PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Osteopatia i chiropraktyka

Drukuj

Osteopatia i chiropraktyka - NOWOŚĆ

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności diagnozowania i leczenia zaburzeń narządu ruchu. Nabycie kompetencji społecznych do pracy z pacjentem, co pozwoli uczestnikowi na dostosowanie wykonania zabiegu do potrzeb pacjenta. Wzmocnienie orientacji związanej z dalszym rozwojem zawodowym w tym obszarze.

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat podstaw osteopatii oraz anatomii i biomechaniki kręgosłupa oraz stawów obwodowych.

Uczestnik nabędzie umiejętność prawidłowego badania problemu stawowego, nerwowego, mięśniowego, jak również problemu ograniczenia na tle stawowym. Poprzez właściwe badanie i diagnozę uczestnik będzie umiał zaplanować odpowiednią rehabilitację dla pacjentów odpowiednimi technikami.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

 

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wiedza:

o    Uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną na temat wykorzystania technik osteopatycznych

o    Uczestnik zdobywa wiedzę na temat przeciwwskazań do zastosowania technik osteopatycznych,

o    Uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną dotyczącą objawów i możliwych reakcji po zabiegowych,

o    Uczestnik stosuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowania i przestrzegania procedur bezpieczeństwa powszechnie stosowanych w osteopatii i chiropraktyce,

o    Uczestnik stosuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowania algorytmów postępowania w różnych przypadkach klinicznych,

o    Uczestnik stosuje technik miękko i twardo tkankowych w osteopatii

 

Umiejętności:

o    Uczestnik wdraża zdobytą wiedzę w zaburzeniach narządu ruchu i ogólnych zaburzeniach trzewnych,

o    Uczestnik poprawnie analizuje prawidłową i patologiczną postawę ciała oraz związki przyczynowo-skutkowe – kręgosłup – zaburzenia obwodowe,

o    Uczestnik wykorzystuje umiejętności pracy z zaburzeniami stawowymi, więzadłowymi, mięśniowymi oraz układem nerwowym,

o    Uczestnik ocenia zagrożenia dla zdrowia pacjenta i trafnie dobiera odpowiednią technikę,

o    Uczestnik stosuje metodę dającą szybkie efekty terapeutyczne.

 

Kompetencje społeczne:

o    Uczestnik działa według najwyższych standardów postępowania medycznego poprzez swoją postawę i wiedzę oraz przestrzeganie procedur terapeutycznych,

o    Uczestnik jest pracownikiem samodzielnym, potrafiącym zaplanować i wdrożyć odpowiedni plan terapii, dostosowany do warunków i możliwości indywidualnych pacjenta,

o    Uczestnik szkolenia poprzez własny rozwój jest wysoko ocenianym specjalistą.

  

PROGRAM

Moduł I:

Wprowadzenie do terapii manualnej i osteopatii 

TEORIA:

 1.   Wstęp do osteopatii (historia, wskazania, przeciwskazania)
 2.   Palpacja i obserwacja
 3.   System przepon funkcjonalnych
 4.   Badanie osteopatyczne (wywiad, badanie ogólne, badania dodatkowe)
 5.   Planowanie terapii
 6.   Analiza posturalna

 

PRAKTYKA:

 1.   Badanie (badanie ogólne, badanie przepon funkcjonalnych, testy przedziałów powięziowych)
 2.   Techniki ogólne (techniki stwarzające prawidłowy przepływ żylne limfatyczny) 
 3.   Terapia nerwu błędnego i przeponowego
 4.   Techniki czaszkowo-krzyżowe

 

Moduł II

Kręgosłup lędźwiowy, miednica i kończyna dolna:

TEORIA:

 1.   Powtórka modułu pierwszego
 2.   Anatomia: budowa kręgosłupa L-S – zróżnicowanie budowy poszczególnych kręgów oraz płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie i kompleks ruchowy kręgosłupa i miednicy.
 3.   Anatomia palpacyjna miednicy i kręgosłupa lędźwiowego
 4.   Badanie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

5. Badanie stawu biodrowego, kolanowego i skokowego

 

PRAKTYKA:

 1.   Techniki tkanek miękkich
 2.   Techniki stawowe osteopatyczne
 3.   Techniki stawowe: staw biodrowy, kolanowy i skokowy

 

Moduł III:

Kręgosłup piersiowy i żebra:

TEORIA:

 1.   Powtórka modułu drugiego
 2.   Anatomia – budowa kręgosłupa piersiowego i żeber – zróżnicowanie budowy poszczególnych stawów międzywyrostkowych, żebrowo-poprzecznych i żebrowo-kręgowych, płaszczyzny powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie oraz budowa powięzi.
 3.   Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowego oraz żeber
 4.   Diagnostyka różnicowa kręgów piersiowych i żeber

 

PRAKTYKA:

 1.   Techniki tkanek miękkich
 2.   Techniki stawowe osteopatyczne dla kręgosłupa piersiowego i żeber
 3.   Przepona i wstęp do terapii wisceralnej 

 

MODUŁ IV:

Kręgosłup szyjny i kończyna górna:

 TEORIA:

 1.   Powtórka modułu trzeciego
 2.   Budowa kręgosłupa szyjnego C2-C7, kręgów, stawów międzywyrostkowych, więzadeł mięśni okolicy szyjnej oraz powięzi, krążenie w obrębie C2-C7, unerwienie kręgosłupa szyjnego C2-C7.
 3.   Anatomia Palpacyjna – wyrostki poprzeczne, wyrostki kolczyste, ruchomość międzykręgowa. Budowa segmentów C0-C1-C2, połączenia stawowe, więzadłowe.
 4.   Testy ruchomości
 5.   Nerw błędny: relacje i połączenia kręgosłup szyjny - problemy wisceralne
 6.   Badanie stawu barkowego, łokciowego

 

PRAKTYKA:

 1.   Techniki tkanek miękkich
 2.   Techniki stawowe osteopatyczne kręgosłupa szyjnego
 3.   Techniki stawowe: staw barkowy, łokciowy

PROWADZĄCY:

dr Patryk Wiśniewski, D.O., PhD

fizjoterapeuta, Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji; Australasian College of Natural Therapies, ze specjalizacją w masażu głębokim tkanek miękkich oraz National University of Medical Sciences w Madrycie gdzie uzyskał tytuł Doctor of Osteopathy D.O. Pasjonat orientalnych technik masażu, uczestnik wielu kursów w Polsce i za granicą, trener personalny. Doświadczenie zdobywał m.in. w pracy w Australii z pierwszoligową drużyną Rugby - "Swans", w klinice masażu leczniczego, prowadząc własny gabinet, pracując przy słynnym półmaratonie w Sydney, czy praktykując masaż tajski w czasie pobytu w Tajlandii. Prowadził szkolenia w ramach projektu "Innowacyjne techniki masażu Spa & Wellness" w Łodzi , Warszawie, Katowicach i Białymstoku. Pracował między innymi w ośrodku rehabilitacyjnym w Polanicy Zdrój. Obecnie prowadzi własny gabinet, jest wykładowcą w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

 

dr Jakub Modliszewski, D.O.

Jeden z założycieli Fizjoblog. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia oraz National University of Medical Sciences w Madrycie gdzie uzyskał tytuł Doctor of Osteopathy D.O. Obecnie w trakcie szkoły Osteopatii Pediatrycznej. W zawodzie od 2008 r. Fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w Futsal U-18, U-19 i U-21 w latach 2015-2019 r. Zajmuję się głównie pacjentami bólowymi, sportowcami i dziećmi. Pracuje nad poprawą przepływów, zrównoważeniu układu nerwowego, czaszkowo-krzyżowegooraz poprawie pracy narządów wewnętrznych. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii i osteopatii zdobywa oraz doskonali na kursach w Polsce i na świecie.

 


MIEJSCE REALIZACJI:  KATOWICE, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

TERMIN: 16-18.09.2022 I moduł  07-09.10.2022 II moduł, 04-06.11.2022III moduł, 02-04.12.2022 IV moduł - SZKOLENIE ODWOŁANE 
 

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:  PT - 11:00 - 18:00, SOB - 08:00 - 15:00, ND - 08:00 - 15:00

CZAS TRWANIA: 12 dni, 96 h szkoleniowych/ 84 h zegarowe

KOSZT UCZESTNICTWA: 5 600  zł brutto/osobę (za cztery moduły ) 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+