Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Stabilizacja stawów kręgosłupa i stawów obwodowych

Drukuj

CEL SZKOLNIA

Przekazanie wiedzy praktycznej o metodach i technikach stabilizacji stawów kręgosłupa i stawów obwodowych. Stabilizacja ta bazuje na zintegrowanej stymulacji ośrodkowej i obwodowej, co uzyskuje się poprzez wyrafinowane techniki ruchowe i ćwiczeniowe pozycje ciała 

ODBIORCY KURSU 
Fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii (od 3 rok studiów)

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

STANISŁAW LEGOCKI - fizjoterapeuta pracujący w Josefs Hospital Dortmund oraz w Ośrodku Szkolenia Kadry Olimpijskiej Niemiec (Olympia Stützpunkt Dortmund). W 1994 ukończył Studium Fizjoterapii (Westfalenschulen) w Dortmundzie. 
W kolejnych latach uczestniczył w kursach terapii manualnej, zdając egzamin międzynarodowy w 2001r. Ponadto odbył kursy z zakresu terapii kranio-sakralnej prowadzonych przez Niemiecką Akademię Medycyny Osteopatycznej (Deutsche Akademie für Osteopatische Medizin e.V. ). W trakcie swojej edukacji i pracy zdobywał cenne doświadczenia z zakresu terapii funkcjonalnej i różnorodnych technik i metod stosowanych w terapii. Na uwagę zasługuje jego doświadczenie w sporcie walki (tytułu MP w latach 1988, 1989 oraz jako uczestnik M| w kategorii Open w 1991r.). Stanisław Legocki jest dyplomowanym trenerem Karate Kyokushin


PRZEBIEG SZKOLENIA
Kurs składający się z trzech modułów:
Stabilizacja lędźwiowego odcinka kręgosłupa
Stabilizacja kończyn
Stablizacja szyjnego odcinka kręgosłupa i stawu skroniowo - żuchwowego

Każdy moduł trwa 2 dni. 


STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA
Nowoczesna koncepcja stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa i jej wykorzystanie w leczeniu zachowawczym zespołów bólowych kręgosłupa. 

Szkolenie obejmie przedstawienie następujących zagadnień:

1. Teorii podstaw stabilizacji lokalnej i globalnej segmentów kręgosłupa w świetle doniesień naukowych ostatnich lat (badania: Richardson, Hides, Hodges, Jull, O'Sullivan): - kontrola lokalnego i globalnego ustawienia kręgosłupa,
- niestabilność kliniczna,
- rola grup mięśniowych i powięzi, 
2. Zaburzeń stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa w przebiegu różnorodnych schorzeń, 
3. Badania stanu funkcjonalnego pacjenta dla potrzeb terapii, 
4. Rozpoznania i oceny różnorodnych mechanizmów kompensacyjnych, reedukacji prawidłowej postawy i funkcji u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa, 
5. Specyfiki postępowania terapeutycznego, a w tym ukierunkowanych ćwiczeń na poprawę stabilizacji lokalnej:
- neurofizjologiczne (ćwiczenia równoważne),
- selektywny trening mięśni stabilizujących,
- selektywna korekcja mechanizmów kompensacyjnych,
- korekcja postawy ciała (w oparciu o prawidłową aktywizację mięśni stabilizujących), 
6. Praktyczne zapoznanie się z specyfiką lokalnej stabilizacji i ćwiczeń ukierunkowanych na jej poprawę, 
7. Wpływ oddechu na stabilizację piersiowego odcinka kręgosłupa. 


Ponadto prowadzący przedstawi swoje wieloletnie doświadczenie w pracy ze sportowcami kadry olimpijskiej Niemiec borykającymi się z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa. Spora cześć szkolenia poświęcona zostanie pokazowi praktycznemu wybranych ćwiczeń i ich progresji w trakcie usprawniania pacjenta. 


STABILIZACJA KOŃCZYN 
Szkolenie obejmie przedstawienie następujących zagadnień: 
1. Zależność stabilizacji lokalnej tułowia ("centralnej") oraz stabilności stawów kończyn, 
2. Teoria mechanocepcji, podstawy fizjologiczne:
- stan wytrenowania, a dokładność odczucia pozycji ułożenia stawu, 
3. Wpływ uszkodzonych struktur na wzorce ruchowe pacjenta:
- kompensacyjne schematy ruchowe, 
4. Planowanie leczenia:
- fizjoterapia wczesnej fazy gojenia,
- stabilizacja (skoordynowana praca w zamkniętym łańcuchu kinematycznym, integracja psychosocjalna),
- normalizacja schematów ruchowych, 
5. Ćwiczenia w zamkniętym i otwartym łańcuchu kinematycznym 


Kurs Stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa i stawu skroniowo – żuchwowego, zamyka idee problemów utraty motorycznej kontroli integrując wiadomości z części pierwszej i drugiej cyklu szkoleniowego do badania i terapii. 
Celem kursu jest zrozumienie neurofizjologicznej funkcji mięsni „lokalnie” stabilizujących ten region, jak i funkcji mięsni „globalnych”, oraz wykorzystanie tych wiadomości w praktyce klinicznej. 
Dysfunkcje tego regionu a szczególnie skutki urazów lokomocyjnych (Whiplash) przechodzą często w fazę przewlekłą, ponieważ nie zostaje zreedukowana neurofizjologiczna funkcja lokalnych stabilizatorów. 
Materiał szkolenia jest wybrany z idei kursów terapii manualnej dla fizjoterapeutów jako rozszerzenie możliwości zawodowych jak i dla terapeutów manualnych, zainteresowanych szerszym spojrzeniem na neuro – mięśniowo - szkieletowe dysfunkcje.

CENA
690 zł (pierwszy moduł)
690 zł (drugi moduł)
740 zł (drugi moduł dyplom certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii)
690 zł (trzeci moduł)
WPŁATA W FORMIE ZALICZKI

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+