystaw i festiwali. Współtwórca cyklicznych darmowych warsztatów marketingowych „Interaktywne Czwartki”.


CZAS TRWANIA:
5 dni, 25h szkoleniowych (każde spotkanie po 5h szkoleniowych)

                                      

                                           Maksymalana ilość uczestników - 12 osób

 

                    Organizujemy również szkolenia wewnętrzene /zamknięte  - chętnych prosimy o kontakt

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 nr3

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09:00 - 13:00 

KOSZT UCZESTNICTWA: 250 zł każdy warsztat  

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat uczestnictwa

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696-721-366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+