Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Umowy cywilnoprawne

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów kadr i płac, instytucji kultury, Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorców.

CEL SZKOLENIA:

 • Przedstawienie zasad zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych
 • Omówienie zasad naliczania podatku i składek
 • Wskazanie bezpiecznego sposobu zawierania umów cywilnoprawnych

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak zawierać umowy cywilnoprawne, aby nie był to stosunek pracy
 • Czym się różnią umowa zlecenia i umowa o dzieło
 • Jak zatrudniać członków zarządów i rad nadzorczych
 • Jak rozliczać umowy cywilnoprawne z prawami autorskimi

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Prawidłowego zawierania umów cywilnoprawnych
 • Bronienia się przed US i ZUS

PROGRAM:

1. Zawieranie umów cywilnoprawnych

 • Katalog umów cywilnoprawnych
 • Język i waluta umowy
 • Zakaz zawierania umów cywilnoprawnych na warunkach umowy o pracę

2. Umowa zlecenia

 • Zasady zawierania
 • Zakaz stosowania rozwiązań z kodeksu pracy

3. Umowa o dzieło

 • Płynna granica między zleceniem i dziełem
 • Dzieła na celowniku ZUS
 • Zasady zawierania i wykonywania umów

4. Umowy przenoszące prawa autorskie

 • Umowa o pracę
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży i inne

5. Samozatrudnienie

 • Samozatrudniony, czyli przedsiębiorca
 • Samodzielne opłacanie podatku i składek ZUS

6. Kontrakty menedżerskie

 • Charakter umów o zarządzanie
 • Umowy o zarządzanie a źródło przychodów

7. Członkowie organów osób prawnych

 • Członkowie zarządów
 • Członkowie rad nadzorczych

8. Przychody z umów cywilnoprawnych

 • Definicja przychodów
 • Zasady ustalania przychodów

9. Koszty uzyskania przychodów

 • Koszty procentowe
 • Koszty kwotowe
 • Przychody bez kosztów uzyskania
 • Koszty autorskie

10. Składki ZUS

11. Wybrane problemy

 • Podróże służbowe zleceniobiorców
 • BHP zleceniobiorców
 • Zajęcia komornicze

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Paweł Ziółkowski - posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, GWSH w Katowicach. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

 

 

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: Do ustalenia, godz. 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+