Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Uprawnienia rodzicielskie

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, pracowników kadr, menedżerów kierujących grupami pracowników oraz pozostałych osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników i obowiązków pracodawców w tym zakresie.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dzięki pracy na przykładach, kazusach, aktach prawnych poznają aktualne uregulowania prawne w praktyce.

PROGRAM:

1. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem – urlop macierzyński i urlop rodzicielski – zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania:

 • Uprawnienia do urlopów „rodzicielskich” po nowelizacji kodeksu pracy w 2016r.
 • Jak skorzystać z uprawnień – dokumentacja, termin wnioskowania
 • Prawo do urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą a proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego
 • Uprawnienia dla osób nie będących pracownikami.

2. Urlop wychowawczy po nowelizacji w praktyce:

 • Jak dokumentować udzielanie urlopu wychowawczego?
 • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 • Warunki zatrudnienia pracownika powracającego z urlopu wychowawczego
 • W jaki sposób i kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem korzystającym/powracającym z urlopu wychowawczego?
 • Ochrona pracownika mającego prawo do urlopu wychowawczego

3. Urlop ojcowski w praktyce:

 • Prawo do urlopu ojcowskiego i długość urlopu
 • Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego
 • Więcej niż jeden stosunek pracy a prawo do urlopu ojcowskiego
 • Termin wnioskowania i niezbędne dokumenty

4.Dodatkowe przywileje rodziców:

 • Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka
 • Dni opieki nad dzieckiem do 14-tego roku życia wg nowych zasad, czyli wykorzystywanie w dniach lub w godzinach
 • Przerwy na karmienie
 • Inne zwolnienia dotyczące kobiet w ciąży

5.Obniżenie wymiaru etatu pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, a ochrona zatrudnienia po nowelizacji Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r.

PROWADZACY:

Tomasz Kędra  - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

 

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 26.10.2016 r., godz. 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+