Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, pracowników kadr, menedżerów kierujących grupami pracowników oraz pozostałych osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących udzielania urlopów i zwolnień od pracy oraz uprawnień pracowników i obowiązków pracodawców w tym zakresie.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dzięki pracy na przykładach, kazusach, aktach prawnych poznają aktualne uregulowania prawne w praktyce.

PROGRAM:

1. Pojęcie urlopu

 • Urlop w art. 152 KP
 • Nabycie prawa do pierwszego i do kolejnych urlopów wypoczynkowych
 • Wymiary urlopu w zależności od stażu pracy

2. Rodzaje urlopów

 • Urlop na żądanie
 • Urlop proporcjonalny
 • Urlop uzupełniający
 • Zaokrąglanie urlopów
 • Urlop szkoleniowy
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop pracownika niepełnosprawnego
 • Urlop pracownika młodocianego

3. Urlop wypoczynkowy

 • Udzielenie urlopu wypoczynkowego
 • Zasady na jakich można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego
 • Przełożenie terminu urlopu
 • Wykorzystanie urlopu zaległego
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 

4. Tworzenie planów urlopowych
5. Inne zwolnienia od pracy

 • Zwolnienia związane z wypowiedzeniem umowy o pracę 
 • Zwolnienia związane z opieką lekarską nad pracownikami
 • Zwolnienia związane z wychowywaniem dzieci 
 • Zwolnienia związane ze zdarzeniami rodzinnymi i osobistymi 
 • Szczególna sytuacja pracowników niepełnosprawnych 
 • Zwolnienia związane z uczestniczeniem w uroczystościach religijnych 

6. Ćwiczenia praktyczne na obliczanie urlopów
7. Konsultacje

PROWADZĄCY:

Tomasz Kędra  - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

 

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 09.11.2016 r., godz. 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+