Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Drukuj

CEL SZKOLENIA:

 • Omówienie form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przeprowadzenie przez proces rejestracji firmy
 • Umożliwienie właściwego wyboru formy opodatkowania

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jak założyć firmę
 • Jakich formalności należy dokonać
 • Jak zoptymalizować działalność w pierwszy okresie

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rejestrowania działalności gospodarczej
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prowadzenia PKPiR

PROGRAM:

1. Definicje działalności gospodarczej

 • Definicja ogólna
 • Definicje podatkowa
 • Pozarolnicza działalność a składki ZUS

2. Określenie działalności przyszłej firmy

 • Pomysł na działalność
 • Polska Klasyfikacja Działalności
 • Firma przedsiębiorstwa

 3. Formy działalności i ich specyfika

 • Działalność jednoosobowa
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Inne formy (fundacje, stowarzyszenia itd.)

4. Rejestracja firmy

 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestr przedsiębiorców KRS
 • Działalność pod szczególnym nadzorem (koncesje, zezwolenia, licencje, zgody, działalność regulowana)

 5. REGON

 • Co to jest REGON
 • Do czego służy numer REGON

 6. Obowiązki wobec US

 • Zasady nadawania i posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Czy warto zostań podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
 • Jaką formę opodatkowania wybrać w zakresie PIT
 • Jakie księgi należy prowadzić

7. Zgłoszenia dokonywane w ZUS

 • Zgłoszenia płatnika
 • Zgłoszenia ubezpieczonych

 8. Zagadnienia dodatkowe

 • Co powinna zawierać pieczątka firmowa
 • Założenie rachunku bankowego
 • Oznaczenia przedsiębiorcy
 • Obowiązki informacyjne związane z zatrudnianiem pracowników

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Paweł Ziółkowski - posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, GWSH w Katowicach. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

 

 

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: Do ustalenia, godz. 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+