Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rozwojowa Neuro-Motoryczna Stymulacja – wprowadzenie do nowej metody kompleksowej terapii ruchowych zaburzeń rozwojowych

Drukuj

Temat: Rozwojowa Neuro-Motoryczna Stymulacja – wprowadzenie do nowej metody kompleksowej terapii ruchowych zaburzeń rozwojowych - KURS POKAZOWY PROMUJĄCY

 

ODBIORCY KURSU:
Fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii (ostatni rok studiów)

Cel szkolenia:

Prezentacja założeń nowej metody kompleksowej terapii osób z rozwojowymi zaburzeniami ruchowymi. Instruktorzy przedstawią ogólne założenia metody RNMS, zarys procedur diagnostycznych, zasad doboru środków terapeutycznych w zależności od wieku (od urodzenia do uzyskania dojrzałości kostnej), poziomu w skali oceny motoryki dużej (Gross Motor Function Classification System) oraz typu zaburzonego napięcia mięśniowego (hiper-, hipotonia), jak również sposobu planowania procesu terapeutycznego zarówno na pojedynczej sesji, jak również w długofalowym procesie usprawniania.

 

Efekty szkolenia

Wiedza

  • Absolwent posiada podstawową wiedzę na temat procedur diagnostycznych w metodzie RNMS
  • Absolwent posiada podstawową wiedzę na temat doboru środków terapeutycznych w metodzie RMNS  w zależności od wieku, poziomu w skali oceny motoryki dużej i typu zaburzenia napięcie mięśniowego rodzaju zaburzonej regulacji napięcia
  • Absolwent posiada podstawową wiedzę na temat planowania procesu terapeutycznego w metodzie RNMS.

Umiejętności

  • Absolwent potrafi posługiwać się schematem postępowania diagnostycznego i terapeutycznego metody RMNS

Kompetencje społeczne

  • Absolwent potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych
  • Absolwent samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej

 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

9.00 - 10.30 - wykład /R.Gnat, A. Gogola/ Podstawowe założenia nowej metody kompleksowej terapii ruchowych zaburzeń rozwojowych - Rozwojowa Neuro-Motoryczna Stymulacja

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.45 - 12.15 - seminarium /R. Gnat, A. Gogola/ Zarys procedur diagnostycznych oraz zasad doboru środków terapeutycznych w zależności od wieku, poziomu w skali oceny motoryki dużej i typu zaburzonego napięcia mięśniowego

12.15 - 12.45 - przerwa obiadowa

12.45 - 14.15 - Workshop A. Gogola - Demonstracja diagnozy i terapii małego dziecka z wykorzystaniem metody Rozwojowej Neuro-Motorycznej Stymulacji. 

14.15 – 14.30 – przerwa kawowa

14.30 – 16.00 – Workshop R. Gnat - Demonstracja diagnozy i terapii starszego dziecka z wykorzystaniem metody Rozwojowej Neuro-Motorycznej Stymulacji. 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

dr n. k. f. Anna Gogola Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

dr hab. Rafał Gnat, prof. ndzw. fizjoterapii,  katedry podstaw fizjoterapii AWF w Katowicach. Absolwent stażu naukowego, Erasmus University Rotterdam. od 2012  instruktor międzynarodowy I i II stopnia metody Neurac. Autor prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizjoterapii, itp. Wykładowca akademicki przedmiotów biomechanika, biomechanika kliniczna, terapia manualna. Autor przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Kierownik Laboratorium Analizy Ruchu AWF w Katowicach.

CZAS TRWANIA:  1 dzień,  8 godzin szkoleniowych

GODZINY: 09:00 -16:00

NAJBLIŻSZY TERMIN: 24.11.2019 r -  (brak wolnych miejsc - zapis tylko na listę rezerwową)

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek B GWSH, ul Harcerzy Września nr 5 /II Piętro Aula III

KOSZT UCZESTNICTWA:  50 zł/osoba - cena promocyjna!!   - ( brak miejsc )

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, zaświadczenie ukończenia kursu promującego.

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+