Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Nowoczesne metody rozwiązywania konfliktów

Drukuj

DLACZEGO NOWOCZESNE METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW?

Konflikty w firmach istniały zawsze, czy to między przełożonym, a podwładnym, czy to między pracownikami na takim samym szczeblu. Spośród przyczyn pojawiających się w grupie napięć należy wymienić m.in. szybkie tempo życia oraz dysonans pomiędzy oczekiwaniami płacowymi pracownika, a rzeczywistymi zarobkami. Aby poradzić sobie z ww. trudnościami, ważne jest opanowanie metod rozwiązywania konfliktów – nasz kurs ułatwi Państwu to zadanie.

 

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,
 • menedżerów,
 • prezesów i członków zarządów.

A także dla wszystkich innych osób, które na co dzień muszą radzić sobie z tłumieniem konfliktów, występujących w miejscu pracy.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Szkolenie ma na celu nie tylko przedstawienie metod zarządzania konfliktami i moderowania dynamiką przebiegu konfliktów w kontekście ryzyka dla organizacji, ale także:

 • wykorzystania konfliktów dla celów rozwojowych pracowników i ich organizacji,
 • przedstawienie tradycyjnego i nowoczesnego ujęcia konfliktów.

Ponadto, uczestnicy kursu dowiedzą się:

 • co odróżnia tradycyjne podejście do rozwiązywania konfliktów od nowoczesnego,
 • jakie są źródła powstawania konfliktów oraz czym skutkują trwające w organizacji napięcia w zespole,
 • jaką rolę w zarządzaniu konfliktami pełnią kierownicy organizacji.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

 • Umiejętność podejmowania dopasowanych do okoliczności działań zorientowanych na moderowanie przebiegiem konfliktu,
 • zdolność praktycznego wykorzystania poznanych metod i technik rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z konfliktami między podwładnymi w sytuacjach kryzysowych.

 

SKRÓCONY PROGRAM KURSU:

 1. Człowiek w środowisku pracy
 2. Diagnoza sytuacji problemowych - co to jest konflikt
 3. Wpływ przełożonego na rozwiązywanie konfliktów
 4. Emocje, stres i asertywność w pracy
 5. Konflikt w organizacji – jak sobie radzić

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMEM, KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Dariusz Kosiorek - wykładowca, trener i konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz studia z Coachingu Międzynarodowego w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego. Opiekun studiów podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych.


 

Tomasz Nowicki - Certyfikowany Trener Biznesu (poziom 5 EQF), Coach (Practitioner Coach Diploma International Institute of Coaching & Mentoring), praktyk sprzedaży. Doświadczenie zdobywał w bankowości, gdzie przez lata zajmował się obsługą klienta, aktywną sprzedażą usług bankowych, pozyskiwaniem klientów z segmentu korporacyjnego. Od lat prowadzi działalność szkoleniowo – konsultingową wdrażając projekty szkoleniowe nakierowane na zwiększenie efektywności sprzedaży struktur handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach z organizacji i planowania czasu pracy, obsługi klienta, autoprezentacji, wystąpień publicznych, coachingu pracowniczego, zarządzania zespołem handlowym, controllingu sprzedaży, myślenia systemowego, Mind Mappingu.

 

Maciej Westerowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie i marketing. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy w branży handlowo – usługowej, kilkuletnie doświadczenie w koordynacji sprzedaży i marketingu firmy produkcyjnej, certyfikowany coach metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling.  Ukończył kursy coachingu wg standardów ICF i zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem metod coachingowych, członek zarządu i instruktor Polskiego Klubu Alpejskiego, przewodnik górski, organizator eventów, pokazów autorskich, wystaw i festiwali. Współtwórca cyklicznych darmowych warsztatów marketingowych „Interaktywne Czwartki”.
CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte / chętnych prosimy o kontakt

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA:760 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

NFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+