Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Terapia niedyrektywna zaburzeń zachowania

Drukuj

Terapia niedyrektywna zaburzeń zachowania 

szkolenie organizowane wspólnie z:

 

Głównym celem terapii jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Terapeuta „podąża za dzieckiem” – przyjmuje jego propozycje zabaw i aktywności .

Opracowane zostały przez V. Axline oraz C. Rogera. który uznał, że postawa akceptująca i szanująca ucznia, jego uczucia i opinie, ufająca w zdolności rozwoju każdej jednostki spowoduje nawiązanie więzi uczuciowych pomiędzy uczniem a nauczycielem. Podstawowymi  zasadami  pracy z dzieckiem są:

  • Całkowita akceptacja dziecka
  • Ustanowienie porozumienia, wytworzenie przez terapeutę przyjacielskich stosunków z dzieckiem
  • Szanowanie dziecka i jego sposobu rozwiązywania problemów
  • Wytworzenie atmosfery swobody, zapewnienie możliwości wyrażania swoich uczuć
  • Rozpoznanie i odzwierciedlenie uczuć przez terapeutę
  • Dziecko kieruje przebiegiem spotkań a terapeuta nie przyspiesza terapii
  • Nauczenie pewnych ograniczeń (dziecku nie wolno niczego niszczyć, atakować innych osób, nie wolno narażać dziecka na niebezpieczeństwa).

Niedyrektywna postawa wychowawcy oznacza przede wszystkim nienarzucanie uczniowi wzorów osobowych czy zachowań do naśladowania, programów, czynności – nawet drogą perswazji czy ich bezpośredniego komunikowania. Jeśli dziecko ma się z czymś identyfikować czy coś lub kogoś naśladować, to tylko wówczas, kiedy samo dokonuje takich wyborów, przetwarzając owe wzory we własnym doświadczeniu, asymilując je pośrednio z otoczenia czy środowiska wychowawczego.

U podstaw przyjętego sposobu rozumienia rozwoju osoby dziecka leży założenie przejęte z  psychologii humanistycznej – że osobowość „staje się”, a nie „jest”.

Wychowawca niedyrektywny jest świadom tego, że każde dziecko  jest jednostką i żyje we własnym świecie, toteż swojemu wychowankowi udziela pomocy wychowawczej rozumianej jako oferowanie pomocy, biorąc pod uwagę dwa założenia:

  • prawo do ingerowania w świat dziecka może przyznać ono samo, prosząc wychowawcę o pomoc,  od dziecka też zależy zakres i treść upoważnień, jakimi będzie dysponował jego wychowawca; dopóki nie będzie spełniony ten warunek, dopóty wychowawca pozostaje w postawie nieingerencyjnej.
  • pomagający sam decyduje o formie i treści ofert, traktując je jako wypowiadane we własnym imieniu a nie jako rady czy zalecenia; pomoc jako skierowana do wychowanka oferta czy zakomunikowanie mu własnego punktu widzenia (np. odczuć czy wrażeń) nie narusza jego autonomii i jest moralnie dopuszczalna.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Dr Maria Piszczek - psycholog, od lat zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci z autyzmem, z zaburzeniami zachowania, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i głębokim. Propagatorka metody Ch. Knilla w terapii  dzieci upośledzonych  ( Dotyk i komunikacja, Programy aktywności). Autorka filmów do tej metody. Autorka wielu książek n.t. autyzmu .Napisane przez Nią poradniki - Dziecko, którego rozwój emocjonalny nie przekracza pierwszego roku życia, Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka,  Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część I i II, Diagnoza wielospecjalistyczna  (red.) - cieszą się niezmienną popularnością.

Od wielu lat prowadzi zajęcia na kursach kwalifikacyjnych  i studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i  edukacji uczniów z autyzmem

CZAS TRWANIA: 3 dni

NAJBLIŻSZY TERMIN:

04.11.2016:15.00 - 19.00
05.11.2016: 09.00 - 16.00
06.11.2016: 09.00 - 14.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek B GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: Szkolenie bezpłatne

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+