PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Ultrasonografia w fizjoterapii i rehabilitacji

Drukuj

Ultrasonografia w fizjoterapii i rehabilitacji - NOWOŚĆ

szkolenie organizowane we współpracy:

CZYM JEST ULTRASONOGRAFIA?

Badanie USG w obecnych czasach zyskuje dużą wartość ze względu na dokładność i wielowymiarowość diagnostyki. Dzięki wykorzystaniu ultrasonografii terapeuta jest w stanie dokonać dokładnej oceny funkcjonalnej narządu ruchu pacjenta i ułożyć odpowiedni program rehabilitacji. Niejednokrotnie badanie podmiotowe i przedmiotowe, stanowiące podstawę diagnostyki, wymagają uzupełnienia metodą obrazową. W takich sytuacjach ultrasonograf sprawdza się najlepiej, ponieważ jest bezpieczny, nieinwazyjny, powszechnie dostępny i stosunkowo tani w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku metodami obrazowymi.

Kurs umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pracy z ultrasonografem w celu uzyskania dodatkowych kompetencji z zakresu diagnostyki stosowanej w praktyce terapeutycznej. Szkolenie ma charakter teoretyczno- praktyczny i pozwala poznać zasady działania ultrasonografu, sposób prawidłowego wykonania badania oraz co najważniejsze nabyć umiejętności interpretacji otrzymanych wyników.


 

                                 INFORMACJA: 1 ULTRASONOGRAF do dyzpozycji na 2-3 osoby.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy oraz studentów i absolwentów kierunków medycyna i fizjoterapia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnostyki i nabyć umiejętność zastosowania ultrasonografu w praktyce.

CEL SZKOLENIA:

 • zapoznanie z tematem zastosowania ultrasonografii w zakresie diagnostyki narządu ruchu,
 • zapoznanie z budową aparatu do ultrasonografii,
 • nauka odczytywania i interpretacji wykonanego badania,
 • nauka sonoanatomii,
 • nauka zastosowania ultrasonografii w ocenie czynności mięśni

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik nabył wiedzę z zakresu wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce narządu ruchu,
 • uczestnik nabył wiedzę w zakresie sonoanatomii,
 • uczestnik nabył wiedzę w zakresie oceny czynności mięśni

Umiejętności:

 • uczestnik szkolenia nabył umiejętność obsługi aparatu do ultrasonografii,
 • uczestnik kursu potrafi samodzielnie wykonać badanie USG,
 • uczestnik nabył umiejętność odczytywania i interpretacji wyników badania przy pomocy ultrasonografu

Kompetencje społeczne:

 • uczestnik szkolenia poprzez podniesienie swoich kwalifikacji ma możliwość świadczenia usług na najwyższym poziomie,
 • uczestnik szkolenia dzięki nabytym umiejętnościom jest w stanie wdrożyć odpowiedni program rehabilitacji w pełni zindywidualizowany i dostosowany do możliwości pacjenta

PROGRAM:

DZIEŃ I

9:00 – 9:30 RUSI – Wprowadzenie

 • Zakres wykorzystania
 • Cele
 • Cechy
 • Wskazania

9:00 – 10:30 Podstawy fizyczne obrazowania

 • Efekt piezoelektryczny
 • Echogeniczość
 • Anizotropia
 • Artefakty
 • Częstotliwość a głębokość penetracji

10:30 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 11:30 Obsługa aparatu

11:30 – 14:00 Sonoanatomia

 • Staw barkowo-obojczykowy
 • Staw ramienny

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00 Sonoanatomia

 • Staw łokciowy
 • Staw promienno - nadgarstkowy
 • Dłoń

DZIEŃ II

08:00 – 10:00  Przypomnienie wiadomości z dnia pierwszego

10:00 – 10:30 – Przerwa kawowa

10:30 – 13:00  Sonoanatomia:

 • Staw biodrowy
 • Staw kolanowy
 • Staw skokowy
 • Stopa

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30  USG w ocenie czynności mięśni

 • Mięśnie dna miednicy
 • Mięśnie przedniej ściany jamy brzucha

15:30 – 16:00  Podsumowanie i zakończenie


 KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:


mgr Maciej Kusiak - specjalizuje się w fizjoterapii pourazowej i ortopedycznej. Zajmuje się schorzeniami narządu ruchu oraz kręgosłupa. W pracy z pacjentem korzysta z technik terapii manualnej i mięśniowo-powięziowej. Od kilku lat prowadzi Indywidualną Praktykę Fizjoterapeutyczną, gdzie na co dzień wykorzystuje diagnostykę ultrasonograficzną, komputerową diagnostykę stóp wraz z oceną postawy ciała oraz ocenę funkcjonalną pacjenta. Doświadczenie zdobywał współpracując m.in. z Kadrą Narodową kolarzy górskich. Zapewnia stałą opiekę fizjoterapeutyczną zawodnikom klubów piłkarskich i siatkarskich. Prowadzi szkolenia dla kadr medycznych z zakresu terapii manualnej i diagnostyki USG. Uczestnik wielu szkoleń, konferencji i sympozjów z zakresu fizjoterapii, ortopedii i biomechaniki. Naukowo związany z oceną i badaniem pacjentów z bocznym przyparciem rzepki przy wykorzystaniu ultrasonografii, stabilografii i pedobarografii. Doktorant AWF we Wrocławiu. Prywatnie miłośnik gór i kolarstwa.

 


 CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h zegarowych


TERMIN: 16-17.09.2023  - ODWOŁANY

KOLEJNY TERMIN: 09-10.12.2023 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: sobota: 09:00 - 17:00, niedziela: 08:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiejul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice 


CENA:    1500 zł brutto/ osoba

1400 zł brutto/ osoba (dla studentów i absolwentów AG)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne. 

                              INFORMACJA: 1 ULTRASONOGRAF do dyzpozycji na 2-3 osoby.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+