PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Ultrasonografia w diagnostyce i terapii fizjoterapeutycznej – ujęcie kliniczne

Drukuj

Ultrasonografia w diagnostyce i terapii fizjoterapeutycznej – ujęcie kliniczne - NOWOŚĆ

szkolenie organizowane we współpracy:

OPIS SZKOLENIA:

szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pracy z ultrasonografem w celu uzyskania dodatkowych kompetencji z zakresu diagnostyki obrazowej stosowanej w praktyce fizjoterapeutycznej. Szkolenie ma charakter teoretyczno - praktyczny i pozwala poznać zasady prawidłowego wykonania badania ultrasonograficznego. Uczestnik zaznajamia się z obsługą i działaniem ultrasonografu, sposobem ustawienia optymalnego obrazu, rodzajem stosowanych głowic, techniką ich trzymania i prowadzenia oraz wykonywaniem podstawowych pomiarów sonograficznych. Uczy się obrazować oraz odnajdować tkanki takie jak: mięśnie, ścięgna, więzadła, kości, nerwy, tkanka tłuszczowa. Nabywa umiejętności związane z wykonaniem badania ultrasonograficznego wybranych obszarów narządu ruchu, tak aby wdrożyć je do praktyki klinicznej w myśl zasady pracy z pacjentem – „point of care”.

                                 INFORMACJA: 1 ULTRASONOGRAF do dyzpozycji na 2-3 osoby.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie skierowane jest do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków fizjoterapia oraz medycyna, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnostyki obrazowej oraz nabyć umiejętność stosowania ultrasonografii na potrzeby badania fizjoterapeutycznego a także dla fizjoterapeutów i lekarzy.

CEL SZKOLENIA:

 • zapoznanie z tematem zastosowania ultrasonografii w diagnostyce i terapii fizjoterapeutycznej,
 • zapoznanie z budową aparatu do ultrasonografii,
 • nauka odczytywania i interpretacji wykonanego badania,
 • nauka sonoanatomii,
 • nauka zastosowania ultrasonografii w ocenie czynności mięśni

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik nabył wiedzę z zakresu wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce i terapii fizjoterapeutycznej,
 • uczestnik nabył wiedzę w zakresie sonoanatomii,
 • uczestnik nabył wiedzę w zakresie oceny czynności mięśni

Umiejętności:

 • uczestnik szkolenia nabył umiejętność obsługi aparatu do ultrasonografii,
 • uczestnik kursu potrafi samodzielnie wykonać badanie USG,
 • uczestnik nabył umiejętność odczytywania i interpretacji wyników badania przy pomocy ultrasonografu

Kompetencje społeczne:

 • uczestnik szkolenia poprzez podniesienie swoich kwalifikacji ma możliwość świadczenia usług na najwyższym poziomie,
 • uczestnik szkolenia dzięki nabytym umiejętnościom jest w stanie wdrożyć odpowiedni program rehabilitacji w pełni zindywidualizowany i dostosowany do możliwości pacjenta

PROGRAM:

Dzień I / 6 godz.

1. Wprowadzenie: cele, cechy, wskazania badania USG

2. Podstawy fizyczne powstawania obrazu USG

3. Obsługa aparatu

4. Technika trzymania i prowadzenia głowicy

5. Artefakty powstające podczas obrazowania

6. Włączenie badania USG do konsultacji fizjoterapeutycznej wg koncepcji „Point of care”

7. Zjawisko Dopplera i jego wykorzystanie w badaniu fizjoterapeutycznym

8. Obrazowanie podstawowe: tkanka mięśniowa, tkanka kostna, tkanka tłuszczowa, ścięgna, więzadła, nerwy obwodowe

9. Podstawowe pomiary ultrasonograficzne wykorzystywane w ocenie narządu ruchu.

Dzień II / 8 godz.

1. Sonoanatomia prawidłowa i badanie USG stawu ramiennego oraz AC

2. Najczęstsze patologie stawu ramiennego i AC

3. Sonoanatomia prawidłowa i badanie USG stawu łokciowego

4. Najczęstsze patologie stawu łokciowego

5. Sonoanatomia prawidłowa i badanie USG dłoni i nadgarstka

6. Najczęstsze patologie dłoni i nadgarstka

7. Techniki prowadzenia igły pod kontrolą USG w suchym igłowaniu.

8. Studium przypadków

Dzień III / 8 godz.

1. Sonoanatomia prawidłowa i badanie USG stawu biodrowego

2. Najczęstsze patologie stawu biodrowego

3. Sonoanatomia prawidłowa i badanie USG stawu kolanowego

4. Najczęstsze patologie stawu kolanowego

5. Sonoanatomia prawidłowa i badanie USG stawu skokowego i stopy

6. Najczęstsze patologie stawu skokowego i stopy

7. Ocena gojenia się tkanek przy pomocy USG oraz programowanie obciążeń w fizjoterapii

8. Ocena funkcji przy pomocy aparatu USG: dno miednicy oraz kręgosłup LS

9. Studium przypadków.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:


mgr Maciej Kusiak - specjalizuje się w fizjoterapii pourazowej i ortopedycznej. Zajmuje się schorzeniami narządu ruchu oraz kręgosłupa. W pracy z pacjentem korzysta z technik terapii manualnej i mięśniowo-powięziowej. Od kilku lat prowadzi Indywidualną Praktykę Fizjoterapeutyczną, gdzie na co dzień wykorzystuje diagnostykę ultrasonograficzną, komputerową diagnostykę stóp wraz z oceną postawy ciała oraz ocenę funkcjonalną pacjenta. Doświadczenie zdobywał współpracując m.in. z Kadrą Narodową kolarzy górskich. Zapewnia stałą opiekę fizjoterapeutyczną zawodnikom klubów piłkarskich i siatkarskich. Prowadzi szkolenia dla kadr medycznych z zakresu terapii manualnej i diagnostyki USG. Uczestnik wielu szkoleń, konferencji i sympozjów z zakresu fizjoterapii, ortopedii i biomechaniki. Naukowo związany z oceną i badaniem pacjentów z bocznym przyparciem rzepki przy wykorzystaniu ultrasonografii, stabilografii i pedobarografii. Doktorant AWF we Wrocławiu. Prywatnie miłośnik gór i kolarstwa.

 


CZAS TRWANIA: 3 dni, 22 h zegarowe

TERMIN: 13-15.12.2024 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: piątek: 11:00 - 17:00 sobota: 08:00 - 16:00, niedziela: 08:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiejul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice 


CENA:    2000 zł brutto/ osoba

1900 zł brutto/ osoba (dla studentów i absolwentów AG)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, skrypt w formie papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia w j. polskim

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą wygodny zmienny strój sportowy (krótkie spodenki oraz koszulkę, obuwie zmienne)

                              INFORMACJA: 1 ULTRASONOGRAF do dyzpozycji na 2-3 osoby.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+