Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Spedytor pojazdów ciężarowych od podstaw (kod zawodu 333105)

Drukuj

Spedytor jako zawód przyszłości

Zawód spedytora nieodłączenie wiąże się z rozwojem logistyki, a w szczególności drogowego transportu towarowego. Zwiększone zapotrzebowanie na usługi przewozowe, ciągły wzrost ilości przewożonych ładunków wywołuje zapotrzebowanie na pracowników zdolnych do zarządzania taborem za pomocą środków jakie dały technologie XXI wieku.

DLA KOGO?

Szkolenie adresujemy przede wszystkim dla:

 • osób zamierzających rozpocząć prace w transporcie,
 • osób kierujących logistyką przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • osób czynnie wykonujących zawód spedytora, które chcą pogłębić swoją wiedzę

a także wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu:

 • transportu drogowego towarów,
 • logistyki,
 • zarządzania taborem.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie umiejętności zarządzania taborem pojazdów ciężarowych za pomocą giełd towarowych, nabycie umiejętność obsługi giełd towarowych w transporcie i sporządzanie dokumentacji transportowej oraz obsługa systemu TMS (Transport Management System).

 

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat przepisów krajowych w zakresie przewozu towarów a w szczególności norm KPC, Ustawy - Prawo Przewozowe,
 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat przepisów międzynarodowych w zakresie przewozu towarów a w szczególności Konwencji CMR i przepisów o wykonywaniu przewozów kabotażowych na terytorium krajów E.U.,
 • Uczestnik potrafi obsługiwać towarowe giełdy ładunków i systemy TMS,
 • Uczestnik potrafi sporządzać umowy przewozowe, jak również wystawiać listy przewozowe i dokumentację przewozową,
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić postępowanie reklamacyjne zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Przewozowe,
 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat efektywnego zarządzania taborem samochodowym za pomocą giełd transportowych i TMS.

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi zarządzać taborem i dobierać ładunki dla zespołu pojazdów w dyspozycji,
 • Uczestnik potrafi prowadzić dokumentację przewozową zgodnie z przepisami EU oraz krajowymi,
 • Uczestnik potrafi obsługiwać transportowe giełdy towarowe,
 • Uczestnik potrafi obsługiwać systemy TMS.

SKRÓCONY PROGRAM KURSU:

 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne w transporcie
 2. Ustawa Kodeks Cywilny w zakresie dotyczącym przewozów
 3. Ustawa Prawo Przewozowe
 4. Rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek i postępowaniu reklamacyjnym
 5. Konwencja CMR
 6. Rozporządzenie EU nr 1072/2009 o przewozach kabotażowych
 7. Podstawowe zasady budowy i eksploatacji pojazdów ciężarowych z perspektywy spedytora
 8. Teoria obsługi giełd przewozowych

PROWADZĄCY:

Marek Jarocki - specjalista - praktyk. Absolwent GWSH. Z wykształcenia logistyk, od  ponad 25 lat czynny zawodowo spedytor. Aktualnie członek zarządu jednej z większych firm transportowych w Polsce, arbiter sądu przy Izbie Przemysłowo Handlowej, rzeczoznawca, konsultant współpracujący z giełdą TRANS.

CZAS TRWANIA: 6 dni/ (3 moduły po 2 dni)/ 33 h zegarowe (11 h zajęć teoretycznych i 22 h zajęć praktycznych)

MIEJSCE REALIZACJI: KATOWICE, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Wrzesnia 1939 r. nr 3

NAJBLIŻSZY TERMIN: moduł I 05-06.06.2021 r., moduł II 12-13.06.2021 r., moduł III 19-20.06.2021 r. - egzamin

I moduł teoria: sobota 09:00 – 15:00, niedziela 09:00 – 14:00,

II moduł praktyka: sobota 09:00 – 15:00, niedziela 09:00 – 15:00,

III moduł praktyka: sobota 09:00 - 15:00, niedziela 09:00 – 13:00 – egzamin

KOSZT UCZESTNICTWA:  1 500 zł/ za osobę (za 3 moduły)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, egzamin, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+