PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Terapia obrzęków w sporcie

Drukuj

Terapia obrzęków w sporcie - NOWOŚĆ

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie skierowane jest do pracowników placówek medycznych, klubów i instytucji sportowych np. OSiR, studenctów kierunków medycznych (od 4 roku studiów).

CEL SZKOLENIA:

głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z fizjologią i patologią obrzęków w sporcie będących konsekwencją urazów. Dostarczenie podstawowych informacji na temat układu limfatycznego, jego działania i rodzajów obrzęków. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak diagnozować i klasyfikować urazy traktując je wielopłaszczyznowo nie tylko ze stronny deficytów funkcjonalnych ale również ze strony układu limfatycznego, którego upośledzenie znacząco wpływa na cały proces postępowania usprawniającego. Nabędą również umiejętności podstawowych technik drenażowych, kompresoterapii i rozluźniania napięć w obrębie mięśni i powięzi w oparciu o koncepcje masażu tkanek głębokich.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie prawidłowego jak i patologicznego funkcjonowania układu krwionośnego i limfatycznego, rozróżnia rodzaje obrzęków,
 • nabył ogólną wiedzę na temat układu mięśniowo-powięziowego, rozluźniania napięć w obrębie mięśni i powięzi w oparciu o koncepcje masażu tkanek głębokich,
 • posiada wiedzę w zakresie zasad postępowania w urazach sportowych i rozróżnia ich powikłania,
 • pozyskał wiedzę w zakresie planowania zabiegu uzależniając dobór technik i sposób jego wykonania od charakteru dysfunkcji i postawionego celu terapeutycznego z uwzględnieniem okresu wczesnego i przewlekłego. 

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi przeprowadzić w pełni wywiad i diagnostykę przedmiotową pacjenta,
 • uczestnik potrafi dostosować terapię do okresu urazu,
 • zgodnie z określonymi zasadami wypracował sprawność manualną pozwalająca na poprawne posługiwanie się technikami drenażu limfatycznego i rozluźniania mięśniowo-powięziowego wg. MTG,
 • uczestnik potrafi optymalizować środki terapeutyczne,
 • uczestnik potrafi zaplanować proces terapii i efektywnie z niego korzystać.

Kompetencje społeczne:

 • szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie terapii obrzęków w sporcie.

PROGRAM:

 1. Co to jest układ limfatyczny? Czym różni się od krwionośnego? Po co jest? I dlaczego jest taki ważny?
 2. Twarz, kończyna górna i dolna w sporcie, najczęstsze urazy- Anatomia fizjologia i biomechanika w zarysie.
 3. Wywiad-strata czasu czy bezwzględna konieczność?
 4. Diagnostyka funkcjonalna podparta badaniami obrazowymi (RTG, MRI,USG, USG doppler) i w przypadku urazów twarzy „testami bezpieczeństwa”- dlaczego?
 5. Diagnostyka palpacyjna - dlaczego?
 6. Rodzaje obrzęków.
 7. Kiedy mamy do czynienia z wysiękiem fizjologicznym, a kiedy już z obrzękiem limfatycznym?
 8. Co to jest fizjoterapia obrzękowa? Czy to tylko drenaż limfatyczny? A może coś jeszcze?
 9. Metodyka postępowania usprawniającego:
  • terapia w stanie ostrym (fizykoterapia, drenaż limfatyczny, kompresoterapia itp.),
  • przewlekłe urazy twarzy, stt kończyn górnych i  dolnych (realna ocena powstałych deficytów) zastosowanie technik drenażowych, kompresoterapii,
  • cele stosowania materiałów kompresyjnych i bandażowania w urazach sportowych,
  • elementy rozluźniania mięśniowo-powięziowego wg koncepcji MTG w stanach przewlekłych:
   • omówienie zasad wykonywania MTG,
   • oceny funkcjonalnej pacjenta,
   • oceny układu mięśniowo-powięziowego i zastosowania odpowiedniej terapii,
   • techniki i chwyty stosowane w rozluźnianiu mięśniowo-powięziowym
  • Teoria vs praktyka
 10. Część praktyczna podzielona na: Nauka podstawowych technik drenażowych i zasad stosowania drenażu limfatycznego oraz rozluźniania mięśniowo-powięziowego wg koncepcji MTG w terapii wczesnego i przewlekłego okresu.

INFORMACJE DODATKOWE:

w trakcie zajęć będą prowadzone ćwiczenia praktyczne polegające na symulacji kontaktu z pacjentem. Praca w grupach.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

 

dr n. o zdrMagdalena Sroka-Buszydlik - fizjoterapeuta. Absolwentka kierunku fizjoterapia AWF w Katowicach. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach ‪2000-2002‬ współorganizator imprez integracyjno-sportowych „Spartakiada” oraz przeglądów Zespołów Artystycznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesienne spotkania” w BCK w Bytomiu. W latach ‪2004-2005‬ fizjoterapeutka jedenastokrotnej Mistrzyni Świata w Windsurfingu. W latach ‪2007-2012‬ kierownik rehabilitacji i koordynator SPA w "Mazowsze Medi SPA" w Ustroniu. W latach 2007 – 2010 konsultant i wykładowca, fizjoterapeuta terapii limfologicznej w klubach Amazonek. Od roku 2008 do chwil obecnej prowadzi praktykę prywatną - Centrum Leczenia Buszydlik w Ustroniu. W latach 2008 i 2009 odbyła staże zagraniczne w Niemczech (w klinice limfologicznej Feldbergklinik Dr Asdonk). Od 2019 prowadzi autorskie kursy z zakresu terapii obrzęków w sporcie, medycynie estetycznej i odnowie biologicznej. Od 2022 biegły zespolu ABC EXPERTS w Warszawie specjalizujący się w sporządzaniu opinii medycznych z zakresu fizjoterapii na zlecenia sądów, prokuratur oraz jednostek policji z całego kraju. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń certyfikowanych z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, profilaktyki i terapii pacjentów limfologicznych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu terapii obrzęków i fizjoterapii onkologicznej.


 CZAS TRWANIA: 2 dni, 24 godziny szkoleniowe

TERMIN: w trakcie ustalania terminu 

GODZINY REALIZACJI:  sobota, niedziela: 09:00 - 18:00

MIEJSCE REALIZACJI:  Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


 CENA: 990 zł - cena promocyjna

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne oraz ręcznik.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+