Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy w 2016 roku

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, mających podstawową wiedzę dot. rozliczania czasu pracy, pracowników działów kadrowo-płacowych jak i doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

CEL SZKOLENIA:

 • Przedstawienie stanu prawnego w zakresie rozliczania czasu pracy w roku 2016
 • Analiza i omówienie aktualnych problemów rozliczania czasu pracy w praktyce
 • Zaprezentowanie licznych przykładów rozwiązywania problemów związanych z czasem pracy w codziennej pracy

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak w prawidłowy sposób planować czas pracy dla poszczególnych grup pracowników
 • Jakimi systemami czasu pracy mogą być objęci pracownicy w ich organizacjach
 • Jak w prawidłowy sposób sporządzać rozkłady czasu pracy oraz prowadzić ewidencję

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Praktycznego rozliczania czasu pracy
 • Rozliczania wynagrodzeń za nadgodziny

PROGRAM:

I. Wymiar i normy czasu pracy

 1. Jak obliczyć wymiar czasu pracy w 2016 r. dla pracownika pełno i niepełnoetatowego?
 2. Jak w prawidłowy sposób wskazać obowiązujące pracownika normy w informacji dodatkowej?
 3. Jakie normy obowiązują pracowników niepełnosprawnych po zmianach?
 4. Jak obliczyć wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego po zmianach?
 5. W jaki sposób zachować zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?

 II. Planowanie czasu pracy

 1. Ile godzin pracy można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
 2. Jakimi maksymalnymi okresami rozliczeniowymi można objąć pracowników?
 3. Czy istnieje możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych?
 4. Jak powinno wyglądać porozumienie w sprawie wydłużonych okresów rozliczeniowych?
 5. Jak powinien wyglądać zapis w przepisach wewnątrzzakładowych o stosowanych systemach i okresach rozliczeniowych?
 6. Jakie mamy możliwości by uelastycznić pracę (ruchomy czas pracy)?
 7. Jak do ruchomego czasu pracy ma odniesienie dobra pracownicza?
 8. Jak po zmianach w przepisach udzielić pracownikowi czasu wolnego na "wyjście prywatne" nie narażając się na nadgodziny?
 9. W jaki sposób "wyjście prywatne" ma odpracować m.in. kobieta w ciąży czy pracownik niepełnosprawny?
 10. Czy jest możliwość nie zapewnienia pracownikowi odpoczynków: dobowego i tygodniowego?
 11. Jak zrekompensować nie zapewnienie pracownikowi odpoczynku dobowego?

 III. Definicje związane z czasem pracy

 1. Czas pracy:

 Podróż służbowa

 1. Które godziny zaliczymy do czasu pracy w przypadku "podróży służbowej"?
 2. Czy rozpoczęcie "podróży służbowej" w dniu wolnym z tyt. przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy spowoduje obowiązek udzielenia innego dnia wolnego?
 3. Kiedy w "podróży służbowej" powstaną nadgodziny?

Szkolenie pracowników

 1. Jak rozliczyć czas pracy w przypadku udziału pracownika w szkoleniu BHP przypadającego po godzinach pracy lub w dniu wolnym?
 2. Jak rozliczyć udział pracownika w szkoleniu (innym niż BHP) przypadającym poza rozkładem czasu pracy lub w dniu wolnym?

Dyżur pracowniczy

 1. Jak rozliczyć czas pracy kiedy zlecono dyżur po zakończonej dniówce?
 2. Czy jest dopuszczalne zlecenie dyżuru przez całą sobotę i niedzielę?
 3. Czy czas dyżuru zleconego w domu zaliczyć do czasu pracy?
 4. Jak zrekompensować pracownikowi dyżur w trakcie którego nie wykonywał pracy?

      2. Doba:

       1. Jak prawidłowo określić obowiązującą pracownika dobę pracowniczą?
       2. Doba pracownicza liczona od godziny faktycznego rozpoczęcia pracy czy od godziny wynikającej z       rozkładu czasu pracy ?
       3. Jak wskazać dobę pracowniczą w przypadku, gdy pracownik z dnia na dzień coraz wcześniej rozpoczyna pracę?
       4. Czy w przypadku naruszenia doby pracowniczej powstanie obowiązek wypłaty dodatku do wynagrodzenia?
       5. Jak uniknąć wypłaty dodatku do wynagrodzenia z tytułu naruszenia przepisów o dobie pracowniczej?
       6. Pracownik zachorował, w związku z czym wzywamy wcześniej do pracy innego pracownika, co z dobą pracowniczą?
       7. Czy w "ruchomym czasie pracy" dojdzie do naruszenia przepisów o dobie pracowniczej?

      3. Tydzień:

      1. Jaki wpływ na rozliczenie czasu pracy ma ustalenie prawidłowego tygodnia pracy?
      2. Czy tydzień pracowniczy przypada od poniedziałku do niedzieli?
      3. Jakie są konsekwencje nieprawidłowego ustalenia tygodnia?

      2. Doba

 III. Sporządzanie "rozkładów czasu pracy" oraz obowiązek prowadzenia "ewidencji czasu pracy"

 1. W jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy?
 2. W jakiej formie i na jaki okres należy stworzyć rozkład czasu pracy?
 3. W jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi?
 4. Kiedy pracodawca będzie zwolniony ze sporządzania rozkładów czasu pracy?
 5. Kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy?
 6. Jakie zasady muszą być zachowane aby rozkład czasu pracy nie był zakwestionowany przez PIP?
 7. Jakie informacje musi zawierać ewidencja czasu pracy?
 8. W jakiej formie prowadzić ewidencję czasu pracy?

 IV. Praca w porze nocnej

 1. Jak w prawidłowy sposób ustalić godziny pracy w porze nocnej?
 2. Jakie są konsekwencje braku wskazania pory nocnej?
 3. Jakie grupy osób objęte są zakazem pracy w porze nocnej ?
 4. W jaki sposób rekompensujemy wykonywanie pracy w porze nocnej ?

 V. Praca w godzinach nadliczbowych

 1. Po której godzinie pracy wystąpią nadgodziny?
 2. Która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego?
 3. Jaki obowiązek spoczywa na pracodawcy w sytuacji zatrudniania niepełnoetatowców?
 4. Brak postanowień w umowie o pracę niepełnoetatowca, czy należy się dodatek?
 5. Pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny, jak postępujemy?
 6. Jak pracodawca może wskazać pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny?
 7. Jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu?
 8. Jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych?
 9. Jak rozliczyć pracownika, który w dniu wolnym wykonywał pracę w nadgodzinach przez 6 i 12 godzin?
 10. Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie wyraża zgody na udzielenie mu dnia wolnego za pracę w nadgodzinach?
 11. Jak w prawidłowy sposób ustalić dzień wolny - 24 godziny po zakończonej dniówce? Po zakończonej dobie?
 12. Jak rozliczyć zwolnionego pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego?
 13. Kiedy powstaną nadgodziny w ruchomym czasie pracy?

 VI. Praca w niedziele i święta

 1. Czy w każdej sytuacji pracodawca może zaplanować lub zlecić pracę w niedziele?
 2. Co spowoduje ustalenie innych godzin pracy w niedziele niż kodeksowe?
 3. Zaplanowałeś pracę w niedzielę, kiedy należy udzielić pracownikowi dnia wolnego?
 4. Jak postąpić w sytuacji, kiedy dzień wolny nie został udzielony pracownikowi?
 5. Jak powinien wyglądać rozkład czasu pracy przewidujący pracę w niedzielę?
 6. Czy istnieje możliwość zaplanowania pracownikowi każdej niedzieli w pracy ?

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Przemysław Jeżek - specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobył pracując w działach personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w tym m.in: rozliczaniu czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 6 h szkoleniowych

NAJBLIZSZY TERMIN: 02.03.2016 r.,

GODZINY REALIZACJI: 9.00-14.30

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+