PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

W głąb siebie - zastosowanie autoportretu jako narzędzia rozwojowego

Drukuj

TYTUŁ SZKOLENIA: W głąb siebie – zastosowanie autoportretu jako narzędzia rozwojowego

KRÓTKI OPIS SZKOLENIA:  Fotografia to nie tylko narzędzie do rejestrowania rzeczywistości, to także potężne i niezwykle skuteczne narzędzie introspekcji. Na co patrzę? Jak wyglądam? Co uwzględniam, a co wykluczam? Technika autoportretu jest powierzchnią projekcyjną, która pomaga nam lepiej poznać i zrozumieć siebie. Może okazać się niezwykle skuteczna we wspieraniu w rozwoju naszych klientów.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Szkolenie przeznaczone jest dla fototerapeutów, arteterapeutów, psychologów, psychoterapeutów.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie techniki autoportretu jako skutecznego narzędzia w procesie odkrywania i rozpoznawania wewnętrznego świata klientów, mediatora ułatwiającego zwerbalizowanie osobistych opowieści oraz narzędzia do rozpoznawania i wyrażania emocji.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

Nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu terapeutycznego wykorzystania techniki autoportretu w pracy z klientem. Uczestnicy dowiedzą się - jak, w jakich obszarach i z jaką grupą docelową mogą pracować techniką autoportretu.

Umiejętności:

Nabycie umiejętności prowadzenia procesu fototerapeutycznego z wykorzystaniem techniki autoportretu czyli planowania, tworzenia, oglądania i analizowania autoportretu z klientem, który będzie mógł w sposób pogłębiony eksplorować postrzeganie siebie.

Kompetencje społeczne:

Nabycie kompetencji samodzielnego, z dużą uważnością na indywidualny proces klienta, stosowania techniki autoportretu. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz zwiększenie efektywności w pracy z klientem.


PROGRAM:

Część teoretyczna:

· Autoportret jako skuteczna technika rozwoju osobistego

· Rodzaje autoportretów

· Korzyści dla klienta

· Obszary zastosowania

· Praktyka stosowania techniki

Część praktyczna:

Poznamy i doświadczymy na sobie trzech perspektyw w pracy z autoportretem:

· autoportret, jako lustro do samopostrzegania własnego „ja”,

· autoportret, jako okno do eksploracji naszych relacji i więzi,

· autoportret, jako ekran do projekcji nas w przeszłość i przyszłość.


 KADRA DYDAKTYCZNA:

Aleksandra Skwara – psycholog, psychoterapeuta, wykładowca akademicki na podyplomowych studiach „Fotografia w terapii i rozwoju osobistym”. Techniki fototerapeutyczne są jednym z ważniejszych obszarów jej zainteresowań w pracy psychoterapeutycznej.

Elwira Surdy - z wykształcenia i zamiłowania fotograf i operator filmowy, pracuje obrazem i dźwiękiem. Często podróżuje i wraca w miejsca z którymi wiąże się jej praca.

Absolwentka I edycji podyplomowych studiów „Fotografia w terapii i rozwoju osobistym”.


 CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 godzin

TERMIN:  Organizujemy szkolenia zamknięte - chętnych prosimy o kontakt

GODZINY REALIZACJI: 9:00-17:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek  Akademii Górnośląskiej, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice


 CENA:  1000 zł brutto/ osobę 

KOLEJNY TERMIN: w trakcie ustalania

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Pracujemy w małej, 10 osobowej grupie.


 INFORMACJE I ZAPISY:  

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+